Standardcodec-enheter som ingår i Windows Media Player 9 och Windows Media Player 10

Sammanfattning
I denna artikel listas de codec-enheter som ingår i Microsoft Windows XP med Service Pack 2 (SP2) och som kan användas i Microsoft Windows Media Player. Codec-enheterna för Microsoft Windows Media Player 9-serien är integrerade i Windows XP SP2. Om du installerar Microsoft Windows Media Player 10 eller Microsoft Windows Media Format 9.5, uppdateras codec-enheterna som används i den aktuella Windows Media Player-versionen automatiskt.

I denna artikel ingår en lista med codec-enheter som installeras eller uppdateras med Microsoft Windows Media Components.

Obs! Codec-enheter som endast finns tillgängliga avancerade Windows-API:er som DirectPlay och TAPI, beskrivs inte i denna artikel.
INLEDNING
Denna artikel innehåller information om codec-enheterna som ingår i Windows Media Player 9-serien för Windows XP SP2 och i Windows Media Player 10.
Mer Information

Codec-enheter för ljud i Windows XP SP2

CodecFöretag
IMA ADPCMMicrosoft
Microsoft ADPCMMicrosoft
Microsoft CCITT G.711 (A-Law och u-Law)Microsoft
Microsoft GSM 6.10Microsoft
DSP Group True SpeechDSP Group, Inc.
Windows Media AudioMicrosoft
Sipro Lab TelecomSipro Lab
Intel Audio Software (Indeo 2.5)Intel
Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 (Advanced)Fraunhofer-Gesellschaft IIS
Microsoft PCMMicrosoft
Windows Media Audio 9 VoiceMicrosoft
Windows Media Audio 9Microsoft
Windows Media Audio 9 ProfessionalMicrosoft
Windows Media Audio 9 LosslessMicrosoft

Codec-enheter för video i Windows XP SP2

CodecFöretag
CinepakRadius (Supermac/Compression Technologies Inc.)
DVMicrosoft
Indeo Video 3.2Intel
Indeo Video 4,5Intel
Indeo Video 5,10Intel
Indeo iYUV R2Intel
RAW YVU9 Video DriverIntel
MJPEGMicrosoft
MPEG-1 Video DecoderMicrosoft
Microsoft ISO MPEG-4 V1 DecoderMicrosoft
Microsoft ISO MPEG-4 V1.1 DecoderMicrosoft
Microsoft CRAMMicrosoft
Microsoft MPEG-4 (V1)Microsoft
Microsoft MPEG-4 (V2)Microsoft
Microsoft MPEG-4 (V3)Microsoft
Microsoft RLEMicrosoft
Windows Media Screen (V7)Microsoft
Windows Media Screen (V9)Microsoft
Windows Media Video Standard (V7)Microsoft
Windows Media Video Standard (V8)Microsoft
Windows Media Video Standard (V9)Microsoft
Windows Media Video V9 ImageMicrosoft

Codec-enheter i Windows Media Player 9-serien

CodecFöretag
Windows Media Audio 9Microsoft
Windows Media Audio 9 ProfessionalMicrosoft
Windows Media Audio 9 LosslessMicrosoft
Windows Media Audio 9 VoiceMicrosoft
Windows Media Video 9Microsoft
Windows Media Video 9 ScreenMicrosoft
Windows Media Video 9 ImageMicrosoft
Obs! Codec-enheter i Windows Media 9-serien är integrerade i Windows XP SP2.

Codec-enheter i Windows Media Player 10

CodecFöretagBeskrivning
Windows Media AudioMicrosoftDenna codec-enhet används för att koda komplexa ljudfiler, t ex musikfiler. De senaste versionerna av denna codec-enhet är Windows Media Audio 9 och Windows Media Audio 9.1.
Windows Media Audio ProfessionalMicrosoftDenna codec-enhet används för att koda komplexa ljudfiler, t ex musikfiler. Denna codec-enhet stöder kodning av flera kanaler och 24-bitarskodning. Två versioner av denna codec-enhet är Windows Media Audio 9 Professional och Windows Media Audio 9.1 Professional.
Windows Media Audio 9 LosslessMicrosoftDenna codec-enhet används för förlustfri kodning av ljudfiler. Två versioner av denna codec-enhet är Windows Media Audio 9 Lossless och Windows Media Audio 9.1 Lossless.
Windows Media Audio 9 VoiceMicrosoftDenna codec-enhet är optimerad för kodning av mänskliga röster med hög komprimering. Den används främst för kodning av dataströmmar som mest består av tal. Om innehållet är en blandning av musik och tal ger denna codec-enhet en ljudfil av mycket hög kvalitet.
Windows Media Video 9MicrosoftDenna codec-enhet används för att koda komplexa videofiler, t ex filmfiler. Windows Media Video 9 Advanced Profile Video är en version av denna codec-enhet. Codec-enheten Windows Media Video 9 Advanced Profile Video används i avancerade kodningssammanhang, t ex för sammanflätad kodning.
Windows Media Video 9 ScreenMicrosoftDenna codec-enhet är optimerad för kodning av på varandra följande skärmdumpar. Den används t ex ofta för att fånga in skärmdumpar i program och dessa bilder används sedan i utbildningssyfte.
Windows Media Video 9 ImageMicrosoftDenna codec-enhet används för att konvertera bitmappsbilder med deformationsinformation i en komprimerad film. Två versioner av denna codec-enhet är Windows Media Video 9 Image och Windows Media Video 9 Image v2.
Obs!
  • Windows Media Player 10 ingår i Microsoft Windows XP.
  • Codec-enheter som uppdateras med Microsoft Windows Media Format 9.5 ingår i Windows Media Player 10 och i de produkter från andra leverantörer där formatet Windows Media Runtime används.
  • Codec-enheter för ljud som uppdateras med Microsoft Windows Media Format 9.5 SDK ingår i Microsoft Windows Media Format 9.1.
  • Codec-enheter för video i Microsoft Windows Media Format 9.5 SDK ger inte uppdaterade versionsnummer.
  • Codec-enheter i Windows Media-tabellen kan användas i en ASF-behållare (Advanced Systems Format) som skyddas med Windows Media Digital Rights Management (WMDRM).
  • Den senaste versionen av Microsoft Windows Media Player 9 SDK och den återutgivna versionen av Windows Media Player 9-serien har uppdaterats med codec-enheter för Windows Media 9.1.
De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.
Egenskaper

Artikel-id: 899113 – senaste granskning 12/07/2005 17:00:00 – revision: 1.1

Microsoft Windows Media Player 9 Series for Windows XP, Microsoft Windows Media Player 10

  • kbhowto kbinfo KB899113
Feedback