Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Windows Installer 3.1 v2 (3.1.4000.2435) är tillgänglig

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Inledning
Microsoft Windows Installer är en komponent i Windows-operativsystemet med grundläggande standardfunktioner för installation och avinstallation av program. Programtillverkare kan utnyttja Windows Installer för att underlätta installation, underhåll och avinstallation.

ReleaseOperation System
Windows Installer 3.1Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3)
Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 (SP4)
Windows XP
Windows XP Service Pack 1 (SP1)
Windows XP Service Pack 2 (SP2)
Windows Server 2003
Windows Installer 3.1 v2
was released with
Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1)
Windows Installer 4.5Windows Server 2008, 32-bit editions
Windows Server 2008, 64-bit editions
Windows Server 2008, Itanium-based editions
Windows Vista
Windows Vista Service Pack 1 (SP1)
Windows XP Service Pack 2 (SP2)
Windows XP Service Pack 3 (SP3)
Windows Server 2003 SP1
Windows Server 2003 SP2
Windows Installer 5.0
was released with
Windows Server 2008 R2
Windows Server 2012
Windows 7
Windows 8
Så här skaffar du Windows Installer 3.1 v2
Innan du kan hämta den här distribuerbara komponenten måste du ta reda på om du kör en 32- eller 64-bitarsversion av Windows Server 2003 eller Windows XP.

Resultat av automatisk versionsidentifiering

Du använder ett 32-bitars operativsystem.
Obs!Om inte några resultat från den automatiska versionsidentifieringen visas på skärmen klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
827218 Ta reda på om du har en 32- eller 64-bitarsversion av Windows-operativsystemet

Hämta installationsprogrammet för alla Windows-versioner utom 64-bitarsversioner av Windows Server 2003 och 64-bitarsversioner av Windows XP

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

HämtaHämta paketet med Windows Installer 3.1 Redistributable (v2) nu.

Utgivningsdatum: 12 maj 2005

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Obs! Endast binärfilen för Msi.dll-filen har uppdaterats. Versionsnumret är 3.1.4000.2435. Alla övriga binärfiler för Windows Installer 3.1 (v2)-paketet är oförändrade och har versionsnumret 3.1.4000.1823.

Hämta installationsprogrammet för 64-bitarsversioner av Windows Server 2003 eller 64-bitarsversioner av Windows XP

Denna distribuerbara komponent är endast avsedd för 32-bitars operativsystem. Det går inte att installera komponenten på en dator med 64-bitarsversioner av Windows Server 2003 eller Windows XP.

Du kan installera den distribuerbara komponenten Windows Installer 3.0 i Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) och i slutversionen av Windows Server 2003. Windows Installer 3.1 ingick i Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1).

Det går inte att installera den här distribuerbara komponenten i 32- och 64-bitarsversioner av Windows Server 2003 SP1. Om du vill uppdatera 32- och 64-bitarsversionerna av Windows Server 2003 SP1 eller 64-bitarsversionerna av Windows XP, hämtar du snabbkorrigeringen som beskrivs i artikel 898715 i Microsoft Knowledge Base i stället för paketet 893803 (v2). Om du vill veta mer om Windows Installer 3.1 (v2) GDR klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
898715 Det finns en uppdatering för Windows Installer 3.1 tillgänglig för Windows Server 2003 SP1 och för 64-bitarsversioner av Windows XP
Tidigare versioner:
 • Microsoft Windows Installer 3,1: KB893803 version 1.0 (11 april 2005)
 • Microsoft Windows Installer 3,1: KB893803 version 2.0 (12 maj 2005)
  Windows Installer 3.1 (v2) löser det problem som beskrivs i följande Microsoft Knowledge Base-artikel:
  898628Installationer med Windows Installer misslyckas utan meddelanden efter uppgradering till Windows Installer 3.1
Versionsnumret är 3.1.4000.2435. Alla övriga binärfiler i Windows Installer 3.1 (v2)-paketet är oförändrade och har versionsnumret 3.1.4000.1823.
Mer Information

Nya funktioner i Windows Installer 3.1

 • Ny mindre UpdateTargetRTMProperty-egenskap: Korrigeringsfiler kan nu inrikta sig både på den ursprungliga versionen och den senaste Service Pack-versionen som finns i systemet.
 • Ny MsiSetExternalUIRecord-API: Paket med ett externt användargränssnitt kan nu ta emot meddelanden i form av poster i stället för strängar.
 • Nya x64- och Msix64-egenskaper: Paketen kan nu använda egenskaperna x64 och Msix64 för att indikera stöd för x64-processorbaserade operativsystem.
 • Ny MsiNotifySidChange-API: Du kan använda denna API när du vill uppdatera konfigurationen av Windows Installer om säkerhetsidentifieraren (SID) för en användare förändras.
 • Lättviktskorrigering är nu en funktion som måste väljas till: Windows Installer 3.0 introducerade en ny funktion för "lättviktskorrigering". Som standard var funktionen aktiv för alla korrigeringar. Denna funktion är nu inaktiv i Windows Installer 3.1 om du inte specifikt aktiverar den genom att ange egenskapen OptimizedInstallMode i tabellen MsiPatchMetaData.

Problem som korrigeras i Windows Installer 3.1

 • NULL-tecken ("[~]") loggas nu korrekt i Windows Installer när tecknen används i registervärdesmarkörer eller i ett tjänsteberoende.
 • Funktionen MsiGetFileHash fungerar nu korrekt för mycket stora filer utan versionsinformation. Dessa filer kan vara ca. 2 GB.
 • Egenskapen MediaSrcProp hos en korrigeringsfil anges nu till den ursprungliga startad-från-platsen när korrigeringsfilen installeras. Egenskapen MediaSrcProp anges till den plats för korrigeringsfilen som cachelagrats för efterföljande transaktioner.
 • Förloppsfältet fungerar nu korrekt även om paketet installerar över 2 GB filer.
 • Korrigering av isolerade komponenter fungerar nu.
 • Målinformation för en anpassad åtgärd loggas inte längre när den anpassade åtgärden misslyckas, om den anpassade åtgärden har ställts in för att dölja målet.
 • Fel 1642 (ERROR_PATCH_TARGET_NOT_FOUND) returneras även om endast en ej tillämpbar sökväg i Windows Installer 2.0-format används.
 • Användning av en hel korrigeringsfil i Windows Installer 2.0-format som innehåller tillhörande filer kräver inte längre tillgång till källmedia.
 • Nu hanteras även det scenario då ett mindre uppdateringspaket installeras samtidigt som en tidigare eller ersatt korrigering existerar på rätt sätt.
 • Windows Installer 3.1 stöder nu tillämpning av korrigeringsfiler för paket som består av ett stort antal filer. (Kolumnen Sequence i tabellen File innehåller värden större än 32767.)
 • Windows Installer 3.1 skickar nu INSTALLSTART_ACTIONSTART-meddelanden för alla åtgärder.
 • I Windows Installer 3.0 och tidigare versioner kunde efterföljande installationer misslyckas om flera större uppgraderingskorrigeringar genomfördes samtidigt. Detta problem har nu korrigerats.
 • Styrningen av sekvensordning avslår inte längre felaktigt en giltig korrigering under administrativ avbildningskorrigering.
 • Windows Installer 3.1 hoppar inte längre över anpassade åtgärder i skript som är markerade som asynkrona.

Problem som korrigeras i Windows Installer 3.1 (v2)

 • Windows Installer misslyckas inte längre utan meddelanden när installationsprogrammet försöker uppdatera en fil som är skyddad av funktionen Windows File Protection.
Felsökning
Om du vill veta mer om felsökning av problem med Windows Installer klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
907749 Grundläggande felsökning av Windows Installer
886630 Ett felmeddelande visas vid försök att installera ett program där Windows Installer används i Windows XP
823116 Felmeddelande 1913 visas vid installation av ett program i Windows XP
314852 Aktivera Windows Installer-loggning i Window XP
Om du har problem med att installera ett program från Microsoft eller ett annat företag, kan du läsa om kända installationsproblem i Viktigt-filen för programmet. Du kan även söka i Microsoft Knowledge Base efter artiklar om programmet.
Referenser
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
897026 Åtgärden AppSearch trunkerar felaktigt ett REG_MULTI_SZ-värde som innehåller ett NULL-värde i Windows Installer
897027 Ett meddelande kan loggas i händelseloggen när du försöker installera det distribuerbara paketet Windows Installer 3.0 på en dator med en senare version av Windows Installer
894439 Description of flyweight patching in Microsoft Windows Installer 3.0
Ytterligare information finns på följande Microsoft Developer Network-webbplats (MSDN):
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 893803 – senaste granskning 10/01/2013 02:16:00 – revision: 2.0

Microsoft Windows Installer 3.1, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbresolve kbinfo KB893803
Feedback