SMS-distributionspaket (Systems Management Server) som innehåller säkerhetsuppdatering MS05-025 för Internet Explorer 6 Service Pack 1 finns tillgängliga

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
SMS-distributionspaket (Microsoft Systems Management Server) med säkerhetsuppdateringen MS05-025 är tillgängliga. MS05-025 används för Microsoft Internet Explorer 6 Service Pack 1 (SP1) när detta används med Microsoft Windows 2000 eller Microsoft Windows XP.

I SMS-distributionspaketet ingår också ett skript som gör att Software Update Services (SUS) Feature Pack för SMS 2.0 eller programuppdateringsfunktionen för SMS 2003 kan användas för att distribuera rätt säkerhetsuppdatering till datorer med Windows 2000 och Windows XP. Skriptet installerar inte säkerhetsuppdateringen på datorer med Microsoft Windows NT 4.0. Säkerhetsuppdateringen MS05-025 är inte kompatibel med Windows NT 4.0.

SMS-distributionspaketet kan hämtas från Microsoft Download Center. Du måste hämta en språkspecifik version av SMS-distributionspaketet om du godkänner MS05-025-säkerhetsuppdateringen för andra språk än engelska, franska, tyska eller japanska. När du ska använda SMS-distributionspaketet anger du kommandoradsalternativen /q:a /r:n i guiden för distribution av programuppdateringar.
Symptom
I SMS används sökverktyget MBSA (Microsoft Baseline Security Analyzer). MBSA kan användas för att identifiera datorer som behöver säkerhetsuppdateringen som dokumenteras i Microsoft-säkerhetsbulletinen MS05-025. MBSA kan emellertid inte ge SMS information om operativsystem som stöds för uppdateringen. MBSA anger t. ex. att den här uppdateringen är kompatibel med NT 4.0, även om den inte är det. SMS-distributionspaketet är utformat för att förhindra installation av denna inkompatibla uppdatering i Windows NT 4.0. Om du installerar säkerhetsuppdatering MS05-025 på datorer med Windows NT 4.0 utan att använda det specifika SMS-distributionspaketet, uppstår installationsfel på klientdatorerna.

Mer information om MS05-025-säkerhetsuppdateringen finns på följande Microsoft-webbplats:
Lösning
För att lösa det här problemet har Microsoft lagt upp ett SMS-distributionspaket på Microsoft Download Center. I SMS-distributionspaketet ingår följande:
  • Filen IE6.0sp1-KB883939-Windows-2000-XP-x86-ENU.exe
  • Ett skript som identifierar operativsystemet på SMS-klientdatorer och förhindrar installation i Windows NT 4.0.
När MS05-025-säkerhetsuppdateringen har godkänts i guiden för distribution av programuppdateringar, hämtas SMS-distributionspaketet i stället för den angivna säkerhetsuppdateringen som dokumenteras i Microsoft-säkerhetsbulletinen MS05-025.

Viktigt! Om du godkänner MS05-025-säkerhetsuppdateringen för andra språk än engelska, franska, tyska eller japanska måste du hämta SMS-distributionspaketet för språket manuellt. Under följande förutsättningar måste du dessutom hämta SMS-distributionspaketen för de aktuella språken manuellt:
  • Du använder den engelska versionen av säkerhetskatalogen.
  • Du söker igenom franska, tyska eller japanska klientdatorer.

Information om hämtning

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:

Engelska (USA): Arabiska: Portugisiska (Brasilien):Kinesiska (traditionell):Kinesiska (förenklad):Tjeckiska:Danska:Tyska:Grekiska:Spanska:Finska:Franska:Hebreiska:Ungerska:Italienska:Japanska:Japanska NEC:Koreanska:Holländska:Norska (bokmål):Polska:Portugisiska:Ryska:Svenska:Turkiska: Utgivningsdatum: 14 juni 2005

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Förutsättningar

SMS-distributionspaketet kräver SUS Feature Pack för SMS 2.0 eller programuppdateringsfunktionen för SMS 2003.

Distributionsinformation

När du vill använda SMS-distributionspaketet skriver du kommandoradsväxlarna /q:a /r:n i guiden för distribution av programuppdateringar. SMS-distributionspaketet innehåller en konfigurationsfil med de faktiska kommandoradsväxlarna som används för säkerhetsuppdateringen. Med dessa installeras säkerhetsuppdateringar utan några meddelanden och utan att klientdatorerna behöver startas om. De här kommandoradsväxlarna ingår i skriptlogiken i SMS-distributionspaketet och kan inte ändras.
Mer Information

Vanliga frågor

F1: Vad är det för skillnad mellan säkerhetsuppdateringarna som ingår i SMS-distributionspaketet och säkerhetsuppdateringarna som dokumenteras i Microsoft-säkerhetsbulletinen MS05-025?

S1: Det finns ingen skillnad mellan säkerhetsuppdateringen som ingår i SMS-distributionspaketet och säkerhetsuppdateringen som dokumenteras i säkerhetsbulletin MS05-025. SMS byter till den faktiska säkerhetsuppdateringen MS05-025 genom att använda SMS-distributionspaketet. Uppdateringen som körs på klientdatorn är emellertid samma uppdatering som kan hämtas från Microsofts säkerhetsbulletin MS05-025.

Q2: Stöder SMS-distributionspaketet MS05-025-säkerhetsuppdateringar för andra versioner av Internet Explorer?

S2: Nej. SMS-distributionspaketet innehåller endast en säkerhetsuppdatering för Internet Explorer 6 SP1 om det behövs tillsammans med Windows 2000 eller Windows XP. MS05-025-säkerhetsuppdateringen för andra versioner av Internet Explorer kan identifieras och distribueras med hjälp av SMS. Ett separat SMS-distributionspaket krävs inte.

Q3: Jag använder Internet Explorer 6 SP1 i en homogen miljö med endast en typ av operativsystem. På mina SMS-klientdatorer används t. ex. bara Windows 2000. Måste jag använda SMS-distributionspaketet, eller kan jag distribuera säkerhetsuppdateringen som dokumenteras i Microsoft-säkerhetsbulletinen MS05-025?

S3: Du kan använda SMS-distributionspaketet eller manuellt hämta och distribuera den specifika operativsystemuppdateringen som dokumenteras i säkerhetsbulletin MS05-025. Använd guiden för distribution av programuppdateringar om du vill importera den faktiska säkerhetsuppdateringen MS05-025 och distribuera den.
kbtocon kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced atdownload
Egenskaper

Artikel-id: 899950 – senaste granskning 01/15/2015 17:36:52 – revision: 1.0

Microsoft Systems Management Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Systems Management Server 2.0 Standard Edition, Microsoft Internet Explorer 6.0

  • kbnosurvey kbarchive kbtshoot kbsmspackage kbsmsadmin kbsmsdeploy kbsecurity kbprb KB899950
Feedback