Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Efter installation av säkerhetsuppdatering 885250 (MS05-011) är det inte säkert att det går att visa innehållet i en undermapp på en nätverksresurs i Windows XP eller Windows Server 2003.

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Symptom
På en dator som kör Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) eller Microsoft Windows Server 2003 används någon av följande metoder för att visa innehållet i en undermapp på en nätverksresurs:
 • Kommandot dir används för att visa innehållet i en undermapp på en nätverksresurs.
 • Utforskaren i Windows används för att visa innehållet i en undermapp på en nätverksresurs.
Om du använder någon av dessa metoder, visas inte innehållet i undermappen på nätverksresursen. Följande felmeddelande kan visas:
Det gick inte att hitta filen
Obs! Dessa symptom uppträder inte om du försöker visa nätverksresursens rotmapp.


Andra problem som kan uppstå

Om du får de problem som beskrivs i avsnittet "Symptom" kan även följande inträffa.
 • Domänanvändare som loggar in på en Windows XP-baserade klient kan inte läsa in sin centrala användarprofil. Dessa användare loggas in med en temporär profil. Windows XP kan logga ett eller flera av följande meddelanden i loggboken Program:

  Händelse-ID: 1509
  Oformaterat händelse-ID: 1509
  Postnummer: 224
  Kategori: Inget
  Källa: Userenv
  Beskrivning: Windows kan inte kopera filen \\domännamn.net\users\Profile\användarnamn\Application Data\Microsoft till C:\Documents and Settings\username\Application Data\Microsoft\. Möjliga orsaker till det här felet är nätverksproblem eller otillräckliga säkerhetsbehörigheter. Om problemet kvarstår kontaktar du systemadministratören. DETALJER - Det går inte att utföra den begärda åtgärden på den angivna servern.

  Händelsetyp: Fel
  Källa: Userenv
  Kategori: Inget
  Händelse-ID: 1521
  Beskrivning: Serverkopian av din centrala profil kan inte hittas. Ett försök att logga in dig med den lokala profilen görs istället. Ändringar som görs i profilen kommer inte att kopieras till servern vid utloggning. Möjliga orsaker till det här felet är nätverksproblem eller otillräckliga säkerhetsbehörigheter. Om problemet kvarstår kontaktar du systemadministratören. DETALJER - Det går inte att hitta nätverkssökvägen. Kontrollera att nätverkssökvägen är korrekt och att mottagardatorn inte är upptagen eller avstängd. Kontakta din nätverksadministratör om det fortfarande inte går att hitta nätverkssökvägen.

 • Filen Userenv.log kan innehålla följande felmeddelanden:
  USERENV RecurseDirectory: Lägger till F:\Profile\användarnamn\Application Data\Identities\{1B28C879-03B9-4263-B0E7-E82D7EA7FAD6}\ till kataloglistan USERENV RecurseDirectory: Lägger till F:\Profile\användarnamn\Application Data\Identities\ till kataloglistan USERENV RecurseDirectory: FindFirstFile misslyckades. Fel = 58 USERENV ReportError: Personifierar användare. USERENV GetShareName: WNetGetConnection returnerade fel 2250
  Obs! Fel 58 motsvarar felmeddelandet "ERROR_BAD_NET_RESP Det går inte att utföra den begärda åtgärden på den angivna servern". Fel 2250 motsvarar felmeddelandet "ERROR_NOT_CONNECTED Den här nätverksanslutningen finns inte".

  Problemet uppstår under följande förutsättningar:
  • Du har installerat uppdateringen 885250 eller en senare version av omdirigeringskomponenten. Uppdatering 885250 beskrivs i Microsofts säkerhetsbulletin MS05-11.
  • Följande flagga är aktiverad på användarprofilresursen på profilservern:
   SHI1005_FLAGS_ALLOW_NAMESPACE_CACHING
Orsak
Symptomet uppträder under följande förutsättningar:
 • Du har installerat säkerhetsuppdatering 885250 (MS05-11) eller en senare uppdatering av omdirigeringskomponenten.
 • Följande registerinformation finns för det operativsystem du använder:
  • Windows XP:
   • Den server som du ansluter till kör Microsoft Windows XP och följande registerpost har värdet 1 på den servern:

    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\FileSystem\NtfsDisable8dot3NameCreation
    Värdetyp: DWORD
    Värde: 1

    Obs! Registerpostens standardvärde är 0 (noll).
  • Windows Server 2003
   • Den server som du ansluter till kör Microsoft Windows Server 2003 och följande registerpost har värdet 1 på den servern:

    HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\lanmanserver\parameters\NoAliasingOnFileSystem
    Värdetyp: DWORD
    Värde: 1

    Obs! Registerpostens standardvärde är 0 (noll).
 • Du försöker visa innehåll i en undermapp som inte är nätverksresursens rotmapp.
Lösning

Information om uppdateringen

Du kan hämta uppdateringen från Microsoft Download Center på följande Microsoft-webbplatser.

Klientdatorer med Windows XP Service Pack 1 eller Windows XP Service Pack 2

Klientdatorer med Windows Server 2003

Klientdatorer med Windows Server 2003, Enterprise Edition för Itanium-baserade system eller Windows Server 2003, Datacenter Edition för Itanium-baserade system

Förutsättningar

För att kunna installera uppdateringen på en Windows XP-dator måste du ha installerat Service Pack 1 eller Service Pack 2.

Obs! Om datorn använder Windows Server 2003 behöver inga Service Pack-uppdateringar vara installerade.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat uppdateringen.

Ersättningsinformation

Den här uppdateringen ersätter inte några andra uppdateringar.

Filinformation

Den engelska versionen av den här uppdateringen har filattributen som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.
Windows XP med Service Pack 1, Windows XP med Service Pack 2
FilnamnFilversionStorlekDatumTidPlattformKrav på Service PackVerksamhetsgren
Cscdll.dll5.1.2600.159992,1602004-10-2801:29x86SP1SP1QFE
Mrxsmb.sys5.1.2600.1762431,6162005-10-1500:31x86SP1SP1QFE
Rdbss.sys5.1.2600.1599170,1122004-10-1216:22x86SP1SP1QFE
Mrxsmb.sys5.1.2600.2778451,71217-okt-200523:51x86SP2SP2GDR
Mrxsmb.sys5.1.2600.2778452,8642007-10-1723:54x86SP2SP2QFE
Windows Server 2003 32-bitarsversioner
FilnamnFilversionStorlekDatumTidPlattformVerksamhetsgren
Mrxsmb.sys5.2.3790.428394,24019-okt-200523:37x86RTMGDR
Mrxsmb.sys5.2.3790.428395,7762005-10-1923:45x86RTMQFE
Rdbss.sys5.2.3790.221158,2082004-10-1200:29x86RTMQFE
Windows Server 2003, Enterprise Edition för Itanium-baserade system
FilnamnFilversionStorlekDatumTidPlattformVerksamhetsgren
Mrxsmb.sys5.2.3790.4281,122,81619-okt-200508:25IA-64RTMGDR
Mrxsmb.sys5.2.3790.4281,125,3762005-10-1908:45IA-64RTMQFE
Rdbss.sys5.2.3790.221464,8962004-10-1109:30IA-64RTMQFE

Obs! När du installerar denna programuppdatering på en dator med Windows XP SP2 eller Windows Server 2003, kontrollerar installationsprogrammet automatiskt om några av de filer som uppdateras på datorn tidigare har uppdaterats med en snabbkorrigering från Microsoft. Om du tidigare har installerat en snabbkorrigering för att uppdatera någon av dessa filer kopieras RTMQFE-filerna till datorn. Annars kopieras RTMGDR-filerna till datorn.Om du vill veta mer om innehållet i programuppdateringspaket för Windows XP Service Pack 2 och Windows Server 2003 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824994 Beskrivning av innehållet i programuppdateringspaket för Windows XP Service Pack 2 och Windows Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.
Mer Information
Om du vill veta mer om standardterminologi för Microsoft-programuppdateringar klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar
FindFirstFile System.IO.Directory GetFiles
Egenskaper

Artikel-id: 896427 – senaste granskning 04/10/2006 13:53:50 – revision: 7.4

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005

 • kbqfe atdownload kbwinxpsp3fix kbwinxppresp3fix KB896427
Feedback