Lösa oväntade funktioner (F1–F12) eller andra särskilda tangentfunktioner

Symptom
När du trycker på en funktionstangent på ett Microsoft-tangentbord fungerar inte funktionstangenten som förväntat, eller också fungerar inte vissa tangenter när du trycker på dem, till exempel följande:
 • NUM LOCK-tangenten
 • INSERT-tangenten
 • PRINT SCREEN-tangenten
 • SCROLL LOCK-tangenten
 • BREAK-tangenten
 • Funktionstangenterna F1 till F12
Orsak
Det kan inträffa om tangentbordet har låstangenten F LOCK och den tangenten har aktiverats.

Följande tangenter kan vara alternativa funktionstangenter, beroende på tangentbordsmodell:
 • NUM LOCK
 • INSERT
 • PRINT SCREEN
 • SCROLL LOCK
 • BREAK
 • Funktionstangenterna F1 till F12
Med F LOCK-tangenten växlar du mellan alternativa funktionstangenter. En alternativ funktionstangent är en tangent som har två möjliga kommandon beroende på F LOCK-låstangentens tillstånd.
Workaround
Undvik detta genom att trycka på F LOCK-tangenten. Med F LOCK-tangenten växlar du mellan funktionstangenternas standardkommandon och Microsoft-tangentbordets utökade kommando.
Mer Information
Med alternativa kommandotangenter får tangentbordet ytterligare funktioner genom att det finns två kommandolägen i den övre raden på de vanliga F LOCK-tangenterna.

F LOCK-tangenter och alternativa kommandotangenter finns endast tillgängliga på vissa tangentbordsmodeller och de typer av alternativa kommandon som finns tillgängliga varierar beroende på tangentbordsmodell.

Med F LOCK-tangenten växlar du mellan de standardkommandon som står skrivna på tangenterna, till exempel F1 eller INSERT, och de alternativa kommandon som kanske inte finns utskrivna på tangenterna. När F LOCK-lampan lyser är F LOCK-tangenten aktiverad och dessa tangenter utför sina vanliga kommandon. När F LOCK-lampan är släckt är de alternativa kommandona aktiverade. Du kan välja det läge som du vill arbeta i, eller också kan du växla mellan att ha F LOCK-tangenten på eller av för att komma åt de kommandon som du oftast använder.

Funktionstangenterna F1 till F12 har särskilda alternativa kommandon. Dessa tangenter kallas utökade funktionstangenter. Med utökade funktionstangenter får du snabb åtkomst till vanliga kommandon som kan öka din produktivitet. Dessa kommandon skrivs vanligtvis ovanför eller på tangenterna.

I följande tabell anges de vanligaste tilldelningarna för utökade funktionstangenter som är tillgängliga för Microsoft-tangentbord. Du kan dock tilldela om många tangenter med hjälp av tangentbordsprogramvaran för Microsoft IntelliType Pro. Tangentbord skiljer sig åt genom vilka extratangenter som finns. På vissa tangentbord finns det till exempel tangenter för kalkylator, volymkontroll, Internethemsidor, Internetsöksidor, e-post och så vidare.

Utökad funktionstangentVad den gör
StängF6: Stänger dokumentet eller filen i det aktiva fönstret.
VidarebefordraF8: Vidarebefordrar e-post i det aktiva fönstret.
Funktionen Lock (F LOCK)Växlar mellan de vanliga kommandona hos funktionstangenterna (F LOCK-lampan lyser) och Microsoft-tangentbordets utökade kommandon (F LOCK-lampan är släckt). Lämna den på eller av, eller växla mellan lägena för fler tangenttryckningsfunktioner.
HjälpF1: Öppnar hjälpsystemet för det aktiva fönstret.
NyttF4: Skapar ett nytt dokument i program som stöder det här kommandot.
Office HomeStartar webbläsaren och går till webbplatsen för Microsoft Office. (Detta är inte tillgängligt på alla tangentbord.)
ÖppnaF5: Öppnar ett dokument i program som stöder det här kommandot.
Skriva utF12: Skriver ut filen i det aktiva fönstret.
Gör omF3: Avbryter föregående Ångra-åtgärd.
SvarF7: Svarar på e-post i det aktiva fönstret.
SparaF11: Sparar filen i det aktiva fönstret.
SkickaF9: Skickar e-post i det aktiva fönstret.
StavningF10: Startar programmet för stavningskontroll i det aktiva dokumentet om dokumentet har denna funktion.
ÅtgärdsfönstretVisar eller döljer Office-åtgärdsfönstret som visades tidigare. (Detta är inte tillgängligt på alla tangentbord.)
ÅngraF2: Avbryter föregående åtgärd.

Hämta den senaste programvaran för tangentbordet på följande Microsoft-webbplats:
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 894513 – senaste granskning 05/31/2012 10:39:00 – revision: 1.0

Microsoft Internet Keyboard Pro, Microsoft MultiMedia Keyboard, Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000, Microsoft Natural Keyboard Elite, Microsoft Natural MultiMedia Keyboard, Microsoft Reclusa, Microsoft Sidewinder X6 Keyboard, Microsoft Basic Keyboard, Microsoft Wired Keyboard 200, Microsoft Wired Keyboard 600, Microsoft Wired Keyboard 500, Microsoft Wireless Keyboard 3000, Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000, Bluetooth Mobile Keyboard 6000, Microsoft Wired Desktop 600, Microsoft Wireless Desktop 3000, Microsoft Wireless Laser Desktop 5000, Microsoft Wireless Entertainment Desktop 7000, Microsoft IntelliType Pro 7.0, Microsoft IntelliPoint 6.1, Microsoft IntelliType Pro 6.0, Microsoft IntelliType Pro 6.1, Microsoft IntelliPoint 6.0

 • dftsdahomeportal kbtshoot KB894513
Feedback