Program blir instabila eller startar inte efter installation av en x64-baserad Windows-version på samma partition som en 32-bitars Windows-version

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Symptom
Efter installation av en x64-baserad version av Microsoft Windows på en dator där en 32-bitars Windows-version redan är installerad kan följande inträffa:
  • Vissa program blir instabila.
  • Det går inte att starta 32-bitarsversionen av Windows.
  • Filerna i Program-mappen ersätts av 64-bitarsversioner av samma filer. Därför innehåller Program-mappen en blandning av 32- och 64-bitarsfiler.
Orsak
De här problemen uppstår om du installerar en x64-baserad Windows-version på samma partition som en 32-bitars Windows-version. Miljöer för flervalsstart stöds inte om 32-bitarsversionen av Windows och den x64-baserade versionen installeras på samma partition.
Lösning
Lös problemen genom att installera om den x64-baserade Windows-versionen och 32-bitarsversionen på olika partitioner. Glöm inte att säkerhetskopiera alla viktiga data innan du gör detta.
Mer Information
Konfigurationer för flervalsstart med en x64-baserad Windows-version och en 32-bitarsversion stöds fullt ut av Microsoft. Operativsystemen måste emellertid finnas på olika enhetspartitioner. I en miljö för flervalsstart kan du köra 16-bitarsprogram på en 32-bitars Windows-version. 32-bitarsversionen av Windows stöder även program med ett 16-bitars installationsprogram. Program med ett 16-bitars installationsprogram stöds emellertid inte i x64-baserade Windows-versioner.

När du försöker installera en x64-baserad Windows-version på en partition som redan innehåller en 32-bitars Windows-version visas följande varning i det textbaserade installationsprogrammet:
Du har valt att installera Windows på en partition som innehåller ett annat operativsystem. Om du installerar Windows på partitionen kan det leda till att det andra operativsystemet inte fungerar korrekt.

Obs! Du bör inte installera flera operativsystem på samma partition. Mer information om installation av flera operativsystem på samma dator finns på webbplatsen
http://www.microsoft.com/windowsxp/using/setup/learnmore/multiboot.mspx
använda Internet Explorer.
  • Tryck ned C om du vill fortsätta installera på den här partitionen.
  • Tryck ned Esc om du vill välja en annan partition.
Så här installerar du ett system för flervalsstart:
  • Installera alltid 32-bitarsversionen av Windows först så att rätt startfiler skrivs till roten på enheten. Om du skriver över den x64-baserade versionen av NT Loader (NTLDR) med NTLDR-versionen som ingår i 32-bitars Windows-versioner förhindrar detta att den x64-baserade Windows-versionen startar. NTLDR-versionen som ingår i x64-baserade Windows-versioner är bakåtkompatibel med NTLDR-versionen som ingår i 32-bitars Windows-versioner. NTLDR-versionerna som ingår i 32-bitarsversionerna av Microsoft Windows XP och Microsoft Windows Server 2003 kan inte starta de aktuella utgåvorna av x64-baserade Windows-versioner.
  • Installera inte en x64-baserad Windows-version på samma partition som en 32-bitars Windows-installation. I de x64-baserade Windows-versionerna används samma Program-mapp och samma Documents and Settings-mapp som i 32-bitars Windows-versioner. Därför kan innehållet i dessa kataloger ersättas av 64-bitarsversioner av DLL- och EXE-filerna som krävs för 32-bitarsversionerna av Windows. Om 32-bitarsfilerna byts ut startar kanske inte 32-bitarsprogram och 32-bitarstjänster eller blir instabila. Om du oavsiktligt råkar installera den x64-baserade Windows-versionen på samma partition som en befintlig 32-bitars Windows-version, bör du säkerhetskopiera så mycket data som möjligt. Formatera sedan hårddisken och installera om båda operativsystemen.

Teknisk support för Windows x64-utgåvor

Maskinvarutillverkaren tillhandahåller teknisk support och hjälp för Microsoft Windows x64-utgåvor. Det beror på att Windows x64-utgåvan levererades tillsammans med maskinvaran. Maskinvarutillverkaren kan ha anpassat installationen av Windows x64-utgåvan med speciella komponenter. Dessa kan vara specifika drivrutiner eller inställningar som ger maximala prestanda för maskinvaran. Microsoft tillhandahåller assistans inom rimliga gränser vid behov av teknisk hjälp med en Windows x64-utgåva. Du kan dock behöva kontakta tillverkaren direkt, eftersom tillverkaren är bäst lämpad att ge support på program som tillverkaren själv har installerat på maskinvaran.

Om du vill ha produktinformation om Microsoft Windows XP Professional x64 Edition besöker du följande Microsoft-webbplats: Om du vill ha produktinformation om Microsoft Windows Server 2003 x64-versioner besöker du följande Microsoft-webbplats:
Winx64 Windowsx64 64bit 64-bit
Egenskaper

Artikel-id: 896455 – senaste granskning 07/10/2006 10:34:00 – revision: 3.2

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

  • kbtshoot kbperformance kbinterop kbsetup KB896455
Feedback