KORRIGERING: Listan Tidigare för den aktuella dagen (Idag) rensas inte när historiken rensas programmatiskt i Internet Explorer 6 SP1 eller senare

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
När historiken rensas programmatiskt med metoden ClearHistory i en version av Microsoft Internet Explorer 6 som nämns i avsnittet "Gäller", rensas inte historiken för den aktuella dagen (Idag).
Orsak
Det här problemet kan uppstå när Utforskaren innehåller en referens till ett Idag-historikobjekt. Problemet kan till exempel uppstå om en Den här datorn-mapp eller en intranätresursmapp ingår i historiken för Idag.

Obs! Historikobjekt lagras på följande plats på hårddisken:
C:\Documents and Settings\Användarnamn\Local Settings\History
Lösning
En snabbkorrigering som stöds är tillgänglig från Microsoft. Den är emellertid endast avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i artikeln. Använd den bara på datorer där detta problem uppstår.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning anges detta högst upp i denna artikel. Annars kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, måste du kanske skapa en särskild serviceförfrågan. Normala supportavgifter tas ut för ytterligare supportfrågor och problem som inte gäller den aktuella snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer till Microsoft Support finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Samtliga språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig för visas i en lista. Om ditt språk inte finns med i listan beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.

Den engelska versionen av den här snabbkorrigeringen har filattributen som visas i följande tabell (eller senare). Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time). Innan du läser filinformationen konverteras den till lokal tid. Du kan se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid på fliken Tidszon i verktyget Datum och tid på Kontrollpanelen.

Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) för Microsoft Windows 98 och Microsoft Windows Millennium Edition.
  Datum     Tid  Version     Storlek    Filnamn  ----------------------------------------------------------  13-maj-2005 18:59 6.0.2800.1660  1 338 368 Shdocvw.dll
Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) för Microsoft Windows XP och Microsoft Windows 2000
  Datum     Tid  Version    Storlek    Filnamn    ---------------------------------------------------------  13-maj-2005 18:59 6.0.2800.1660 1 338 368 Shdocvw.dll
Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 2 (SP2) för Microsoft Windows XP
  Datum     Tid  Version    Storlek    Filnamn    ---------------------------------------------------------  13-maj-2005 16:42 6.0.2900.2676 1 485 312 Shdocvw.dll
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" i den här artikeln.

Åtgärder för att återskapa problemet

 1. Öppna flera webbsidor på olika webbplatser i Internet Explorer under flera dagar.
 2. Skapa ett konsolprogram där följande kodexempel används.
  #include "stdafx.h"#include <windows.h>#include <shlguid.h>	// Needed for CLSID_CUrlHistory#include <urlhist.h>	// Needed for IUrlHistoryStg2 and IID_IUrlHistoryStg2int main(int argc, char* argv[]){	IUrlHistoryStg2* pHistory; // We need this interface to clear the history.	HRESULT hr;	DWORD cRef;	CoInitialize(NULL);	// Load the correct Class and request IUrlHistoryStg2	hr = CoCreateInstance(CLSID_CUrlHistory, NULL, CLSCTX_INPROC_SERVER, IID_IUrlHistoryStg2, reinterpret_cast<void **>(&pHistory));	if (SUCCEEDED(hr))	{		// Clear the Internet Explorer history.		hr = pHistory->ClearHistory();	}	cRef = pHistory->Release();	CoUninitialize();	return 0;}
 3. Kompilera och kör programmet.

  Om mappen Tidigare visas i Utforskaren rensas alla historikposter utom Idag-historiken.
Mer Information
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar
internetexplorer6sp1 internetexplorer6sp2 ie6sp1 ie6sp2 history folder internet explorer shell
Egenskaper

Artikel-id: 897169 – senaste granskning 12/09/2015 02:24:40 – revision: 3.2

Microsoft Internet Explorer (Programming) 6 (SP1), Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 2

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbautomation kbfix kbbug kbhotfixserver KB897169
Feedback