Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Förloppsindikatorn låser sig vid 0 procent i Windows 98 när du klickar på "Hämta och installera" på webbplatsen för Windows Update eller Microsoft Update-webbplats

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 896227
Symptom
Överväg om du använder Microsoft Windows 98 eller Microsoft Windows Millennium Edition. Du har åtkomst till webbplatsen Windows Update eller Microsoft Update-webbplats, söka efter tillgängliga uppdateringar och välj uppdateringar att installera. Men när du klickar på Hämta och installeraförloppsindikatorn fortskrider och aldrig slutar svara vid 0 procent.
Om du är usng ett annat operativsystem, kan du prova med metoderna i"Mer Information"Avsnittet.
Lösning
Gör följande för att lösa problemet i Microsoft Windows 98 eller Microsoft Windows Millennium Edition:
 1. Ansluta till Internet som anges av en viss Internet-leverantör (ISP) service.
 2. Starta Microsoft Internet Explorer.
 3. Klicka på Verktygi Internet Explorer och klicka sedan på Windows Update.
 4. Ta bort tillfälliga Internetfiler och cookies. Gör så här:
  1. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv inetcpl.cpl, och klicka sedan på OK.
  2. Klicka på fliken Allmänt i Egenskaper för Internet.
  3. Under tillfälliga Internet-filerklickar du på Ta bort Cookies.
  4. Klicka på Ta bort filerunder tillfälliga Internet-fileroch klicka sedan på OK.
 5. Ta bort temporära Windows Installer-filer. Gör så här:
  1. Klicka på Startoch klicka sedan på Datorn.
  2. I den Här datorn, klicka på Verktygoch sedan på Mappalternativ.
  3. Klicka på fliken Visa i Mappalternativ.
  4. Klicka för att Avmarkera kryssrutan Dölj skyddade operativsystemfiler (rekommenderas) och markera kryssrutan Visa dolda filer och mappar.
  5. Dubbelklicka på Lokal Disk (C:)i den Här datornoch dubbelklicka sedan på mappen WUTemp .
  6. I WUTempklickar du på Redigeraoch sedan på Markera alla.
  7. Tryck på BACKSTEG.

   Klicka på Jaom du uppmanas att bekräfta borttagningen.
 6. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv cmd, och klicka sedan på OK.
 7. Skriv följande kommandon vid MS-DOS-prompten. Tryck på RETUR efter varje kommando.
  • regsvr32 msscript.ocx
  • regsvr32 dispex.dll
  • regsvr32 vbscript.dll
  • regsvr32 scrrun.dll
 8. Kontrollera att JScript är korrekt kopplade. Gör så här:
  1. Klicka på Startoch klicka sedan på Datorn.
  2. I den Här datorn, klicka på Verktygoch sedan på Mappalternativ.
  3. Klicka på fliken Filtyper i Mappalternativ.
  4. JS -tillägget i listan Registrerade filtyper och klicka sedan på Avancerat.
  5. Klicka på Redigerai Redigera filtyp.
  6. Skriv följande kommando i rutan program för att utföra åtgärden och klicka sedan på OK två gånger:

   C:\WINDOWS\System\WScript.exe "%1" % *
 9. Installera den senaste versionen engine-uppdateringen. Genom att besöka följande Microsoft-webbplats:
Mer Information
För dem som använder andra operativsystem stöta du också på följande problem när du försöker installera den här uppdateringen:
 • Installationen av uppdateringen misslyckas.
 • Systemet håller påminna dig om den här uppdateringen även om du redan installerat.
 • Skrivbordet läses inte in.
Om det uppstår något om problemen som nämns ovan, kan du prova följande metoder.

Klicka här om du vill visa eller dölja detaljerad information
Metod 1: Återställ Windows Update-komponenter och försök sedan uppdatera datorn

Klicka på åtgärdaknappen eller länken om du vill återställa Windows Update-komponenter automatiskt. Klicka på Köri den <b00> </b00>Filhämtningdialogrutan rutan och följ anvisningarna i Fix it-guiden.

Observera det Fix it lösning har två lägen, standard och aggressivt. Du bör köra Fix det lösning i standardläget och bestämma om löser dina problem med Windows Update innan du ru i aggressivt läge.

Observera den här guiden kan vara på engelska. men fungerar den automatiska korrigeringsfilen även för andra språkversioner av Windows.

Obs om du inte sitter vid datorn där problemet finns kan du spara Fix det lösningen på ett flashminne eller en CD och sedan köra den på rätt dator.
Mer information om hur du återställer Windows Update-komponenter finns på följande Microsoft-Website:
971058 Hur jag för att återställa Windows Update-komponenter?
Metod 2: Hämta uppdateringen manuellt från länken Hämta och installera den i felsäkert läge
Vi föreslår att du installera uppdateringarna i felsäkert läge för att undvika avbrott av icke-Microsoft-program. Så här anger du felsäkert läge på en dator:
 1. Klicka på starta, typ Msconfig i rutan Påbörja sökning och tryck sedan på RETUR.
 2. Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Fortsätt.
 3. Klicka på Selektiv startfliken Allmänt.
 4. Avmarkera kryssrutan Läs in Autostart-objekt under Selektiv start.
 5. Klicka på fliken tjänster och markera Dölj alla Microsoft-tjänster klickar du på Inaktivera alla.
 6. Klicka på OK.
 7. Klicka på Starta omnär du tillfrågas.
 8. Försök uppdatera datorn igen.
Mer information om den här metoden finns på följande Microsoft-Website:
331796 Utföra en ren start för att avgöra om bakgrundsprogram stör ditt spel eller program

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 896227 – senaste granskning 06/21/2014 08:13:00 – revision: 1.0

Microsoft Windows Update, Microsoft Update

 • kbwindowsupdatev4 kbwindowsupdatev6 kbtshoot kbcip kbmt KB896227 KbMtsv
Feedback
> ody>