Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

MS05-013: Säkerhetsproblem i ActiveX-kontrollen DHTML-redigeringskomponenten möjliggör körning av kod

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Sammanfattning
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS05-013 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen. Informationen består bland annat av filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplats:
Mer Information

Kända problem

När du har installerat denna säkerhetsuppdatering fungerar inte ActiveX-kontrollen Dhtmled.ocx som förväntat om egenskapen Visible i kontrollen ändras programmatiskt till FALSE och sedan tillbaka till TRUE. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
906216 ActiveX-kontrollen Dhtmled.ocx fungerar inte som förväntat när synlighetsegenskapen i kontrollen ändras via ett program (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
uppdatering säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering säkerhet bugg programfel fel säkerhetsproblem sårbar skadlig angripare utnyttja register oautentiserad buffertspill specialutformad omfattning särskild denial of service DoS TSE WinNT Win2000
Egenskaper

Artikel-id: 891781 – senaste granskning 12/03/2007 08:02:00 – revision: 2.2

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows XP for Itanium-based Systems Version 2003, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition

  • kbbug kbfix kbsecvulnerability kbsecurity kbwinnt400presp7fix kbsecbulletin kbwinxppresp2fix kbwin2000presp5fix kbwinserv2003presp1fix KB891781
Feedback