Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Installationer med Windows Installer misslyckas utan meddelanden efter uppgradering till Windows Installer 3.1

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Symptom
Vid installation av ett MSI-paket (Microsoft Windows Installer) misslyckas installationen utan några meddelanden, om ett försök görs att installera en senare version av en systemfil som skyddas av Windows Filskydd. Windows Installer- eller programloggen innehåller Windows Installer-fel 1931.
Orsak
Före utgivningen av Microsoft Windows Installer version 3.1 kunde inte ett paket som försökte installera en senare version av en fil som skyddades av Windows Filskydd under en installationsprocess utan meddelanden installera filen. Installationsprocessen fortsatte ändå och angavs ha slutförts korrekt. I och med utgivningen av Windows Installer 3.1 har detta förändrats. I version 3.1 misslyckas installationsprocessen utan meddelanden, och i stället sker en återställning om en fil som skyddas av Windows Filskydd inte kan installeras. Windows Filskydd förhindrar att program skriver över systemfiler, och Windows Installer kan inte skriva över filer som skyddas av Windows Filskydd.
Lösning
Lös problemet med metod 1 om du är slutanvändare för installationspaketet. Använd metod 2 om du skapar Windows Installer-paketet.
 • Metod 1
  Om du är slutanvändare för ett installationspaket som ska installera ett program på en dator skaffar du den distribuerbara komponenten Windows Installer 3.1 (v2),

  som är en uppdatering av Windows Installer 3.1. Uppdateringen löser problemet som beskrivs i avsnittet "Symptom".

  Om du vill veta mer om Windows Installer 3.1 (v2) klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  893803 Windows Installer 3.1 v2 (3.1.4000.2435) är tillgänglig
  Så här avgör du vilken version av Windows Installer som finns på datorn:
  1. Leta upp följande fil i Utforskaren:
   Msi.dll
   Den här filen finns i mappen Windows\System 32.
  2. Högerklicka på Msi.dll, och klicka sedan på Egenskaper.
  3. Klicka på fliken Version. Anteckna filversionsnumret.
   • Om det är 3.1.4000.1823 har du Windows Installer 3.1 (v1).
   • Om det är 3.1.4000.2435 har du Windows Installer 3.1 (v2).
 • Metod 2
  Om du skapar ett Windows Installer-paket för installation av ett program som du har skapat rekommenderar vi att du anger ett villkor i Windows Installer-databasen som du skapar för installationsprojektet, så att komponenter som skyddas av Windows Filskydd inte installeras i operativsystem med Windows Filskydd. Det är den bästa lösningen. En Windows Installer-baserad installationsprocess ska inte försöka uppdatera filer som skyddas av Windows Filskydd.

  Om du vill ange ett villkor lägger du till det i kolumnen Condition i Component-tabellen i Windows Installer-databasen. Ytterligare information finns på följande Microsoft Developer Network-webbplats (MSDN):
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft Windows Installer 3.1.
Mer Information
Om du vill veta mer om Windows Filskydd klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
222193 Beskrivning av funktionen Windows Filskydd (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Egenskaper

Artikel-id: 898628 – senaste granskning 01/16/2007 10:31:16 – revision: 3.5

Microsoft Windows Installer 3.1, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Professional SP4, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Server SP4, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP3, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbcstw kbcshk kbmsifaq kbsetup kbprb KB898628
Feedback