MS05-038: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS05-038 med all relevant information om den samlade uppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:
Obs!
 • I den samlade uppdateringen 896727 ingår de kumulativa säkerhetskorrigeringarna som dokumenteras i säkerhetsbulletinen MS05-038. Uppdateringen innehåller också snabbkorrigeringar för Microsoft Internet Explorer som har publicerats efter säkerhetsbulletinerna MS04-004 och MS04-025.
 • Om den samlade uppdateringen 873377, den samlade uppdateringen 889669 eller den snabbkorrigering av Internet Explorer som har publicerats efter säkerhetsbulletinen MS04-038 inte har installerats, och om du vill installera snabbkorrigeringarna som ingår i den samlade uppdateringen 896727, måste du följa instruktionerna i Microsoft Knowledge Base-artikeln 897225. I annat fall kommer alla snabbkorrigeringar av Internet Explorer som du har installerat att tas bort.
  897225 Installera snabbkorrigeringar som ingår i kumulativa säkerhetsuppdateringar för Internet Explorer 6 Service Pack 1
  Genom den samlade uppdateringen 896727 kontrolleras om en eller flera av filerna som uppdateras, tidigare har uppdaterats genom en snabbkorrigering av Internet Explorer. Installationsprogrammet identifierar emellertid bara snabbkorrigeringar som har publicerats efter säkerhetsbulletinen MS04-038, efter den samlade uppdateringen 873377 eller efter den samlade uppdateringen 889669. Om du har installerat den samlade uppdateringen 873377, den samlade uppdateringen 889669 eller en snabbkorrigering av Internet Explorer som har publicerats efter den samlade uppdateringen 873377, installerar installationsprogrammet för den samlade uppdateringen 896727 därför automatiskt snabbkorrigeringarna och säkerhetsuppdateringarna som ingår i den samlade uppdateringen 896727.
 • Det finns en distributionsversion av den här samlade uppdateringen för Microsoft Systems Management Server (SMS).
  Om du vill veta mer om denna version klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  903741 Ett SMS-distributionspaket (Systems Management Server) som innehåller säkerhetsuppdateringen MS05-038 för Internet Explorer 6 Service Pack 1 finns tillgängligt
Programuppdateringar som ingår i den samlade uppdateringen 896727
 • 330628 Internet Explorer använder inte systemets standardskrivare om du ändrar skrivare (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 816506 Internet Explorer eller Outlook Express avslutas oväntat med ett fel i Mshtml.dll
 • 871205 HTTP-innehåll expanderas inte i Internet Explorer när en webbplats besöks
 • 889960 Bilder som ingår i ett VML-figurelement visas inte korrekt i Internet Explorer 6 Service Pack 1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 890207 KORRIGERING: Skicka-åtgärden körs inte i en Adobe Acrobat 6.0-PDF-fil som finns i ett Internet Explorer 6.0 Service Pack 1-ramfönster (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 893371 Internet Explorer kraschar om du klickar på en knapp eller bläddrar vyn i Office InfoPath 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 891768 Använda ett skript för att installera komponenten för synkronisering av lösenord (Windows Services för UNIX 3.5) på en domänkontrollant (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 897169 KORRIGERING: Listan Tidigare för den aktuella dagen (Idag) rensas inte när historiken rensas programmatiskt i Internet Explorer 6 SP1 eller senare
 • 899102 Internet Explorer 6 slutar svara och ett åtkomstfel uppstår när du försöker visa en webbsida som innehåller en JPEG-fil (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 899284 KORRIGERING: Åtkomstfel kan uppstå i filen Mshtml.dll när du använder metoder i gränssnittet IAccessible för att hämta information i Internet Explorer 6 S899284 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 899812 Felmeddelandet "Internet Explorer upptäckte ett fel och måste stängas" visas när du använder Internet Explorer 6 för att visa en webbsida som innehåller en ActiveX-kontroll
 • 901116 Felmeddelandet "Microsoft Internet Explorer har stött på ett problem och måste avslutas" visas när du försöker öppna en webbsida i Internet Explorer 6 med Service Pack 1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Kända problem
 • I Microsoft Windows XP med Service Pack 2 och i Microsoft Windows Server 2003 med Service Pack 1 visas programuppdateringar i Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen under namnet på produkten som uppdateras. I Windows XP med Service Pack 2 visas uppdateringen i Lägg till eller ta bort program under Windows XP – Programuppdateringar. I Windows XP med Service Pack 2 visas däremot inte informationen Installerad för den här programuppdateringen i Lägg till eller ta bort program. Därför visas inte programuppdateringen enligt installationsordningen utan överst i listan Windows XP – Programuppdateringar.
 • När du har installerat denna säkerhetsuppdatering och försöker spela upp ett kapitel från vissa DVD-skivor med formatet WMV HD (Windows Media High Definition Video) i Windows Media Player, spelas kapitlet inte upp.
  Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  884487 Det går inte att spela upp ett kapitel från en DVD-skiva med WMV HD-format i Windows Media Player
 • Användningen av monikers stöds inte längre i Internet Explorer. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  906294 Användningen av monikers stöds inte längre i Internet Explorer när säkerhetsuppdateringarna i den kumulativa uppdateringen 896727 (MS05-038) har installerats
Egenskaper

Artikel-id: 896727 – senaste granskning 01/16/2015 09:03:41 – revision: 4.1

 • Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1
 • Microsoft Internet Explorer 6.0
 • Microsoft Internet Explorer 5.5
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Web Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition
 • Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP Service Pack 1
 • Microsoft Windows XP Service Pack 2
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • Microsoft Windows 98 Standard Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbbug kbfix kbpubtypekc KB896727
Feedback