Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

I program där felsökningsgränssnittet IMallocSpy används kan heapen skadas sedan du installerat säkerhetsuppdatering 873333

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Symptom
Sedan du installerat säkerhetsuppdatering 873333 kan en komponents heap skadas när du använder COM- (Component Object Model) API:er (Application Programming Interface).
Orsak
Problemet inträffar när en komponent använder CoRegisterMallocSpy för att registrera felsökningsgränssnittet IMallocSpy. När en pekare som inte pekar på början av heap-blocket returneras till heapen skadas denna.

Vissa sökvägar i COM-API:er anropar metoderna IMallocSpy::PreAlloc och IMallocSpy::PostAlloc utan att anropa motsvarande frisläppningsmetoder. Om pekarjusteringar görs i PostAlloc blir pekaren som returneras till heapen ogiltig. Därför skadas heapen.
Lösning

Windows Server 2003

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering som stöds är tillgänglig från Microsoft. Den är emellertid endast avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i artikeln. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om ditt arbete inte störs alltför mycket av detta problem, rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning anges detta högst upp i denna artikel. Annars kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, måste du kanske skapa en särskild serviceförfrågan. Normala supportavgifter tas ut för ytterligare supportfrågor och problem som inte gäller den aktuella snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Support finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Samtliga språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig för visas i en lista. Om ditt språk inte finns med i listan beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.

Förutsättningar

Inga särskilda förutsättningar måste vara uppfyllda.

Krav på omstart

Datorn måste startas om efter installation av snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte några andra snabbkorrigeringar.

Filinformation

Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har de filattribut som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
Microsoft Windows 2003 (ia64)
  Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn  --------------------------------------------------------------  07-feb-2005 12:02 5.2.3790.266  3 578 880 Ole32.dll    IA64  07-feb-2005 12:02 5.2.3790.266   223 744 Olecli32.dll   IA64  07-feb-2005 12:02 5.2.3790.266    89 088 Olecnv32.dll   IA64  30-mar-2004 11:25 5.2.3790.141    73 216 Rpcproxy.dll   IA64  30-mar-2004 11:25 5.2.3790.141  2 150 400 Rpcrt4.dll    IA64  07-feb-2005 12:02 5.2.3790.266   688 640 Rpcss.dll    IA64  07-feb-2005 12:04 5.2.3790.266  1 192 448 Wole32.dll    X86  07-feb-2005 12:04 5.2.3790.266    72 192 Wolecli32.dll  X86  07-feb-2005 12:04 5.2.3790.266    36 352 Wolecnv32.dll  X86  30-mar-2004 11:26 5.2.3790.141    26 112 Wrpcproxy.dll  X86  30-mar-2004 11:26 5.2.3790.141   544 256 Wrpcrt4.dll   X86                    
Microsoft Windows 2003 (x86)
  Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn  --------------------------------------------------------------  08-feb-2005 04:04 5.2.3790.266  1 192 448 Ole32.dll      08-feb-2005 04:04 5.2.3790.266    72 192 Olecli32.dll    08-feb-2005 04:04 5.2.3790.266    36 352 Olecnv32.dll    16-mar-2004 03:17 5.2.3790.141    26 112 Rpcproxy.dll    16-mar-2004 03:17 5.2.3790.141   659 968 Rpcrt4.dll     08-feb-2005 04:04 5.2.3790.266   294 912 Rpcss.dll                       

Windows XP

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering som stöds är tillgänglig från Microsoft. Den är emellertid endast avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i artikeln. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om ditt arbete inte störs alltför mycket av detta problem, rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning anges detta högst upp i denna artikel. Annars kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, måste du kanske skapa en särskild serviceförfrågan. Normala supportavgifter tas ut för ytterligare supportfrågor och problem som inte gäller den aktuella snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Support finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Samtliga språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig för visas i en lista. Om ditt språk inte finns med i listan beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.

Förutsättningar

Inga särskilda förutsättningar måste vara uppfyllda.

Krav på omstart

Datorn måste startas om efter installation av snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte några andra snabbkorrigeringar.

Filinformation

Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har de filattribut som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
Microsoft Windows XP Service Pack 1 (ia64)
  Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn  --------------------------------------------------------------  04-feb-2005 10:45 5.1.2600.1619  4 353 024 Ole32.dll    IA64  04-feb-2005 10:45 5.1.2600.1612   241 152 Olecli32.dll   IA64  04-feb-2005 10:45 5.1.2600.1619   97 280 Olecnv32.dll   IA64  05-mar-2004 10:07 5.1.2600.1361  2 317 824 Rpcrt4.dll    IA64  04-feb-2005 10:45 5.1.2600.1619   785 920 Rpcss.dll    IA64  04-feb-2005 10:48 5.1.2600.1619  1 258 496 Wole32.dll    X86  04-feb-2005 10:48 5.1.2600.1612   68 608 Wolecli32.dll  X86  04-feb-2005 10:48 5.1.2600.1619   35 328 Wolecnv32.dll  X86  05-mar-2004 10:16 5.1.2600.1361   509 440 Wrpcrt4.dll   X86                     
Microsoft Windows XP Service Pack 1 (x86)
  Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn  --------------------------------------------------------------  05-feb-2005 02:47 5.1.2600.1619  1 258 496 Ole32.dll      05-feb-2005 02:47 5.1.2600.1612   68 608 Olecli32.dll    05-feb-2005 02:47 5.1.2600.1619   35 328 Olecnv32.dll    06-mar-2004 02:16 5.1.2600.1361   535 552 Rpcrt4.dll     05-feb-2005 02:47 5.1.2600.1619   284 672 Rpcss.dll                       
Microsoft Windows XP Service Pack 2 (x86)
  Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn  --------------------------------------------------------------  05-feb-2005 02:51 5.1.2600.2606  1 284 608 Ole32.dll      05-feb-2005 02:51 5.1.2600.2573   74 752 Olecli32.dll    05-feb-2005 02:51 5.1.2600.2606   37 376 Olecnv32.dll    05-feb-2005 02:51 5.1.2600.2606   395 776 Rpcss.dll                         

Windows 2000

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering som stöds är tillgänglig från Microsoft. Den är emellertid endast avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i artikeln. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om ditt arbete inte störs alltför mycket av detta problem, rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning anges detta högst upp i denna artikel. Annars kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, måste du kanske skapa en särskild serviceförfrågan. Normala supportavgifter tas ut för ytterligare supportfrågor och problem som inte gäller den aktuella snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Support finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Samtliga språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig för visas i en lista. Om ditt språk inte finns med i listan beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.

Förutsättningar

Inga särskilda förutsättningar måste vara uppfyllda.

Krav på omstart

Datorn måste startas om efter installation av snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte några andra snabbkorrigeringar.

Filinformation

Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har de filattribut som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
Microsoft Windows 2000
  Datum     Tid  Version      Storlek  Filnamn  --------------------------------------------------------------  06-feb-2005 13:45 5.0.2195.7028   957 712 Ole32.dll      06-feb-2005 13:45 5.0.2195.7009   69 392 Olecli32.dll    06-feb-2005 13:45 5.0.2195.7028   36 624 Olecnv32.dll    06-feb-2005 13:45 5.0.2195.7020   437 008 Rpcrt4.dll     06-feb-2005 13:45 5.0.2195.7028   212 240 Rpcss.dll                      
OBS! På grund av filberoenden kräver den här snabbkorrigeringen Microsoft Windows 2000 Service Pack 4.

Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.
Mer Information
Med IMallocSpy kan programutvecklare övervaka minnesallokering, identifiera minnesläckor och simulera minnesfel i anrop till IMalloc-metoder. Eftersom IMallocSpy är ett felsökningsgränssnitt är det osannolikt att det används utanför en utvecklingsmiljö. Därför påverkar detta problem främst utvecklare som använder IMallocSpy för att felsöka heap-allokeringar i sina program.

Mer information om IMallocSpy finns på följande Microsoft-webbplats:Om du vill veta mer om säkerhetsuppdatering 873333 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
873333 MS05-012: Säkerhetsproblem i OLE och COM möjliggör fjärrkörning av kod
implementering fel felsökning
Egenskaper

Artikel-id: 894194 – senaste granskning 12/23/2008 10:39:18 – revision: 5.15

Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium) 2003, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002 SP1, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Home Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Home Edition SP1, Microsoft Windows XP Professional SP1, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional SP4, Microsoft Windows 2000 Server SP4, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3

 • kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbtshoot kbprb kbsecurity KB894194
Feedback