Registerposten MaxIcmpHostRoutes skapas genom säkerhetsuppdatering 893066

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
INLEDNING
Registerparametern MaxIcmpHostRoutes skapas genom säkerhetsuppdatering 893066.
Mer Information
Säkerhetsuppdatering 893066 skapar den nya, valfria registerparametern MaxIcmpHostRoutes i alla operativsystem som nämns under "Gäller".

Microsoft TCP/IP-stacken stöder ICMP (Internet Control Message Protocol). Detta underhållsprotokoll specificeras i RFC 792 och betraktas vanligen som en del av Internetnivån. ICMP-meddelanden är inkapslade i IP-datagram. Detta innebär att de kan vidarebefordras genom ett nätverk. Med hjälp av ICMP kan värdvägar läggas till genom att ett ICMP-meddelande skickas till värden. Posten MaxIcmpHostRoutes avgör hur många värdvägar som kan finnas samtidigt.

Som standard är det maximala antalet samtidiga värdvägar 10000. När posten MaxIcmpHostRoutes har lagts till är det maximala antalet samtidiga vägar värdet av denna post plus ett. Det maximala värdet för posten MaxIcmpHostRoutes är 2 147 483 646.

Information om registerposten

PostnamnMaxIcmpHostRoutes
RegisterundernyckelHKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters
DatatypREG_DWORD (tal)
Giltigt intervall0x0 to 7FFFFFFE (0 till 2 147 483 646)
Standardvärde0x2710 (1000)
BeskrivningDetta värde begränsar antalet värdvägar som kan läggas till i den lokala IP-vägtabellen genom mottagande av ICMP-omdirigeringsmeddelanden. Ändra inte värdet om inte datorn måste kunna lägga till många värdvägar genom mottagande av ICMP-omdirigeringsmeddelanden.
Mer information om ICMP finns på följande Microsoft-webbplats:RFC 792 finns på följande Internet Society-webbplats:
Egenskaper

Artikel-id: 896350 – senaste granskning 01/16/2015 01:40:53 – revision: 5.3

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT 4.0 Service Pack 6

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbinfo kbnetwork kbtocoff KB896350
Feedback
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)