MS05-028: Det finns ett säkerhetsproblem i webbklienttjänsten som möjliggör fjärrkörning av kod

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS05-028 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen. däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar säkerhetsbulletinen MS05-028 på följande Microsoft-webbplats:
uppdatera säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering säkerhet bugg programfel fel säkerhetsproblem sårbar skadlig angripare utnyttja oautentiserad specialutformad omfattning särskild
Egenskaper

Artikel-id: 896426 – senaste granskning 01/16/2015 01:39:01 – revision: 1.4

Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002 SP1, Microsoft Windows XP Service Pack 1

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbwinxppresp2fix kbpubtypekc kbwinserv2003presp1fix kbwinxp64bit2003presp1fix kbhotfixserver KB896426
Feedback