Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Publisher 2000: 12 september 2006

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS06-054 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen för Microsoft Publisher 2000, bl.a. filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Kända problem

  • När den här uppdateringen har installerats går det inte att öppna Microsoft Publisher 2.0-publikationer i Publisher 2000. Vid försök att öppna en Publisher 2.0-publikation i Publisher 2000 visas följande felmeddelande eller liknande:
    Det går inte att öppna filen. Filen sparades från en tidigare version av Publisher. Publisher stöder inte längre filer som har sparats i den här versionen.
  • Om du inte har installerat Publisher 2000 kan du ändå erbjudas den här uppdateringen på Microsoft Update eller Office Update. Om du vill veta mer om varför den här uppdateringen erbjuds på Microsoft Update eller Office Update klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
    830335 Uppdateringar för Office-program som inte är installerade erbjuds på Office Update
  • När du har installerat den här uppdateringen kan du inte kopiera och klistra in innehåll mellan olika instanser av Publisher 2000. Om du kopierar innehåll från en instans av Publisher 2000 och sedan växlar till en annan instans av Publisher 2000, är kommandot Klistra in inte tillgängligt (är nedtonat), som om det inte fanns något i Urklipp.

Information om borttagning

När du har installerat uppdateringen kan du inte ta bort den. Om du vill återgå till en tidigare installation av Publisher 2000 måste du ta bort Publisher 2000 och sedan installera om det från original-CD:n.
publisher2000 publisher2k publisher9 pub2000 pub2k pub9 update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS
Egenskaper

Artikel-id: 894540 – senaste granskning 01/23/2014 12:52:52 – revision: 2.0

Microsoft Publisher 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecvulnerability kbbug kbfix kbpubtypekc KB894540
Feedback
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)