Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Felmeddelandet "Generic Host Process" visas efter omstart, eller DBCS-bilagors filnamn visas inte i e-postmeddelanden i Rich Text-format

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Obs!
Problemet som beskrivs i den här artikeln åtgärdades i säkerhetsuppdateringen 902400. Uppdateringen kan hämtas på Windows Update (http://update.microsoft.com). Om du fortfarande har problem liknande dem som beskrivs i artikeln kan det röra sig om en annan typ av fel. I avsnittet Liknande problem och lösningar hittar du andra felsökningsartiklar för liknande problem.
Symptom
Efter installation av säkerhetsuppdatering 873333 (MS05-012) kan ett eller flera av följande problem uppstå:
 • Följande felmeddelande kan visas efter start av datorn:
  Generic Host Process for Win32 Services Error
  Obs! Det här problemet inträffar endast i Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2).
 • Filnamn visas inte i e-postmeddelanden med bifogade filer när följande förutsättningar är uppfyllda:
  • Filnamnet innehåller DBCS-tecken (Double-Byte Character Set).
  • Filnamnet är mer än 42 tecken långt.
  Obs! Det här problemet uppstår endast med e-postmeddelanden i RTF-format.
 • I program där felsökningsgränssnittet IMallocSpy används kan heapen skadas sedan du installerat säkerhetsuppdatering 873333 Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  894194 I program där felsökningsgränssnittet IMallocSpy används kan heapen skadas sedan du installerat säkerhetsuppdatering 873333
Om du vill veta mer om säkerhetsutgåvan MS05-012 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
873333 MS05-012: Säkerhetsproblem i OLE och COM möjliggör fjärrkörning av kod
Lösning

Information om snabbkorrigering

En snabbkorrigering är nu tillgänglig från Microsoft. För Windows XP SP2 kan felmeddelandet med Generic Host Process error förekomma när som helst på vilken dator som helst. Även om felmeddelandet visas kort efter systemstarten inträffade själva felet under den tidigare systemstängningen. På grund av problemets omfattning gjordes den här snabbkorrigeringen tillgänglig via Windows Update och distribuerades till användare med aktiverade Automatiska uppdateringar för att eliminera problemet på datorer med Windows XP SP2. I Windows XP SP2 kan minst ett sista felmeddelande med Generic Host Process visas vid en omstart efter installation av den här snabbkorrigeringen. Detta kommer från den tidigare systemstängningen innan den nya versionsinstallationen var klar.

I Microsoft Windows Server 2003 och Microsoft Windows 2000 är den här snabbkorrigeringen bara avsedd att korrigera problemen som beskrivs i den här artikeln. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om problemet inte påverkar ditt arbete i allt för hög utsträckning rekommenderar vi att du väntar på nästa Service Pack för Windows som innehåller den här snabbkorrigeringen. Om du vill lösa problemet omedelbart kan du hämta snabbkorrigeringen från följande platser.

Windows Server 2003 32-bitarsversioner

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

HämtaHämta paketet WindowsServer2003-KB894391-x86-enu.exe nu.

Windows Server 2003, Itanium-baserade utgåvor

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

HämtaHämta paketet WindowsServer2003-KB894391-ia64-enu.exe nu.

Windows XP 32-bitarsversioner

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

HämtaHämta paketet WindowsXP-KB894391-x86-ENU.exe nu.

Obs! Den här snabbkorrigeringen har gjorts tillgänglig via Windows Update och distribuerats till användare med aktiverade Automatiska uppdateringar.

Windows XP, 64-bitarsversion (Itanium)

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

HämtaHämta paketet WindowsXP-KB894391-ia64-ENU.exe nu.

Windows 2000

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

HämtaHämta paketet Windows2000-KB894391-x86-ENU.exe nu.

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Förutsättningar

Inga särskilda förutsättningar måste vara uppfyllda.

Krav på omstart

Datorn måste startas om efter installation av snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte några andra snabbkorrigeringar.

Filinformation

Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har filattributen som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
Microsoft Windows Server 2003, 32-bitarsversioner
  Datum     Tid  Version    Storlek    Filnamn   Mapp  ------------------------------------------------------------------  20-feb-2005 00:16 5.2.3790.275 1 192 448 Ole32.dll   RTMQFE  20-feb-2005 00:16 5.2.3790.275   72 192 Olecli32.dll RTMQFE    20-feb-2005 00:16 5.2.3790.275   36 352 Olecnv32.dll RTMQFE  16-mar-2004 03:17 5.2.3790.141   26 112 Rpcproxy.dll RTMQFE  16-mar-2004 03:17 5.2.3790.141  659 968 Rpcrt4.dll  RTMQFE  20-feb-2005 00:16 5.2.3790.275  294 912 Rpcss.dll   RTMQFE  20-feb-2005 00:06 5.2.3790.275 1 192 448 Ole32.dll   RTMGDR   20-feb-2005 00:06 5.2.3790.275   72 192 Olecli32.dll RTMGDR  20-feb-2005 00:06 5.2.3790.275   36 352 Olecnv32.dll RTMGDR  16-mar-2004 03:09 5.2.3790.137   26 112 Rpcproxy.dll RTMGDR  16-mar-2004 03:09 5.2.3790.137  660 992 Rpcrt4.dll  RTMGDR  20-feb-2005 00:06 5.2.3790.275  294 400 Rpcss.dll   RTMGDR
Windows Server 2003, Itanium-baserade utgåvor
  Datum     Tid  Version    Storlek  Filnamn   CPU   Mapp  -----------------------------------------------------------------------------  19-feb-2005 22:16 5.2.3790.275 3 578 880 Ole32.dll   IA-64 RTMQFE  19-feb-2005 22:16 5.2.3790.275  223 744 Olecli32.dll  IA-64 RTMQFE  19-feb-2005 22:16 5.2.3790.275   89 088 Olecnv32.dll  IA-64 RTMQFE  31-mar-2004 01:25 5.2.3790.141   73 216 Rpcproxy.dll  IA-64 RTMQFE  31-mar-2004 01:25 5.2.3790.141 2 150 400 Rpcrt4.dll   IA-64 RTMQFE  19-feb-2005 22:16 5.2.3790.275  688 640 Rpcss.dll   IA-64 RTMQFE  19-feb-2005 22:16 5.2.3790.275 1 192 448 Wole32.dll   x86  RTMQFE\WOW  19-feb-2005 22:16 5.2.3790.275   72 192 Wolecli32.dll x86  RTMQFE\WOW  19-feb-2005 22:16 5.2.3790.275   36 352 Wolecnv32.dll x86  RTMQFE\WOW  31-mar-2004 01:26 5.2.3790.141   26 112 Wrpcproxy.dll x86  RTMQFE\WOW  31-mar-2004 01:26 5.2.3790.141  544 256 Wrpcrt4.dll  x86  RTMQFE\WOW  19-feb-2005 22:06 5.2.3790.275 3 577 856 Ole32.dll   IA-64 RTMGDR  19-feb-2005 22:06 5.2.3790.275  223 744 Olecli32.dll  IA-64 RTMGDR  19-feb-2005 22:06 5.2.3790.275   89 088 Olecnv32.dll  IA-64 RTMGDR  31-mar-2004 01:29 5.2.3790.137   73 216 Rpcproxy.dll  IA-64 RTMGDR  31-mar-2004 01:29 5.2.3790.137 2 140 160 Rpcrt4.dll   IA-64 RTMGDR  19-feb-2005 22:06 5.2.3790.275  687 616 Rpcss.dll   IA-64 RTMGDR  19-feb-2005 22:06 5.2.3790.275 1 192 448 Wole32.dll   x86  RTMGDR\WOW  19-feb-2005 22:06 5.2.3790.275   72 192 Wolecli32.dll x86  RTMGDR\WOW  19-feb-2005 22:06 5.2.3790.275   36 352 Wolecnv32.dll x86  RTMGDR\WOW  31-mar-2004 01:29 5.2.3790.137   26 112 Wrpcproxy.dll x86  RTMGDR\WOW  31-mar-2004 01:29 5.2.3790.137  542 208 Wrpcrt4.dll  x86  RTMGDR\WOW
Obs! När du installerar den här snabbkorrigeringen på en dator med Windows Server 2003 kontrolleras om en eller flera av filerna som uppdateras på datorn tidigare har uppdaterats med en snabbkorrigering från Microsoft. Om du tidigare har installerat en snabbkorrigering för att uppdatera någon av dessa filer kopieras RTMQFE-filerna till datorn. Annars kopieras RTMGDR-filerna till datorn.
Windows XP 32-bitarsversioner
  Datum     Tid  Version    Storlek    Filnamn   Mapp  -------------------------------------------------------------------  28-apr-2005 19:33 5.1.2600.1675 1 190 400 Ole32.dll   SP1QFE  28-apr-2005 19:33 5.1.2600.1675   68 608 Olecli32.dll  SP1QFE  28-apr-2005 19:33 5.1.2600.1675   35 328 Olecnv32.dll  SP1QFE  06-mar-2004 02:16 5.1.2600.1361  535 552 Rpcrt4.dll   SP1QFE  28-apr-2005 19:33 5.1.2600.1675  275 456 Rpcss.dll   SP1QFE  28-apr-2005 18:35 5.1.2600.2665 1 286 144 Ole32.dll   SP2QFE  28-apr-2005 19:35 5.1.2600.2665   74 752 Olecli32.dll  SP2QFE  28-apr-2005 19:35 5.1.2600.2665   37 376 Olecnv32.dll  SP2QFE  28-apr-2005 19:35 5.1.2600.2665  396 288 Rpcss.dll   SP2QFE  28-apr-2005 19:31 5.1.2600.2665 1 285 120 Ole32.dll   SP2GDR  28-apr-2005 19:31 5.1.2600.2665   74 752 Olecli32.dll  SP2GDR  28-apr-2005 19:31 5.1.2600.2665   37 888 Olecnv32.dll  SP2GDR  28-apr-2005 19:31 5.1.2600.2665  395 776 Rpcss.dll   SP2GDR
Windows XP, 64-bitarsversion (Itanium)
  Datum     Tid  Version    Storlek    Filnamn    CPU  --------------------------------------------------------------------  28-apr-2005 18:30 5.1.2600.1675 4 356 608 Ole32.dll    IA-64  28-apr-2005 18:30 5.1.2600.1675  241 152 Olecli32.dll   IA-64  28-apr-2005 18:30 5.1.2600.1675   97 280 Olecnv32.dll   IA-64  06-mar-2004 01:07 5.1.2600.1361 2 317 824 Rpcrt4.dll    IA-64  28-apr-2005 18:30 5.1.2600.1675  784 896 Rpcss.dll    IA-64  28-apr-2005 18:33 5.1.2600.1675 1 190 400 Wole32.dll    x86  28-apr-2005 18:33 5.1.2600.1675   68 608 Wolecli32.dll  x86  28-apr-2005 18:33 5.1.2600.1675   35 328 Wolecnv32.dll  x86  06-mar-2004 01:16 5.1.2600.1361  509 440 Wrpcrt4.dll   X86
Obs! Versionerna av den här snabbkorrigeringen för Windows XP och Microsoft Windows XP Professional 64-bitarsutgåva (Itanium) 2003 förpackas som paket för dubbla lägen. Sådana paket innehåller filer för den ursprungliga versionen av Windows XP Service Pack 1 (SP1) och för Windows XP SP2.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
328848 Beskrivning av uppdateringspaket för dubbla lägen för Windows XP (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
När den här snabbkorrigeringen installeras på en dator med Windows XP SP2 eller Windows XP Professional 64-bitarsutgåva (Itanium) 2003, kontrolleras automatiskt om några av de filer som uppdateras på datorn tidigare har uppdaterats med en snabbkorrigering från Microsoft.

Om du tidigare har installerat en snabbkorrigering för att uppdatera någon av dessa filer händer något av följande:
 • Windows XP SP2
  SP2QFE-filerna kopieras till datorn.
 • Windows XP Professional 64-bitarsutgåva (Itanium) 2003
  RTMQFE-filerna kopieras till datorn.
Om du inte tidigare har installerat en snabbkorrigering för att uppdatera någon av dessa filer händer något av följande:
 • Windows XP SP2
  SP2GDR-filerna kopieras till datorn.
 • Windows XP Professional 64-bitarsutgåva (Itanium) 2003
  RTMGDR-filerna kopieras till datorn.
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824994 Beskrivning av innehållet i programuppdateringspaket för Windows XP Service Pack 2 och Windows Server 2003
Windows 2000
  Datum    Tid  Version      Storlek Filnamn  --------------------------------------------------------------  11-maj-2005 05:55 5.0.2195.7034   957 712 Ole32.dll      11-maj-2005 05:55 5.0.2195.7009   69 392 Olecli32.dll    19-feb-2005 23:13 5.0.2195.7034   36 624 Olecnv32.dll    11-mar-2004 20:29 5.0.2195.6904   449 808 Rpcrt4.dll     19-feb-2005 23:13 5.0.2195.7034   212 240 Rpcss.dll    
Status
Det här problemet åtgärdades i säkerhetsuppdateringen 902400.
Mer Information
Om du har begränsade användarkonton, vilket innebär konton som inte är administratörer, sparas enskilda felrapporter och skickas inte förrän någon med ett administratörsanvändarkonto loggar in. På grund av detta kan flera Windows-felrapporter visas efter installation av korrigeringen för Generic Host Process-felet. I så fall klickar du på Skicka felrapport för varje rapport.
Om du vill veta mer om standardterminologi för Microsoft-programuppdateringar klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar
Liknande problem och lösningar
Om du fortfarande har problem liknande dem som beskrivs i artikeln kan det röra sig om en annan typ av fel. Här följer en lista med artiklar som tar upp liknande problem. Läs igenom artiklarna och se om de kan hjälpa dig att lösa problemet:
821690 Felmeddelandet "Generic Host Process" och en blinkande ikon visas (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
931852 Felmeddelanden visas när en användare startar en dator med Windows XP och sedan försöker hämta Windows-uppdateringar (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
939273 Det går inte att distribuera programuppdateringar på en dator med Microsoft Windows XP eller Microsoft Windows Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
932762 Service Host-processen avbryts oväntat i Windows Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
910666 Svchost.exe-processen avbryts oväntat på en dator med Windows Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
894538 När Internet Authentication Service tar emot ett okänt attribut i ett paket slutar en server med Windows Server 2003 och Internet Authentication Service att svara (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
927385 Ett felmeddelande visas efter en automatisk uppdatering av en dator med Windows XP, och det går kanske inte att köra några program när dialogrutan med ett meddelande om ett programfel i svchost.exe har stängts (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Om de här artiklarna inte hjälper dig att lösa problemet, eller om det förekommer symptom som skiljer sig från dem som beskrivs i den här artikeln, kan du söka efter mer information i Microsoft Knowledge Base på följande Microsoft-webbplats: Skriv sedan texten i felmeddelandet som visas, eller skriv en beskrivning av problemet i fältet Sök i support (KB). Eller be någon om hjälp eller kontakta supporten enligt instruktionerna på följande Microsoft-webbplats:
COM OLE
Egenskaper

Artikel-id: 894391 – senaste granskning 04/07/2009 14:46:13 – revision: 7.1

Microsoft Windows 2000 Server SP4, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional SP4, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium), Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005

 • kbresolve atdownload kbcomservices kbattachments kbqfe kbfix kbprb KB894391
Feedback