Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Hitta en kompatibel skrivardrivrutin för en dator med en 64-bitarsversion av Windows

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

INLEDNING
I den här artikeln beskrivs hur du hittar en kompatibel skrivardrivrutin för en dator med en 64-bitarsversion av Microsoft Windows. Informationen i artikeln kan vara användbar om du inte kan skaffa en WHQL-signerad skrivardrivrutin från skrivartillverkaren eller från Microsoft-webbplatsen Windows Update. I artikeln beskrivs också vad du kan göra om du behöver en drivrutin för en skrivare som inte stöds på en dator med en 64-bitarsversion av Windows

Obs! För att skriva ut från en dator med en 64-bitarsversion av Windows måste du ha en 64-bitars skrivardrivrutin. Du kan inte använda en 32-bitars skrivardrivrutin på en dator med en 64-bitarsversion av Windows.
Mer Information

Leta upp en kompatibel skrivardrivrutin för en dator med en 64-bitarsversion av Windows

Använd följande metoder i angiven ordning för att leta upp en kompatibel skrivardrivrutin för en dator med en 64-bitarsversion av Windows.

Metod 1: Sök efter en drivrutin som stöds och som ingår i 64-bitarsversionen av Windows

Sök efter en drivrutin som stöds och som ingår i 64-bitarsversionen av Windows. Gör så här:
 1. Klicka på Start på datorn med 64-bitarsversionen av Windows, peka på Inställningar och klicka på Skrivare och fax.
 2. Dubbelklicka på Lägg till skrivare.
 3. Klicka på Nästa och följ sedan instruktionerna på skärmen.

Metod 2: Sök efter en WHQL-signerad drivrutin på Microsoft-webbplatsen Windows Update

Sök efter en WHQL-signerad (Windows Hardware Quality Labs) drivrutin på Microsoft-webbplatsen Windows Update. Klicka på Start, klicka på Windows Update och följ instruktionerna på webbplatsen Windows Update.

Metod 3: Sök efter en WHQL-signerad drivrutin på skrivartillverkarens webbplats

Kontakta skrivartillverkaren om du vill veta hur du söker efter en WHQL-signerad drivrutin på skrivartillverkarens webbplats.

Metod 4: Sök efter en drivrutin som inte är WHQL-signerad

Viktigt! Vi rekommenderar inte skrivardrivrutiner som inte är WHQL-signerade, eftersom Microsoft inte har några kompatibilitetstestresultat för dessa skrivardrivrutiner.

Drivrutiner som inte är WHQL-signerade kallas även osignerade drivrutiner. Drivrutiner som är WHQL-signerade kallas även signerade drivrutiner. Sök på någon av följande platser efteren skrivardrivrutin som inte är signerad av WHQL:
 • Skrivartillverkarens webbplats
 • Betadrivrutiner på skrivartillverkarens webbplats
 • Webbplatser för datormaskinvara

Välja en kompatibel skrivardrivrutin om du inte kan hitta en skrivardrivrutin för skrivaren

Skrivarens emuleringstyp och fysiska egenskaper är viktiga egenskaper. Skrivarens fysiska egenskaper är sådant som dubbelsidig utskrift och antal pappersfack. Skrivaremulering är den viktigaste av dessa båda egenskaper.

Skrivaremulering

Skrivaremulering anger vilken typ av kodning som används i Windows för att överföra siddata till skrivaren. Skrivaremuleringar kallas ibland utskriftsspråk. En dator med en 64-bitarsversion av Windows måste överföra siddata med ett språk eller en emulering som skrivaren förstår. Om datorn inte har rätt emulering kan utskriftsjobben inte tolkas.

Det finns ett litet antal vanliga skrivarspråk eller emuleringar. Dessa är de vanligaste:
 • PostScript-varianter: PostScript Level 1, PostScript Level 2, PostScript Level 3
 • PCL - PCL = Page Control Language PCL 5 - Varianter är bland annat PCL5c, där c= color (färg), PCL5e, där e=enhanced (utökat) och PCL 6 även kallat PCL XL, och PCL 4, som bara används i vissa enklare laserskrivare.
 • KPDL – används i Kyocera-laserskrivare, liknar PostScript 2
 • RPDL – används i Ricoh-skrivare
 • HP/GL och HP/GL2 – används i vissa plotterskrivare
 • CaPSL – äldre språk, används i vissa äldre Canon Laser-enheter
 • Canon Extended Mode – används i äldre Canon Bubble Jet-skrivare
 • Epson EscP/2 – används i vissa seriella skrivare och äldre bläckstråleskrivare från Epson
 • Epson Esc/Page – används i många Epson-laserskrivare
 • Epson Script – används i vissa Epson-laserskrivare
 • Matrisskrivare - har ofta Epson24, Epson9, IBMProprint, Oki9 eller Oki24.
Obs! Det finns många ytterligare språk som är vanliga i skrivare på den östasiatiska marknaden. Detta beror på att vissa östasiatiska regioner kräver mer komplicerade teckensnitt.

I moderna bläckstråleskrivare används inte alltid en gemensam uppsättning skrivarspråk. Detta beror på att exakt reglering av bläcket normalt är en kompatibilitetsfråga.

Använd någon av följande metoder för att ta reda på vilken emulering skrivaren stöder:
 • Om skrivaren kan skriva ut en informationssida skriver du ut denna. Vissa skrivare har till exempel en meny med kommandot Print Configuration som kan användas för att få information om skrivaren.
 • Läs skrivarspecifikationerna på skrivartillverkarens webbplats eller i skrivarhandboken.
Obs! Vissa skrivare stöder mer än en typ av skrivaremulering.

Olika skrivartillverkare kan tolka skrivaremuleringar på olika sätt. Därför slipper du kanske vissa kompatibilitetsproblem om du använder en skrivardrivrutin från samma skrivartillverkare som stöder skrivaremuleringen. Om skrivaren till exempel stöder PostScript level 3 som standardskrivaremulering letar du upp listan med skrivardrivrutiner som medföljer 64-bitarsversionen av Windows. Sedan kan du leta efter en annan skrivare från samma tillverkare, där samma skrivaremulering används. Gör så här:

Obs! Med följande metod skrivs utskriftsjobbet ut lokalt och dirigeras sedan om till nätverkssökvägen. Om du använder denna metod får du inte några skrivaruppdateringar från skrivarservern när du uppdaterar skrivardrivrutinen på skrivarservern.
 1. Kontrollera om rätt skrivardrivrutiner för skrivaren finns på datorn med en 64-bitarsversion av Windows Du kan också besöka webbplatsen Windows Update eller skrivartillverkarens webbplats. Gå vidare till nästa steg om du inte kan hitta rätt drivrutin.
 2. Logga in på datorn där en 64-bitarsversion av Windows körs med hjälp av ett konto som har administratörsbehörighet.
 3. Använd enhetsmenyerna på den fysiska skrivaren för att skriva ut en konfigurationssida. På den utskrivna konfigurationssidan anges normalt vilka skrivaremuleringar som stöds. PostScript, PCLXL eller PCL kan till exempel anges som skrivaremuleringar som stöds.
 4. Klicka på Start på datorn med 64-bitarsversionen av Windows, peka på Inställningar och klicka på Skrivare och fax.
 5. Dubbelklicka på Lägg till skrivare.
 6. Klicka på Nästa.
 7. Klicka på Lokal skrivare, avmarkera kryssrutan Identifiera och installera automatiskt och klicka sedan på Nästa.
 8. Klicka på Skapa en ny port och sedan på Lokal port intill Porttyp.
 9. Skriv sökvägen till skrivaren i dialogrutan Portnamn med hjälp av följande syntax:
  \\skrivarserverns namn\skrivarnamn
 10. Klicka på Nästa.
 11. Klicka på rätt tillverkare under kolumnen Tillverkare på sidan Installera skrivarprogramvara, klicka på namnet på en skrivare som stöder samma skrivaremulering som din skrivare, klicka på Nästa och klicka sedan på Slutför. Om du till exempel har en HP LaserJet-skrivare som stöder PS-emulering (Post Script) försöker du hitta en annan HP LaserJet-skrivarmodell med liknande modellnummer som stöder PS-emulering.
 12. Högerklicka på skrivaren du har lagt till i Skrivare och fax och klicka sedan på Egenskaper.
 13. Klicka på fliken Allmänt och sedan på Skriv ut testsida.
 14. Om testsidan skrivs ut på rätt sätt har du hittat en lämplig skrivardrivrutin. Om testsidan är oläslig måste du hitta en annan skrivardrivrutin eller försöka med en annan emuleringstyp.

Tips för att hitta en kompatibel skrivardrivrutin

Du kan kanske använda namnet på skrivaren för att hitta mer information som du kan använda för att hitta en kompatibel skrivardrivrutin. Skrivardrivrutinen Canon LBP-2460 PS är till exempel avsedd för Canon Laser Beam-skrivare, och skrivare i 2460-serien skriver ut 24 sidor i minuten med hjälp av PS-emulering. Om skrivarnamnet innehåller PS2 syftar detta vanligen på PostScript level 2. PS3 i ett namn syftar vanligen på PostScript level 3. För vissa skrivare innehåller namnet på skrivardrivrutinen v.PostScript-emulatorversionen som används i skrivaren. I Canon LBP-8III Plus PS-1 v51.4 används till exempel version 51.4 av språket PS1. Vad gäller laserskrivare i USA och Europa har nästan 80 procent av alla nätverkslaserskrivare antingen PostScript eller PCL som huvudspråk. För dessa 80 procent är PCL5 den vanligaste PCL-typen och PostScript level 2 den vanligaste PS-typen.

Vissa personliga laserskrivare är mindre standardiserade. Normalt inbegriper PostScript level 3 PostScript level 2. Om du har en skrivare som förstår PostScript level 3, och en drivrutin där PostScript level 2 används, kan det utskrivna testet kanske tolkas. På liknande sätt baseras PCL6/XL på PCL5e, och PCL5e baseras på PCL5.

Jämföra fysiska egenskaper hos en skrivare som inte stöds

Om du väljer en liknande skrivare i guiden Lägg till skrivare på en dator med en 64-bitarsversion av Windows, måste du ta hänsyn till skrivarens fysiska egenskaper. Om du till exempel behöver dubbelsidig utskrift av dokument måste den kompatibla drivrutinen som du väljer även stödja dubbelsidig utskrift.

Andra saker att ta hänsyn till är tillgången på in- och utmatningsfack för papper samt pappersinmatningens standardorientering. Skrivardrivrutiner ger till exempel olika möjligheter att välja dubbelsidig utskrift. Genom att välja en skrivardrivrutin från samma företag som har tillverkat skrivaren, ökar du chansen för att dubbelsidig utskrift sker på samma sätt på alla enheter. Om du dessutom väljer en skrivarmodell med ett liknande serienummer ökar chansen för att skrivardrivrutinen är kompatibel.

Problem som kan uppstå vid användning av en kompatibel skrivardrivrutin

Om du väljer en kompatibel skrivare kan det uppstå kompatibilitetsproblem. Om du till exempel vill skriva ut på en monokrom laserskrivare måste du hitta en skrivardrivrutin med samma skrivaremulering. Det säkerställer normalt att dokumentet blir läsligt. Däremot får du kanske inte tillgång till funktionen för dubbelsidig utskrift.

Om du skriver ut på en färglaserskrivare och installerar en kompatibel skrivardrivrutin med samma skrivaremulering, kan du normalt skriva ut läsliga dokument. Det kan emellertid hända att fina skillnader i textfärg går förlorade. Detta kan innebära att dokument som fotografier inte skrivs ut med hög kvalitet.

Om du skriver ut på en matrisskrivare och installerar en kompatibel skrivardrivrutin med samma skrivaremulering, kan ett eller flera av följande problem uppstå:
 • Vissa teckensnitt i utskriftsjobbet ser inte ut som du väntade dig.
 • Utskriften kan gå långsammare eftersom skrivardrivrutinen måste rita upp teckensnitten som bitmappar innan utskriften kan börja.
Det kan vara svårt att passa ihop en bläckstråleskrivare med en kompatibel skrivardrivrutin. Reglerna för andra typer av skrivare gäller inte alltid för bläckstråleskrivare. Detta beror på att det finns många olika typer av bläckstråleskrivare på marknaden.

Obs! Du får alltid bättre resultat om du installerar en WHQL-signerad skrivardrivrutin som är anpassad efter just din skrivare.

Teknisk support för x64-versioner av Microsoft Windows

Maskinvarutillverkaren tillhandahåller teknisk support och hjälp för x64-versioner av Microsoft Windows. Det beror på att operativsystemet levererades tillsammans med maskinvaran. Maskinvarutillverkaren kan ha anpassat installationen av Windows med speciella komponenter. Dessa kan vara specifika drivrutiner eller inställningar som ger maximala prestanda för maskinvaran. Microsoft tillhandahåller assistans inom rimliga gränser vid behov av teknisk hjälp med en x64-baserade version av Windows. Du kan dock behöva kontakta tillverkaren direkt, eftersom tillverkaren är bäst lämpad att ge support på program som tillverkaren själv har installerat på maskinvaran.

Produktinformation om Microsoft Windows XP Professional x64 Edition finns på följande Microsoft-webbplats: Produktinformation om x64-versioner av Microsoft Windows Server 2003 finns på följande Microsoft-webbplats:
Referenser
Mer information om skrivardrivrutiner och rekommendationer finns i faktabladet "Choosing the Right Printer Drivers" på följande Microsoft-webbplats:
Winx64 Windowsx64 64bit 64-bit
Egenskaper

Artikel-id: 895612 – senaste granskning 07/10/2006 10:34:00 – revision: 3.2

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition

 • kbhowto kbtshoot KB895612
Feedback