Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Ett felmeddelande kan visas när du bläddrar i eller försöker felsöka ett ASP.NET-program efter att du har installerat säkerhetsuppdatering 887219 (MS05-004)

Sammanfattning
När du har installerat säkerhetsuppdateringen MS05-004 och du bläddrar i eller försöker felsöka vissa ASP.NET-program får du felmeddelanden. I den här artikeln beskrivs de olika felmeddelandena du kan få. Här finns också lösningar på problemen.
Symptom
När du har installerat säkerhetsuppdateringen MS05-004 och sedan bläddrar i eller försöker felsöka ett Microsoft ASP.NET-program där webbadressen slutar med ett omvänt snedstreck, får du ett av följande felmeddelanden:
Resursen kan inte hittas.
Beskrivning: HTTP 404. Resursen du söker (eller ett av dess beroenden) kan ha flyttats, bytt namn eller är tillfälligt otillgänglig. Granska följande webbadress och se till att den är korrekt.

Fel vid försök att köra projektet: Det gick inte att starta felsökningen på webbservern. Det gick inte att starta felsökning av ASP.NET eller ATL-servern. Se till att ASP.NET eller ATL-servern är installerat på servern.
Orsak
Problemet uppstår om webbadressen som anges i IIS-metabasen (Microsoft Internet Information Services) innehåller ett omvänt snedstreck på slutet.
Lösning
Du löser problemet genom att ta bort det omvända snedstrecket i webbadressen till det berörda programmet i IIS-metabasen. Använd någon av följande metoder.

Metod 1: Använd IIS-hanteraren

 1. Klicka på Start, Kör, skriv cmd och klicka på OK.
 2. Leta reda på katalogen %systemroot%\system32\inetsrv.
 3. Skriv inetmgr i kommandotolken för att öppna IIS-hanteraren.
 4. Högerklicka på webbplatsen för webbadressen som ska ändras och sedan på Egenskaper.
 5. Om programmet i fråga är en virtuell katalog under webbplatsen klickar du på fliken Katalog och tar bort det avslutande omvända snedstrecket från sökvägen som anges i textrutan Lokal sökväg.

  Om programmet i fråga är webbplatsens rotkatalog klickar du på fliken Arbetskatalog och tar bort det avslutande omvända snedstrecket från sökvägen som anges i textrutan Lokal sökväg.
 6. Klicka på Verkställ och sedan på OK.

Metod 2: Använd ett .vbs-skript

 1. Skapa ett .vbs-skript med hjälp av följande kodexempel:
  Option ExplicitDim objWebService, objWebSiteDim objSite, objArgs, strServerDim WshNetworkSet objArgs = WScript.ArgumentsIf objArgs.Length = 1 Then	strServer = objArgs(0)ElseIf objArgs.Length = 0 Then	Set WshNetwork = CreateObject("WScript.Network")	strServer = WshNetwork.ComputerNameElse	WScript.Echo "Usage: CScript ModifyVDir.vbs [servernamn]"	WScript.QuitEnd IfWScript.Echo "Connecting to " & strServerSet objWebService = GetObject("IIS://" & strServer & "/W3SVC")For Each objWebSite in objWebService	Set objSite = GetObject(objWebSite.AdsPath)	If objSite.Class = "IIsWebServer" Then		WScript.Echo objSite.AdsPath		EnumVDir objSite, 1	End IfNextWScript.Echo "Done processing."Sub EnumVDir(objVDir, i)	Dim objSubVDir, objDir	Dim strNewPath		For Each objSubVDir in objVDir		If objSubVDir.Class = "IIsWebVirtualDir" Then			Set objDir = GetObject(objSubVDir.AdsPath)						If ((Right(objDir.Path, 1) = "\") and (Right(objDir.Path, 2) <> ":\")) Then				WScript.Echo Space(i*3) & objDir.AdsPath				WScript.Echo Space(i*3) & "Path = " & objDir.Path				strNewPath = Left(objDir.Path, Len(objDir.Path) - 1)				WScript.Echo Space(i*3) & "New Path = " & strNewPath									objDir.Put "Path", strNewPath				objDir.SetInfo			End If						EnumVDir objSite, 1		End If	NextEnd Sub
 2. Kör .vbs-skriptet från kommandoraden. Gör så här:
  1. Klicka på Start, Kör, skriv cmd och klicka på OK.
  2. Skriv följande i kommandotolken cscript [filnamn.vbs].

   Obs! filnamn är platshållaren för namnet på .vbs-skriptet.
  3. Stäng kommandotolken genom att skriva exit.
Mer Information
När du har installerat den här säkerhetsuppdateringen utför ASP.NET strängare valideringskontroller av både fysiska sökvägar och begärda virtuella sökvägar.
Referenser
Om du vill veta mer om säkerhetsuppdateringen MS05-004 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
887219 MS05-004: Säkerhetsproblem vid ASP.NET-sökvägsvalidering möjliggör otillåten åtkomst
Egenskaper

Artikel-id: 894670 – senaste granskning 04/07/2009 14:47:12 – revision: 2.7

Microsoft ASP.NET 1.1, Microsoft ASP.NET 1.0, Microsoft .NET Framework 1.0, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 1, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 2, Microsoft .NET Framework 1.0 Service Pack 3, Microsoft .NET Framework 1.1, Microsoft .NET Framework 1.1 Service Pack 1

 • kbhttp404 kbdev kbasp kbtshoot kberrmsg kbprb KB894670
Feedback
>