Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Felsökning av ett fel när du kör Microsoft Windows-verktyget Borttagning av skadlig programvara

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 891717
INTRODUKTION
När du kör Microsoft Windows skadlig programvara Verktyget för borttagning, du får ett meddelande om att fel hittades under genomsökningen, och Du dirigeras till den här artikeln för mer information.

Obs! Vissa av dessa fel är informationsmeddelanden eller mindre problem och får inte Kräv ytterligare åtgärder. Fel som markeras med en varning i loggen är mindre allvarliga än fel som markeras som felaktiga.

Mer information om det här verktyget klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
890830Windows-verktyget Borttagning av skadlig programvara hjälper till att ta bort vissa vanliga skadliga program från datorer som kör Windows Vista, Windows Server 2003 eller Windows XP.
Skaffa hjälp och support
Den här artikeln beskrivs hur du använder felkoderna som tillhandahålls av Microsoft Windows-verktyget Borttagning av skadlig programvara. Om du får en felkod som inte beskrivs i denna artikel, contacct Microsoft Customer Support Services eller genom att kontakta närmaste Microsoft-kontor. Mer information om hur du kontaktar närmaste Microsoft-kontor finns på följande internationella supportwebbplats:Företagskunder kan få support genom sina normala supportkontakter.
Felsökning av specifika fel
Gör följande om du vill ta reda på varför du fick ett felmeddelande:
 1. Klicka på den dator där du körde Windows-verktyget Borttagning av skadlig programvara, Start, klicka på Kör, Skriv följande kommando och klicka sedan på OK:
  %systemroot%\debug
  Obs! % systemroot % är sökvägen och namnet på mappen där Windows-systemfilerna finns. Detta är vanligtvis C:\Windows, men du kan ange en annan enhet eller mapp när du installerar Windows.
 2. Öppna loggfil med namnet mrt.log.
 3. Leta reda på felkoden.
 4. Matcha felkoden i loggfilen med en av felkoder som anges i följande tabell och se motsvarande procedur som ingår i den här artikeln. Om din felkod inte visas i följande tabell finns i avsnittet "Skaffa hjälp och support".
FelkodOrsakAnvänd den här proceduren
0x80508019Målfilen eller enheten finns inte.Ändra målfilen eller enhet
0x80508007Systemet har ont om minne.Försök skanna igen
0x8050800CSystemtillståndet förhindrar att genomsökningen görs i den angivna användarkontexten.Starta om datorn och försök skanna igen
0x8050A005Signaturerna är inte signerade.Hämta Windows-verktyget Borttagning av skadlig programvara igen
0x8050A002Signaturdatabasen är skadad.Hämta Windows-verktyget Borttagning av skadlig programvara igen
0x8050A004Signaturerna är ogiltiga eller skadade.Hämta Windows-verktyget Borttagning av skadlig programvara igen
0x80508002Signaturdatabasen är skadad.Hämta Windows-verktyget Borttagning av skadlig programvara igen
0x80508004Signaturdatabasen är skadad.Hämta Windows-verktyget Borttagning av skadlig programvara igen
0x8050A001Motorn kunde inte läsa eftersom det saknas signaturer.Uppdatera datorn och försök skanna igen
0x80508001Motorn kunde inte laddas.Uppdatera datorn och försök skanna igen
0x80508025Om du vill slutföra åtgärden måste användaren följa en procedur. Användaren måste till exempel ändra en systeminställning.Följ instruktionerna i loggen eller i meddelandet
0x80508024Om du vill slutföra åtgärden måste användaren köra en fullständig genomsökning och vidta åtgärden igen.Gör en fullständig genomsökning
0x80508026En av resurserna är en del av en behållare. En av resurserna är till exempel en fil i ett Arkiv.Leta reda på filarkivet och ta bort filen manuellt
Se följande procedurer för att utföra ett förfarande som anges i tabellen.

Ändra målfilen eller enhet

 1. Starta Microsoft Windows-borttagningsverktyget av skadlig programvara.
 2. I Skanningstyp, klicka på Anpassad sökning, och klicka sedan på Välj mapp.
 3. I Bläddra efter mapp, klicka på en annan fil eller enhet, OK, och klicka sedan på Nästa.

Försök skanna igen

 1. Försök skanna igen, startar Windows-verktyget Borttagning av skadlig programvara och klicka sedan på Nästa.
 2. I Skanningstyp, Välj en typ av sökning och klicka sedan på Nästa.

Starta om datorn och försök skanna igen

 1. Information om hur du startar om Windows finns i Windows Hjälp och Support.
 2. Försök skanna igen, startar Windows-verktyget Borttagning av skadlig programvara och klicka sedan på Nästa.
 3. I Skanningstyp, Välj en typ av sökning och klicka sedan på Nästa.

Hämta Windows-verktyget Borttagning av skadlig programvara igen

Om du vill hämta verktyget Borttagning av skadlig programvara manuellt från Microsoft Download Center, finns på följande Microsoft-webbplats:

Uppdatera datorn och försök skanna igen

 1. Om du vill uppdatera din dator med Microsoft Windows Update finns på följande Microsoft-webbplats:
 2. Försök skanna igen, startar Windows-verktyget Borttagning av skadlig programvara och klicka sedan på Nästa.
 3. I Skanningstyp, Välj en typ av sökning och klicka sedan på Nästa.

Följ instruktionerna i loggen eller i meddelandet

Om Windows-borttagningsverktyget av skadlig programvara meddelar dig om ett fel och ger dig instruktioner, Följ dessa instruktioner. Om det finns några instruktioner från verktyget kan söka du information i loggfilen för verktyget. Gör så här:
 1. Klicka på den dator där du körde Windows-verktyget Borttagning av skadlig programvara, Start, klicka på Kör, Skriv följande kommando och klicka sedan på OK:
  %systemroot%\debug
  Obs! % systemroot % är sökvägen och namnet på mappen där Windows-systemfilerna finns. Detta är vanligtvis C:\Windows, men du kan ange en annan enhet eller mapp när du installerar Windows.
 2. Öppna loggfil med namnet mrt.log.
 3. Leta upp den senaste posten i loggfilen. Det är vanligen den sista posten i loggfilen. Du kan behöva Rulla ned till slutet av loggfilen för att hitta den här posten. Loggfilen finns endast på engelska.
 4. Följ instruktionerna i den senaste posten i loggen. Om det finns några instruktioner, anteckna felkoden och finns i avsnittet "Felsöka specifika fel".

Gör en fullständig genomsökning

 1. Starta Microsoft Windows-verktyget Borttagning av skadlig programvara och klicka på Nästa.
 2. I Skanningstyp, klicka på Fullständig genomsökning, och klicka sedan på Nästa.

Leta reda på filarkivet och ta bort filen manuellt

Under en sökning upptäckt skadlig programvara som ingår i ett filarkiv som en ZIP-fil i Microsoft Windows Malicious Software Removal Tool. Du bör kontrollera om filen är skadlig programvara och ta bort den från arkivet manuellt.
 1. Ta reda på om filen är skadlig, kan du besöka Microsoft Malware Protection Center:
 2. Söka i uppslagsverket Microsoft Malware Protection Center om du vill se om filen är skadlig programvara.
 3. Ta bort filen om filen är skadlig programvara.
Hur du hämtar Windows-verktyget Borttagning av skadlig programvara
Du kan hämta verktyget Borttagning av skadlig programvara manuellt från Microsoft Download Center. Genom att besöka följande Microsoft-webbplats: Microsoft tillhandahåller även Microsoft Security Essentials safety scanner, en kostnadsfri datortjänst som genomsöker datorn efter virus. Om du vill hämta verktyget Microsoft Security Essentials finns på följande Microsoft-webbplats:

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 891717 – senaste granskning 04/30/2013 06:17:00 – revision: 6.0

Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbresolve kbhowtomaster kbmt KB891717 KbMtsv
Feedback