Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

MS05-002: Säkerhetsproblem i funktion för hantering av markör- och ikonformat möjliggör fjärrkörning av kod

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.

Teknisk uppdatering

12 april 2005:
  • Säkerhetsuppdateringspaket 891711 för Microsoft Windows Millennium Edition, Windows 98, andra utgåvan, och Windows 98 gavs ut på nytt den 12 april 2005.
  • När de ursprungliga 891711-säkerhetsuppdateringspaketen installeras på en dator med Windows Millennium Edition, Windows 98, andra utgåvan, eller Windows 98 kan datorn sluta svara. Detta problem har korrigerats i utgåvan från den 12 april 2005.
  • Denna körs som en systemtjänst i Windows Millennium Edition, Windows 98, andra utgåvan, och Windows 98. Kb891711.exe finns inte med i dialogrutan Stäng program.
  • Avsnittet "Kända problem" har lagts till i den här artikeln.
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS05-002 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplats:

Kända problem

Följande kända problem gäller endast paketen som gavs ut på nytt den 12 april 2005:
  • När säkerhetsuppdatering 891711 avinstalleras tas posterna bort från registret och filerna från datorn. En tom mapp finns emellertid kvar på datorn.
  • På en dator med Windows Millennium Edition visas inte säkerhetsuppdatering 891711 i MSINFO32 (Microsoft System Information). I MSINFO32 för Windows 98 och Windows 98, andra utgåvan, visas inte säkerhetsuppdatering 891711 (Kb891711.exe). Kb891711.exe visas i de flesta program från andra tillverkare som visar processer.
  • På en dator med Windows Millennium Edition, Windows 98, andra utgåvan, eller Windows 98 visar MSCONFIG (System Configuration Utility) bara Kb891711.exe på fliken Autostart.
  • Om du inaktiverar den tidigare utgåvan med hjälp av MSCONFIG kan det finnas två förekomster av Kb891711.exe i MSCONFIG efter installation av den återutgivna säkerhetsuppdateringen 891711 från den 12 april 2005. Den ena förekomsten är markerad och den andra inte. När du markerar den omarkerade posten uppmanas du att starta om datorn. När du har gjort detta visas bara en post, och denna är markerad. Detta beror på MSCONFIG och påverkar inte möjligheterna att skydda datorn med säkerhetsuppdatering 891711, så länge en av posterna är markerad.
uppdatering säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering säkerhet bugg programfel fel säkerhetsproblem sårbar skadlig angripare utnyttja register oautentiserad buffertspill specialutformad omfattning särskild denial of service DoS TSE WinNT Win2000
Egenskaper

Artikel-id: 891711 – senaste granskning 12/09/2015 02:00:24 – revision: 3.1

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows XP for Itanium-based Systems Version 2003, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002 SP1, Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 6a, Microsoft Windows NT Server 4.0 Terminal Server Service Pack 6, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbwinnt400presp7fix kbsecbulletin kbwinxppresp2fix kbwin2000presp5fix kbwinserv2003presp1fix kbhotfixserver KB891711
Feedback