Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

MS05-052: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS05-052 med all relevant information om den kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer. däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Obs!

 • I den samlade uppdateringen 896727 ingår de kumulativa säkerhetskorrigeringarna som dokumenteras i säkerhetsbulletinen MS05-038. Uppdateringen innehåller också snabbkorrigeringar för Microsoft Internet Explorer som har publicerats efter säkerhetsbulletinerna MS04-004 och MS04-38.
 • Om den samlade uppdateringen 873377, den samlade uppdateringen 889669 eller snabbkorrigering av Internet Explorer som har publicerats efter säkerhetsbulletinen MS04-038 inte har installerats, och om du vill installera snabbkorrigeringarna som ingår i den samlade uppdateringen 896727, måste du följa instruktionerna i Microsoft Knowledge Base-artikeln 897225. I annat fall kommer alla snabbkorrigeringar av Internet Explorer som du har installerat att tas bort. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  897225 Installera snabbkorrigeringar som ingår i kumulativa säkerhetsuppdateringar för Internet Explorer
  Genom den samlade uppdateringen 896727 kontrolleras om en eller flera av filerna som uppdateras, tidigare har uppdaterats genom en snabbkorrigering av Internet Explorer. Installationsprogrammet identifierar emellertid bara snabbkorrigeringar som har publicerats efter säkerhetsbulletinen MS04-038, efter den samlade uppdateringen 873377 eller efter den samlade uppdateringen 889669. Om du har installerat den samlade uppdateringen 873377, den samlade uppdateringen 889669 eller en snabbkorrigering av Internet Explorer som har publicerats efter den samlade uppdateringen 873377, installerar installationsprogrammet för den samlade uppdateringen 896727 därför automatiskt snabbkorrigeringarna och säkerhetsuppdateringarna som ingår i den samlade uppdateringen 896727.
 • Det finns en distributionsversion av den här samlade uppdateringen för Microsoft Systems Management Server (SMS). Om du vill veta mer om denna version klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  907416 Ett SMS-distributionspaket (Systems Management Server) som innehåller säkerhetsuppdateringen MS05-052 för Internet Explorer 6 Service Pack 1 finns tillgängligt
Följande programuppdateringar ingår i alla 896727-säkerhetsuppdateringspaket:
 • 899528 Knappen "Öppna" visas inte när du öppnar en Citrix MetaFrame-fil genom att klicka på en HTTPS-länk (Hypertext Transfer Protocol Secure) i Microsoft Internet Explorer 6
 • 899284 Åtkomstfel kan uppstå i filen Mshtml.dll när du använder metoder i gränssnittet IAccessible för att hämta information i Internet Explorer 6 Service Pack 1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Kända problem

 • I Microsoft Windows XP med Service Pack 2 och i Microsoft Windows Server 2003 med Service Pack 1 visas programuppdateringar i Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen Uppdateringarna visas under namnet på produkten som uppdateras. I Windows XP med Service Pack 2 visas uppdateringen i Lägg till eller ta bort program under Windows XP – Programuppdateringar. I Windows XP med Service Pack 2 visas inte "Installerad"-informationen för den här programuppdateringen i Lägg till eller ta bort program. Därför visas inte programuppdateringen enligt installationsordningen, utan överst i listan Windows XP – Programuppdateringar.
 • När du har installerat denna säkerhetsuppdatering och försöker spela upp ett kapitel från vissa DVD-skivor med formatet WMV HD (Windows Media High Definition Video) i Windows Media Player, spelas kapitlet inte upp.

  Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  884487 Det går inte att spela upp ett kapitel från en DVD-skiva med WMV HD-format i Windows Media Player
 • ActiveX-kontroller kanske inte läses in som förväntat i Internet Explorer. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  909889 ActiveX-kontroller kanske inte läses in som förväntat i Internet Explorer på grund av säkerhetsändringar som infördes med den kumulativa säkerhetsuppdateringen 896688 (MS05-052)
 • Webbsidor som innehåller ActiveX-kontroller kanske inte läses in som förväntat i Internet Explorer. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  909738 Webbsidor som innehåller anpassade ActiveX-kontroller kanske inte läses in som förväntat i Internet Explorer på grund av säkerhetsändringar som infördes med den kumulativa säkerhetsuppdateringen 896688 (MS05-052)
 • Användningen av monikers stöds inte längre i Internet Explorer. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  906294 Användningen av monikers stöds inte längre i Internet Explorer när säkerhetsuppdateringarna i den kumulativa uppdateringen 896727 (MS05-038) har installerats
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE WinNT Win2000
Egenskaper

Artikel-id: 896688 – senaste granskning 12/03/2007 08:05:00 – revision: 4.4

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP for Itanium-based Systems Version 2003, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium), Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01 SP4

 • kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecurity kbwinnt400presp7fix kbsecbulletin kbwinxppresp2fix kbpubtypekc kbwin2000presp5fix kbwinserv2003presp1fix kbhotfixserver kbwinserv2003sp2fix KB896688
Feedback
html>