Office för Mac-dokument eller en fil öppnas långsammare än förväntat

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 892959
Introduktion
Den här artikeln beskrivs felsökning av Microsoft Office för Mac-dokument som öppnas långsammare än förväntat. Följande är möjliga orsaker till Office för Mac-dokument öppnas långsammare än förväntat:
 • Autostart-objekt i konflikt
 • Nätverksfördröjningar i en Active Directory-miljö
 • Skadad service discovery protocol konfigurationer
 • Behörighetsproblem
 • En Mac OS X-brandväggen har aktiverats
 • Tillägg för Office-program
Mer Information

Autostart-objekt i konflikt

Du kan använda felsäkert läge för att felsöka prestandaproblem i Mac OS X eller senare versioner och avgöra om det finns motstridiga Autostart-objekt.

Denna metod kräver att du flyttar StartupItems-mappen/Library /. Den här mappen finns bara om programvaran har installerats som kräver att programmet startas när datorn startas. Antivirusprogram och teckensnitt för systemhantering är de vanligaste program som installerar objekt i den här mappen.

Om du vill starta datorn i felsäkert läge klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

2398596 Utföra en ren start (Safeboot) för att avgöra om bakgrundsprogram stör Office för Mac

Mer information om felsäkert läge och felsäker start finns på följande Apple-webbplats:

Nätverksfördröjningar i en Active Directory-miljö

Fördröjningar vid öppnande av ett dokument kan uppstå när en dator är bunden till en domän via Active Directory. Kontrollera att dina routrar har sina uppdateringar som installerats. Också undersöka de routrar nätverkshastigheter. Dessutom försök att koppla från nätverksanslutningen för att se om det löser problemet.

Skadad service discovery protocol konfigurationer

Det finns andra service discovery protokoll förutom Active Directory som stöds av Mac OS X. Dessa inkluderar NetInfo, Lightweight Directory Access Protocol (LDAP) version 3 och tjänster NIS (Network Information). Program och dokument öppnas mycket långsamt om en eller flera av följande villkor är uppfyllda:
 • Dessa protokoll är inte korrekt konfigurerad.
 • Det finns skador i själva protokoll.
 • Det finns en hög nivå av nätverkstrafik.
Directory-anslutningar som är öppna för Mac OS X-servrar via NetInfo kan också orsaka samma tungrodda som kan uppstå med Active Directory. Om du vill kontrollera om tjänsten upptäckt konfigurationer som orsakar problemet, gör du följande:
 1. Klicka på till-menyn Verktyg.
 2. Starta programmet för katalogåtkomst.
 3. Klicka på fliken tjänster .
 4. Klicka på låsikonen Om låsikonen är låst. Ange sedan ett namn och ett lösenord för en administratör.
 5. Avmarkera alla kryssrutor som är markerade.
 6. Klicka på Använd.
 7. Klicka på låsikonen Om du vill låsa Directory Access-program.
 8. Avsluta katalogåtkomst.
 9. Starta Office för Mac-program och kontrollera sedan om dokumentet fortfarande öppnas långsamt.
Mer information om hur du inaktiverar NetInfo- och LDAP-anslutningar finns på följande Apple-webbplats:

Behörighetsproblem

Du kan använda funktionen reparera disken behörigheter för felsökning av behörighetsproblem i Mac OS X 10.2 eller senare versioner. Om behörigheter för din Microsoft-programvara är felaktiga, startar Office för Mac-program långsamt. Eller Office för Mac-program kan bli långsamt när de startar.

Så här använder du funktionen reparera disken behörigheter:
 1. Klicka på till-menyn Verktyg.
 2. Starta programmet Disk Utility.
 3. Klicka på den primära hårddisken för datorn.
 4. Klicka på fliken första hjälpen .
 5. Klicka på reparera disken behörigheter.
Obs! Disk Utility programmet reparerar endast program som installeras av Apple och som finns i mappen program.

Mer information om funktionen reparera disken behörigheter finns på följande Apple-webbplats:

En Mac OS X-brandväggen har aktiverats

När du avslutar ett Office för Mac-program används en Internet-anslutning för att validera registrera programvara för programmet. Om Mac OS X-brandväggen är aktiverad, blockerar standardinställningarna för brandväggen utgående överföringen. Detta medför att programmet slutar svara i upp till två minuter innan du fortsätter och avsluta. Gör följande om du vill ta reda på om Mac OS X-brandväggen är aktiverad:
 1. Klicka på SysteminställningarApple -menyn.
 2. Klicka på delning.
 3. Klicka på Stoppa.
 4. Stäng fönstret Systeminställningar .
 5. Starta Office för Mac-program och kontrollera sedan om dokumentet fortfarande öppnas långsamt.

Tillägg för Office-program

Vissa tillägg kan orsaka att sakta ner när du öppnar eller stänger ett dokument i Office-program. Eller vissa tillägg kan orsaka att sakta ner när du öppnar eller stänger dokumentet-specifika objekt och menyer i Office-program. Normalt finns de flesta tillägg i Autostart-mappen för varje program. När du startar ett program laddas automatiskt alla tillägg som finns i Autostart-mappen för programmet i programmet. Du kan bestämma om de orsakar att sakta ned genom att ta bort tilläggen.

Gör följande om du vill ta bort dessa tillägg:
 1. Avsluta alla Office för Mac-program.
 2. Skapa en ny mapp på skrivbordet. Gör så här:
  1. Klicka på Finder i Dock.
  2. Klicka på Ny mappArkiv -menyn.
  3. Namnge den här mappen Autostart-objekt.
 3. Leta upp och öppna mappen Microsoft Office X eller Microsoft Office 2004 på datorn. Den här mappen finns normalt i följande mapp:
  Macintosh HD/ Program
 4. Office -mappen och öppna sedan mappen Autostart .
 5. Som kolumnerVisa -menyn.
 6. Klicka på Excel -mappen.
 7. Dra alla objekt i den här mappen till mappen Autostart-objekt som du skapade i steg 2.
 8. Klicka på mappen som PowerPoint .
 9. Dra alla objekt som finns i den här mappen till mappen Autostart-objekt.
 10. Klicka på mappen för Word .
 11. Dra alla objekt som finns i den här mappen till mappen Autostart-objekt.
Obs! Om du har Adobe Acrobatinstalled på din dator, öppnas Office för Mac-dokument långsammare än förväntat.

OFF2004 2004 MacOFFX Mac OFFX WD PPT XL ENT OS tio X 10.3 10,2 VPC WMP Messenger avslutas felsöka långsam brandväggen konstigt prestanda startar access

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 892959 – senaste granskning 08/27/2016 18:22:00 – revision: 1.0

Microsoft Entourage 2008 for Mac, Microsoft Entourage 2004 for Mac, Microsoft Office Excel 2008 for Mac, Microsoft Excel 2004 for Mac, Microsoft Office 2008 for Mac, Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition, Microsoft Office PowerPoint 2008 for Mac, Microsoft Office PowerPoint 2004 for Mac, Microsoft Office Word 2008 for Mac, Microsoft Office Word 2004 for Mac, Microsoft Excel 2011 for Mac, Microsoft PowerPoint 2011 for Mac, Microsoft Word 2011 for Mac

 • dftsdahomeportal kbhowto kbmt KB892959 KbMtsv
Feedback