Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Prestanda i ASP.NET kan påverkas efter installation av säkerhetsuppdatering MS05-004

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
Prestanda i Microsoft ASP.NET kan påverkas om en administratör inte loggar in efter installation av säkerhetsuppdatering MS05-004. Detta beror på att säkerhetsuppdateringen uppdaterar DLL:er som har en egen avbildning. Under installationen blir de egna avbildningarna ogilitiga tills en administratör har loggat in på servern.

Prestandapåverkan kan ses genom högre CPU-användning när koden läses in vid starten. Ingen märkbar prestandaförsämring sker vid stabila förhållanden.

Prestandaförsämringen uppstår endast sedan säkerhetsuppdateringen installerats på datorer med Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 2 (SP2) och originalversionen av .NET Framework 1.1.

Säkerhetsuppdateringen MS05-004 installerar en ny version av följande DLL:er:

Om .NET Framework 1.1 är installerat
 • System.dll
 • System.xml.dll
Om .NET Framework 1.0 SP2 är installerat
 • Mscorlib.dll
 • System.dll
 • System.xml.dll
Du kan avgöra vilken huvudversion av .NET Framework som är installerad med följande metod:
 • Om mappen %windir%\Microsoft.net\Framework\v1.0.3705 innehåller fler än fyra filer är .NET Framework 1.0 installerat. .NET Framework 1.0 är inte installerat om mappen endast innehåller följande filer:
  • Installutil.exe.config
  • Mscormmc.cfg
  • Mscormmc.dll
  • Regsvcs.exe.rtm.config
 • Om mappen %windir%\Microsoft.net\Framework\v1.1.4322 finns är .NET Framework 1.1 installerat.
Obs! Båda mapparna kan finnas.

Obs! Du kan avgöra vilken Service Pack-version som är installerad med följande metod:
 • Om versionen av filen %windir%\Microsoft.net\Framework\v1.0.3705\Sscorwrks.dll är tidigare än 1.0.3705.6000 är .NET Framework 1.0 SP2 installerat.
 • Om versionen av filen %windir%\Microsoft.net\Framework\v1.1.4322\Sscorwrks.dll är tidigare än 1.1.4322.2000 är .NET Framework 1.1 installerat.
Lösning
Sedan säkerhetsuppdateringen har installerats, genereras de egna avbildningarna om första gången en administratör loggar in på datorn. Så snart de egna avbildningarna har genererats om återgår systemets prestanda till sin ursprungliga nivå. Detta beror på att koden inte måste vara JIT-kompilerad (just in time) när den är inläst.

Du kan också generera om de egna avbildningarna genom att använda verktyget Native Image Generator (Ngen.exe). Använd i så fall följande kommandon:

Om .NET Framework 1.1 är installerat
NGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.1.4322\system.dll NGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.1.4322\system.Xml.dll
Obs! Verktyget Native Image Generator tool finns i mappen %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.1.4322.


Om .NET Framework 1.0 SP2 är installerat
NGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\mscorlib.dll NGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\system.dll NGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\system.Xml.dll 
Eftersom en ny version av filen Mscorblib.dll installeras, blir alla egna avbildningar som finns på datorn ogiltiga. Därför måste du också generera om de egna avbildningarna för följande DLL:er:
NGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\custommarshalers.dll NGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\system.Design.dll NGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\system.Drawing.dll NGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\system.Drawing.Design.dll NGEN %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705\system.Windows.Forms.dll
Obs! Verktyget Native Image Generator tool finns i mappen %windir%\Microsoft.Net\Framework\V1.0.3705.
Referenser
Om du vill veta mer om säkerhetsuppdateringen MS05-004 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
887219 MS05-004: Säkerhetsproblem vid ASP.NET-sökvägsvalidering möjliggör otillåten tillgång
Mer information om verktyget Native Image Generator (Ngen.exe) finns på följande Microsoft Developers Network-webbplats:
Egenskaper

Artikel-id: 891829 – senaste granskning 12/09/2015 02:00:54 – revision: 1.1

Microsoft .NET Framework 1.1, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 2

 • kbnosurvey kbarchive kbprb KB891829
Feedback