Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Outlook 2000: 10 januari 2006

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletin MS06-003 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplats:

Säkerhetsuppdatering för Office 2000 Multilanguage Pack (KB892842)

Det finns ett säkerhetsproblem i Microsoft Outlook 2000 som kan möjliggöra körning av skadlig kod när ett e-postmeddelande med vissa ändringar öppnas. Denna uppdatering löser problemet när Outlook 2000 används med ett Multilanguage Pack. Säkerhetsuppdateringen 892842 kan hämtas från följande Microsoft-webbplats:

Säkerhetsuppdatering för Outlook 2000 med engelskt Multilanguage Pack (KB893142)

Det finns ett säkerhetsproblem i Microsoft Outlook 2000 som kan möjliggöra körning av skadlig kod när ett e-postmeddelande med vissa ändringar öppnas. Denna uppdatering löser problemet när Outlook 2000 används med ett engelskt Multilanguage Pack. Du kan hämta säkerhetsuppdateringen 893142 på följande Microsoft-webbplats:

Lista över problem som korrigeras i säkerhetsuppdateringen

Genom säkerhetsuppdateringen korrigeras problemen som beskrivs i följande snabbkorrigeringspaket:
811167 Beskrivning av uppdatering för Outlook 2000: 18 december 2002
Genom säkerhetsuppdateringen åtgärdas problemen som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
324977 Det går inte att ändra lösenordet när du loggar in på en icke-Exchange-domän i Outlook 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
329554 Felmeddelande om att åtgärden inte kunde slutföras när du klickar på Svara (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
323537 Ett felmeddelande visas när du markerar många Exchange 2000-mottagare i Outlook 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
325412 Det går inte att öppna bifogade filer i signerade e-postmeddelanden med anropet OpenAttach (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
324841 Åtkomstfel vid användning av MAPIUninitialize efter åtkomst till en IMAP-lagringsplats (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
329119 Outlook slutar svara när du använder anropet GetIDsFromName eller GetNamesFromIDs med ett IAttach-gränssnitt i ett säkert e-postmeddelande (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
327059 Ett felmeddelande visas när du försöker ändra en post i den personliga adressboken (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
328508 Ett felmeddelande visas när du använder CDO-metoden GetRecurrencePattern för att skriva ett program för återkommande information (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
321179 Påminnelser kommer för sent (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
812936 En bifogad fil i ett signerat e-postmeddelande saknas när du skickar meddelandet till en gemensam mapp (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
811945 Felmeddelandet "Det gick inte att hitta filen" visas när DLL-filen för dialogrutor används för att öppna flera Outlook-meddelandefiler och du har installerat Office 2000 SP-3 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
818849 Det går inte att skapa en profil för en dold brevlåda på en Exchange 2000-server (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
820838 E-postmeddelanden som du har skapat offline skickas till fel mottagare (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
829337 Snabbkorrigeringspaketet Outlook 2000 Post-Service Pack 3: 30 september 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
835233 Snabbkorrigeringspaketet Outlook 2000 Post-Service Pack 3: 4 februari 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
839648 Snabbkorrigeringspaketet Outlook 2000 Post-Service Pack 3: 9 april 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
838346 Snabbkorrigeringspaketet Outlook 2000 Post-Service Pack 3: 25 mars 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
842312 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Outlook 2000 Service Pack 3 eller senare: 20 maj 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Information om borttagning

När du har installerat säkerhetsuppdateringen för Office 2000 Multilanguage Pack (KB892842) kan du inte ta bort den. Om du vill återgå till en tidigare installation av Outlook 2000 måste du ta bort och installera om Microsoft Office 2000 från det ursprungliga installationsmediet.
uppdatering säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering säkerhet bugg programfel fel säkerhetsproblem sårbar skadlig angripare utnyttja register oautentiserad buffertspill specialutformad omfattning särskild denial of service DoS TSE OL2000 MUI EMP OFF2000
Egenskaper

Artikel-id: 892842 – senaste granskning 01/16/2015 16:34:53 – revision: 1.1

Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 with MultiLanguage Pack

  • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbpubtypekc kbfix kbupdate kbdownload atdownload KB892842
Feedback