Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Ett felmeddelande visas vid försök att köra ett 32-bitars Windows-installationsprogram medan ett Windows x64 Edition-baserat operativsystem körs

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
Om du försöker köra Winnt32.exe från en installations-CD för ett 32-bitars Microsoft Windows-operativsystem, samtidigt som ett Microsoft Windows x64 Edition-baserat operativsystem körs, visas följande felmeddelande:
Installationen kan inte fortsätta eftersom den version av Windows som är installerad på datorn är nyare än versionen på CD-skivan.

Varning! Om du tar bort den nyare versionen av Windows som är installerad på datorn kan filerna och inställningarna inte återskapas.
Om du klickar på Information visas följande meddelande:
Beskrivning av problemet:

Installera versionen på CD-skivan genom att starta om datorn, starta från den här CD-skivan och följa instruktionerna för en ny installation.

Varning! Standardinstallationsalternativen ersätter din befintliga Windows-version med den här versionen. Om du vill behålla båda versionerna måste du välja en ny målmapp för den här Windows-versionen. Om du tar bort den nyare versionen av Windows som är installerad på datorn kan filerna och inställningarna inte återskapas.
Orsak
Det här problemet uppstår om du kör filen Winnt32.exe från tidigare versioner av Windows-operativsystem. Bland dessa ingår Microsoft Windows Server 2003. Problemet uppstår emellertid inte om du använder Winnt32.exe från slipstream-versionen av Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1). Med hjälp av 32-bitarsversionen av installationsprogrammet för Windows Server 2003 SP1 kan du installera Windows Server 2003 SP1-versionerna av operativsystemet.
Lösning
Lös problemet och installera 32-bitarsversionen av Windows-operativsystemet genom att starta datorn från installations-CD:n med 32-bitarsversionen av Windows, så att installationsprogrammet startar.

Om du vill veta mer om konfigurationer för flervalsstart klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
896455 Program blir instabila eller startar inte efter installation av en x64-baserad Windows-version på samma partition som en 32-bitars Windows-version
Om du vill veta mer om konfigurations- och installationsöverväganden för datorer med Windows x64 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
896334 Konfigurations- och installationsöverväganden för datorer med Windows x64 Edition (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Teknisk support för Windows x64-utgåvor

Maskinvarutillverkaren tillhandahåller teknisk support och hjälp för Microsoft Windows x64-utgåvor. Detta beror på att Windows x64-utgåvan levererades tillsammans med maskinvaran. Maskinvarutillverkaren kan ha anpassat installationen av Windows x64-utgåvan med speciella komponenter. Dessa kan vara specifika drivrutiner eller inställningar som ger maximala prestanda för maskinvaran. Microsoft tillhandahåller assistans inom rimliga gränser vid behov av teknisk hjälp med en Windows x64-utgåva. Du kan dock behöva kontakta tillverkaren direkt, eftersom tillverkaren är bäst lämpad att ge support på program som tillverkaren själv har installerat på maskinvaran.

Om du vill ha produktinformation om Microsoft Windows XP Professional x64 Edition besöker du följande Microsoft-webbplats: Om du vill ha produktinformation om Microsoft Windows Server 2003 x64-versioner besöker du följande Microsoft-webbplats:
Winx64 Windowsx64 64bit 64-bit
Egenskaper

Artikel-id: 897008 – senaste granskning 12/09/2015 02:23:36 – revision: 1.6

Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kberrmsg kbsetup kbinterop KB897008
Feedback