Installera snabbkorrigeringar som ingår i kumulativa säkerhetsuppdateringar för Internet Explorer

INLEDNING
Uppdateringspaket och säkerhetsuppdateringspaket för Internet Explorer 6 och senare versioner kan distribueras tillsammans med snabbkorrigeringsfiler, förutom med GDR-filer (General Distribution Release). Om de befintliga filerna inte kommer från snabbkorrigeringsmiljön installeras snabbkorrigeringsfilerna normalt inte. Om du vill veta mer om hur du tar reda på om dina befintliga filer kommer från snabbkorrigeringsmiljön klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824994 Beskrivning av innehållet i programuppdateringspaket för Windows XP Service Pack 2 och Windows Server 2003
I den här artikeln beskrivs installation av snabbkorrigeringar som ingår i ett uppdateringspaket eller ett kumulativt säkerhetsuppdateringspaket för Microsoft Internet Explorer 6 och senare versioner. Informationen i den här artikeln riktar sig till användare av Microsoft Windows XP och Microsoft Windows Server 2003.
Mer Information
Installera snabbkorrigeringsfilerna som ingår i ett uppdateringspaket eller ett kumulativt säkerhetsuppdateringspaket för Internet Explorer med någon av följande metoder.

Metod 1: Installera en snabbkorrigering innan du installerar uppdateringspaketet eller det kumulativa säkerhetsuppdateringspaketet

Installera en snabbkorrigering som uppdaterar någon av filerna i uppdateringspaketet eller det kumulativa säkerhetsuppdateringspaketet. Installera sedan uppdateringspaketet eller det kumulativa säkerhetsuppdateringspaketet för Internet Explorer 6. När snabbkorrigeringen har installerats identifierar installationsprogrammet för uppdateringen eller den kumulativa säkerhetsuppdateringen snabbkorrigeringsfilen och installerar snabbkorrigeringsversionen av filerna i paketet.

Metod 2: Tvinga installationsprogrammet för uppdateringen eller den kumulativa säkerhetsuppdateringen att installera snabbkorrigeringsfilerna

Använd växeln /B för att byta grenen som används för installation av ett paket med Update.exe som installationsprogram. Använd till exempel kommandon av följande slag:
 • Windows XP
  PackageName.exe /b:SP3QFE
  Med det här kommandot installeras SP3QFE-versionen av Windows XP-filerna.
 • Windows Server 2003
  PackageName.exe /b:RTMQFE
  Med det här kommandot installeras RTMQFE-versionen av Windows Server 2003-filerna.
 • Windows Server 2003 Service Pack 1
  PackageName.exe /b:SP1QFE
  Med det här kommandot installeras SP1QFE-versionen av Windows Server 2003-filerna.
 • Windows Server 2003 Service Pack 2
  PackageName.exe /b:SP2QFE
  Med det här kommandot installeras SP2QFE-versionen av Windows Server 2003-filerna.
Så här tar du reda på om Update.exe används som installationsprogram för ett programuppdateringspaket:
 1. Högerklicka på paketet och klicka sedan på Egenskaper.
 2. På fliken Version, under Annan versionsinformation, klickar du på Installer-motor. Update.exe ska visas i fältet Värde, annars används inte Update.exe som installationsprogram. I så fall måste du använda metod 1 eller följande åtgärder för att installera snabbkorrigeringsfilerna.
Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera, redigera och återställa registret i Windows XP och Windows Server 2003


Om du vill konfigurera datorn manuellt så att ett äldre installationsprogram används för att installera snabbkorrigeringsversionen av filerna i ett paket där Update.exe inte används som installationsprogram, gör du följande:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv regedit i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 2. Leta upp och högerklicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer
 3. Peka på Ny/nytt, DWORD-värde, skriv QFEInstalled som namn på registerposten och tryck på RETUR.
 4. Högerklicka på QFEInstalled, klicka på Ändra, skriv 1 i rutan Data så att registerposten får värdet 1 och klicka på OK.

  Obs! I den här registerposten framtvingar värdet 1 installation av snabbkorrigeringsfilerna som ingår i uppdateringspaketet eller i det kumulativa säkerhetsuppdateringspaketet.
 5. Installera uppdateringspaketet eller det kumulativa säkerhetsuppdateringspaketet.
Obs!
 • Installationsprogrammet för den kumulativa säkerhetsuppdateringen installerar inte några snabbkorrigeringar om följande gäller:
  • Snabbkorrigeringarna som är installerade på datorn har getts ut efter MS04-004 men före MS04-038.
  • Du har inte installerat den samlade uppdateringen 873377 eller 889669.
  Installationsprogrammet identifierar inte snabbkorrigeringar som har getts ut efter MS04-004 men före MS04-038. De samlade uppdateringarna 873377 och 889669 skapar en registerpost som medför att installationsprogrammet installerar snabbkorrigeringar.

  För att installera snabbkorrigeringarna om dessa villkor är uppfyllda måste du installera den senaste kumulativa uppdateringen för Internet Explorer med den manuella metoden som beskrivs ovan.
 • När du installerar en snabbkorrigering skilt från en kumulativ uppdatering installeras kanske inte filerna, om filerna du försöker installera är tidigare versioner av filer som redan finns på datorn. Installationsprogrammet visar inte några felmeddelanden. Om snabbkorrigeringarna inte ingick när du installerade den senaste kumulativa uppdateringen för Internet Explorer, ingår kanske inte snabbkorrigeringarna du försökte installera i de nyare filerna på datorn. Installera snabbkorrigeringarna genom att installera den senaste kumulativa uppdateringen för Internet Explorer med hjälp av den manuella metoden som beskrivs ovan.
Egenskaper

Artikel-id: 897225 – senaste granskning 09/07/2009 06:10:04 – revision: 4.0

Windows Internet Explorer 7, Microsoft Internet Explorer 6.0

 • kbsecurity kbexpertiseadvanced kbhowto KB897225
Feedback