Korrigeringar som ingår i Samlad uppdatering 1 för Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 daterad den 28 juni 2005

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Den här artikeln innehåller en lista över artiklar i Microsoft Knowledge Base (KB) med beskrivningar av problem som åtgärdas i Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 Service Pack 4 (SP4). Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 släpptes den 28 juni 2005 och innehåller alla säkerhetsuppdateringar för Windows 2000 som har släppts mellan utgivningen av Windows 2000 SP4 och den 30 april 2005, då innehållet i Samlad uppdatering 1 slutfördes för testning av Microsoft och för extern betatestning av kunder. Den här samlade uppdateringen innehåller uppdateringar som ökar förbättringar av säkerhet och tillförlitligheten, ger minskade supportkostnader och stöder aktuell datormaskinvara. Artikeln innehåller även information om problemen som åtgärdas genom den här samlade uppdateringen och länkar till mer information.
INLEDNING
I den här artikeln beskrivs problem som åtgärdas i Samlad uppdatering 1 för Microsoft Windows 2000 SP4. Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 kan hämtas på följande Microsoft-webbplats: Om du vill veta mer om Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 och se svar på vanliga frågor om Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
891861 Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 och kända problem
Mer Information

Korrigeringsfiler som ingår i Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4

Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 innehåller följande korrigeringsfiler för Windows 2000 efter SP4:
ArtikelnummerArtikelns titelKategori
814822Fördröjning vid mottagande av meddelanden från WMI-händelseloggprovidern (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Administrationsverktyg
830924Guiden Schemalagda aktiviteter slutar svara vid klickning på Nästa (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Administrationsverktyg
833305Ett program eller en tjänst loggar ett fel som anger att referensen inte är giltig för händelseloggen (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Administrationsverktyg
838491SNMP använder 100 procent av processortiden i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Administrationsverktyg
872764Objekt utan namn och med okända filtyper visas i mappen Schemalagda aktiviteter i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Administrationsverktyg
833266Minnesläcka i icke-växlingsbart poolminne i CcBr-cachehanterarbitmappen (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Cachehantering
892045Felmeddelandet "Stop Error IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (0xA)" visas när Windows 2000 Server körs på en dator med flera processorer (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Cachehantering
811525Grupprincipen Konfigurera hastighet för långsam länk tvingar inte offlinefiler till offlineläge när en långsam länk identifieras (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Cachelagring på klientsidan
828531Datorn slutar svara när en fjärranslutning används för att logga in i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Cachelagring på klientsidan
832099Lotus Notes 5 startar långsamt i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Cachelagring på klientsidan
839083En klientdator med Windows 2000 slutar svara vid försök att skriva ut ett dokument som är lagrat på en nätverksserver (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Cachelagring på klientsidan
824424Felmeddelande om att filen är skrivskyddad visas vid försök att spara en Office 2003-fil till en Novell Netware-nätverksplats (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)CSNW-klienttjänst för Netware
867429"STOP 0x000000D1"-fel vid inloggning på en Windows 2000-dator där Gateway Services for NetWare körs (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)CSNW-klienttjänst för Netware
867774Felmeddelandet "Stop 0x00000044" visas på en Windows 2000-dator med ett gigabitnätverkskort (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)CSNW-klienttjänst för Netware
828739Stoppfel ger inte minnesdumpfil på Windows 2000-datorer (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Drivrutiner, Disk
812024Uppgradering av fast programvara medför att SCSI-enhet tas bort och identifieras igen (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Drivrutiner, SCSI
819636En dator med flera SCSI-styrenheter och a/3GB Boot.ini-tillval slutar svara med stoppfelet SYSTEM_PTE_MISUSE (0x000000DA) (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Drivrutiner, SCSI
820841Ett "Stop 0x00000010"-fel uppstår i Scsiport.sys i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Drivrutiner, SCSI
823767En flyttbar lagringsenhet slutar oväntat att fungera eller Windows 2000 slutar svara (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Drivrutiner, SCSI
825784Felmeddelandet "DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL STOP 0xD1" visas och en dator med Windows NT 4.0 slutar svara (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Drivrutiner, SCSI
826322Drivrutin för styruppsättning för hårddiskuppsättning laddas inte efter uppgradering till Windows 2000 SP3 eller SP4 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Drivrutiner, SCSI
834938Felmeddelandet "DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL STOP 0xD1" visas, och en dator med Windows 2000 Server slutar svara (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Drivrutiner, SCSI
838150Intel Physical Address Extensions orsakar hög CPU-användning i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Drivrutiner, SCSI
838637Datorn slutar svara när ett ScsiPortNotification(BusChangeDetected)-anrop skickas från en SCSI-miniportdrivrutin (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Drivrutiner, SCSI
839635Ett stoppfel visas i Scsiport.sys-filen under SCSI-miniportsinitiering på en dator med Windows (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Drivrutiner, SCSI
867818Ett nytt LUN-nummer identifieras inte när ett LUN-nummer tas bort från en lagringsenhet på en SCSI-hårddiskuppsättning (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Drivrutiner, SCSI
883114"STOP 0x0000007B: INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE" visas när en USB-CD-ROM-enhet används för installation av Windows Server 2003 eller Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Drivrutiner, SCSI
884056Stoppfelmeddelandet 0x77 eller 0x7A visas när strömbrytaren trycks in på en ACPI-kompatibel dator med Windows 2000 eller Windows Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Drivrutiner, SCSI
818810FC HBA-drivrutinerna Cpqkgpsa.sys och hp2300.sys returnerar felaktig PCI-adressinformation (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Drivrutiner, Sys
817261Konfigurerat undantag i Outlook-regel förhindrar inte flyttning av mottaget meddelande till mapp (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Katalogtjänster
821471Dödläge i Wldap32.dll medför att InetInfo.exe slutar svara (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Katalogtjänster
822554Prestanda minskar, svarstider för SPN-frågor är längre än väntat och Lsass.exe-CPU-användning går upp till 100 procent på en domänkontrollant med Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Katalogtjänster
824037Det tar upp till en minut att slutföra en Active Directory-uppgift på en Windows 2000-server (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Katalogtjänster
824226LSASS orsakar ett åtkomstfel under en LDAP-sökning (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Katalogtjänster
824873Händelse 1791 loggas när information replikeras från Windows 2000 till Windows Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Katalogtjänster
825952Vissa domänkontrollanter kan inte replikera med andra domänkontrollanter efter installation av Windows 2000 Service Pack 4 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Katalogtjänster
826353Stoppfelet "0xc0000221" inträffar vid försök att köra en LDAP-fråga (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Katalogtjänster
826927Felmeddelandet "Replikeringsåtgärden påträffade ett databasfel" visas vid användning av installationsguiden för Active Directory i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Katalogtjänster
827535Dnsapi.dll-minnesläcka (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Katalogtjänster
827592Prestandaräknaren för antal väntande replikeringssynkroniseringar återgår inte till noll (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Katalogtjänster
827648Ett felmeddelande visas eller datorn slutar svara när Active Directory Migration Tool 2.0 används för överflyttning av användare (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Katalogtjänster
829755DIT-filen för Active Directory växer för snabbt (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Katalogtjänster
830379Det semantiska databasanalysverktyget som ingår i Ntdsutil.exe kan inte åtgärda en felaktig underreferens (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Katalogtjänster
830593Repadmin.exe returnerar endast universella gruppmedlemsändringar från en Windows 2000-server där Active Directory-katalogtjänsten körs (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Katalogtjänster
832216Slumpmässiga attribut överflyttas inte när Active Directory Migration Tool version 2 används (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Katalogtjänster
832849DNS-domänsökning avslutas plötsligt på en Windows 2000-dator (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Katalogtjänster
833873Borttagning av ett Active Directory-objekt registreras inte i säkerhetsloggen (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Katalogtjänster
833880Automatisk inloggning misslyckas i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Katalogtjänster
834519Nätverksanvändare får längre inloggningstider i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Katalogtjänster
834541Felmeddelandet "Ett namngivningsfel har uppstått" visas vid försök att byta namn på en användare i en LDAP-provider (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Katalogtjänster
835554Felmeddelandet "Hantering av denna ADSVALUE-typ har inte implementerats ännu" visas vid körning av ett webbkänsligt COM-program (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Katalogtjänster
835561Åtkomstfel i Lsass.exe i Windows 2000 Server (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Katalogtjänster
835763IADs::Put/PutEx or IADsPropertyList::PutPropertyItem-anrop ackumuleras inte (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Katalogtjänster
836182Det går inte att upprätta förtroende till en annan Windows 2000-domän i Windows 2000 Server om domänen heter "Internet" (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Katalogtjänster
836801Program slutar svara vid försök att komma åt en LDAP-server med hjälp av Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Katalogtjänster
838151En Windows 2000-klientdator kan inte genomföra en dynamisk DNS-uppdatering (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Katalogtjänster
838898En adressbokssökning misslyckas i ett program där NSPI används (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Katalogtjänster
841461Utökad operation som skickas till en LDAP-server genom API via LDAP-tjänsten orsakar protokollfel (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Katalogtjänster
841819Ett felmeddelande visas vid försök att använda version 2 av Active Directory Migration Tool för överflyttning av en Microsoft Windows 2000 Server-domän (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Katalogtjänster
842251IIS avslutas oväntat i Windows 2000 Server (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Katalogtjänster
842382Hög CPU-användning i Lsass.exe-processen, och händelse 1168 loggas med felkod 8 och internt ID 302022c på en Windows 2000-baserad domänkontrollant (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Katalogtjänster
842437ADSI-sökningar mot flera LDAP-servrar som har olika scheman lyckas inte (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Katalogtjänster
843557Lsass.exe-processen utnyttjar mellan 50 och 100 procent av processorresurserna när Windows Server 2000-domänanvändare försöker logga in på domänkontrollanten (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Katalogtjänster
871003En onlinedefragmentering körs automatiskt efter Active Directory-skräpinsamlingsprocessen i Windows 2000 Server (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Katalogtjänster
872802Ett program returnerar felaktiga data eller upphör att fungera om DnsQuery-funktionen används för förfrågan av DNS TXT-poster i Windows 2000 med Service Pack 4 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Katalogtjänster
872957Felmeddelande om att servern inte kunde avkoda ett sökbegäranfilter visas vid körning av en LDAP-fråga där extensibleMatch-sökfiltret används i Windows Server 2003 och Windows 2000 Server (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Katalogtjänster
873444Felmeddelandet "ERROR_INVALID_DATA" visas vid körning av ett ADSI-skript i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Katalogtjänster
884591Minnesläcka i Lsass.exe-processen när SAM-händelsespårning har aktiverats i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Katalogtjänster
885875Identifiering av och återställning från USN-återställning i Windows 2000 Server (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Katalogtjänster
888243Felmeddelandet "Det går inte att konvertera från ursprunglig datatyp" visas när ett webbkänsligt COM-program kommer åt en Windows 2000 Server-dator (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Katalogtjänster
892476När Ldp.exe används för att söka efter Active Directory-objekt går det inte att expandera vissa Active Directory-behållare i Active Directory-MMC-snapin-modulen Användare och datorer i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Katalogtjänster
893354Windows 2000 Active Directory returnerar endast 5 000 poster som svar på en Outlook-klientförfrågan (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Katalogtjänster
883639En LDAP-anslutning till en CA eller en LDAP-bindning till en CA lyckas när CA:n inte finns i Windows 2000 LDAP-klientens tillförlitliga rotarkiv (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Administrationsverktyg för katalogtjänster
890346Fliken Användarinformation vissa i stället för fliken Faxinställningar i dialogrutan för faxutskriftsinställningar i Windows 2000 Service Pack 4 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Fax
820888Datorn slutar svara (låser sig) efter försök att montera en NTFS-volym efter omstart av datornFilsystem
824679Stoppfelet "0x0000000A" inträffar under en period av hög hårddiskaktivitet (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Filsystem
824927Datorn startar oväntat om vid försök att skapa ett webbprojekt i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Filsystem
825311Services for Unix 2.2 returnerar felmeddelandet "ERR_PERM" när en fil tas bort och återskapas (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Filsystem
828693Datorn slutar svara (låser sig) vid skrivning av krypterade data till en NTFS-partition (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Filsystem
829485Prestanda- och inloggningsproblem vid användning av Terminal Services (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Filsystem
897574Ett stoppfelmeddelande visas efter insättning av media i en flyttbar diskenhet i Windows XP, Windows Server 2003 eller Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Filsystem
833414En dator med Windows 2000 Server slutar svara, och ett felmeddelande visas (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Filsystem
834935Ett felmeddelande visas vid försök att kopiera många filer från en mapp till en annan mapp på en dator med Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Filsystem
837067Stoppfel 0x00000050 visas på en klusterdator med Windows 2000 när diskresurser flyttas mellan noder eller när en diskresurs kopplas från (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Filsystem
838804Stoppfelmeddelandet "0x0000007F" visas på en dator med Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Filsystem
843528En dator med Windows 2000 slutar svara och felmeddelandet STOP: 0x00000050 visas (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Filsystem
883641Datorn slutar svara vid användning av en volymväxlingsmiljö från en annan tillverkare med Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Filsystem
885294Datorn startar om och stoppfel 0xA visas i Ntfs.sys-filen när en volym monteras igen (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Filsystem
887965Beskrivning av franskt snabbkorrigeringspaket för Microsoft Office 2003 efter Service Pack 1: 4 november 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Filsystem
891722Felmeddelandet "STOP 0x0000007F" visas i Windows Server 2003 eller Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Filsystem
833868Offlinefiler försvinner på en Windows 2000-dator (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Grupprincip
870997Windows XP- och Windows 2000-klienter som delar samma organisationsenhet slutar svara eller startar spontant om (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Grupprincip
884559Händelse-ID 1704 anger att säkerhetsinställningar för Grupprincip tillämpas på en Windows 2000-dator trots att de inte har aktiverats (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Grupprincip
835730Ljud spelas upp långsamt eller musik spelas upp med avbrott i Windows XP eller Windows 2000HAL
873343Uppdatering till MS04-023 för HTML-hjälpprogram (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Hjälp
329900Metabasschemaposter för fria anpassade egenskaper skrivs över efter installation av Windows 2000 SP4 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)IIS 5.0
822808ADSI kan inte användas för att ändra AdminACL-egenskapen från en annan dator (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)IIS 5.0
823700KORRIGERING: Datorn blir långsam när Active Directory Service Interfaces-skript används i ett program för att administrera IIS på en dator med Windows Server 2003, Windows 2000 eller Windows XP (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)IIS 5.0
816868Felmeddelande: "Det gick inte att hämta en fil med Internet Explorer"Internet Services (ej IIS)
818826Enhet för flyttbara lagringsmedia fungerar inte när den har tagits bort och satts in igen (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Kernel
820767Datorn startar automatiskt om eller ett stoppfel eller annat fel inträffar när Terminal Services är aktiverat (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Kernel
822763USB CD-ROM-enhet har flera enhetsbeteckningar (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Kernel
823642System.Diagnostics.Process.GetProcesses()-proceduren misslyckas på en dator med Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Kernel
826289Datorn slutar svara under minneskontrollfasen av startprocessen (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Kernel
827188Felmeddelandet "STOP 0x7F" visas i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Kernel
828346Felmeddelandet "Stop 0x50" visas vid försök att mappa filen Win32k.sys (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Kernel
828804Stoppfelkod 0x1E visas om Terminal Server är aktiverat på servern (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Kernel
828942Server med Windows 2000 Server verkar sluta svara (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Kernel
829729Specialpoolfunktion ger upphov till 0x000000CD-stoppfel (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Kernel
830515Processer i en Terminal Services-session avslutas med åtkomstfel (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Kernel
831264Förbjuden instruktion ger upphov till felmeddelandet "STOP 0x0000001E" (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Kernel
831409En dator med Windows 2000 slutar svara när den har körts utan avbrott i mer än ett år (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Kernel
832762Datorn fungerar långsamt eller slutar svara på grund av en minnesläcka i växlat poolminne i Windows 2000 SP4 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Kernel
833314Slumpmässigt felmeddelande "stop 0x00000006" (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Kernel
833659Binär fil skadas om UpdateResource-funktioner används för att ta bort en resurs från en binär programfil (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Kernel
833993Felmeddelandet "Stop 0x1E," "Stop 0x0a" eller "Stop 0x50" visas när IopReleaseFileObjectLock() öppnar ett frigjort filobjekt i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Kernel
834728Felmeddelandet "Stop 0x00000051" visas under återställning av registret (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Kernel
835281Felmeddelandet "STOP 0x0000007F" visas och en dator med Windows 2000 startar om (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Kernel
835312Felmeddelandet "Stop 0x1E" visas på en dator med Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Kernel
836506Internet Explorer avslutas oväntat i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Kernel
837385Fel mängd installerat RAM rapporteras i Windows 2000 Server (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Kernel
837443IDE slutar svara när ett automatiserat hanterat projekt öppnas i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Kernel
838647Åtkomstfel när /PAE-växeln används i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Kernel
839037Felmeddelandet "STOP 0x0000001a" visas på en dator med Windows 2000 och flera processorer (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Kernel
839919En inloggning slutar svara i Windows Server 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Kernel
841933Felmeddelandet "STOP: 0x0000001E" visas i Windows 2000 Server (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Kernel
843062Felmeddelandet "STATUS_THREAD_IS_TERMINATING" visas vid körning av skript på en dator med Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Kernel
867856Installationsprogrammet slutar svara efter omstart av en dator med Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Kernel
872965Data som returneras av QueryDosDeviceA-funktionen trunkeras i Windows Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Kernel
885272Felmeddelandet "Stop 0x0000001a" visas på en dator med Windows 2000 Server och aktiverat PAE (Physical Address Extensions) (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Kernel
898114Ett felmeddelandet "STOP 0x0000001E" visas när du har installerat MS05-018 på en dator med Windows 2000.Kernel
321936En central användarprofil kan inte skickas, och händelse-ID 1000 loggas i programloggen i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)LAN-tjänster
328237Vissa program fungerar inte som förväntat när stora filer öppnasLAN-tjänster
329647Services.exe avslutas oväntat (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)LAN-tjänster
813130En dator förlorar nätverksanslutningen under hög belastning (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)LAN-tjänster
816255Sessionen slutar svara vid försök att komma åt en fjärrfil med hjälp av SMB-protokollet på en dator med Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)LAN-tjänster
818396Filåtgärd tar 35 sekunder eller mer på en server på lägre nivå med en SMB-tjänst (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)LAN-tjänster
818528Problem när mer än en användare kommer åt samma fil genom Terminal Services (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)LAN-tjänster
821240Netlogon-händelse-ID 5722 på en tillförlitlig primär domänkontrollant (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)LAN-tjänster
821464Anslutningsproblem på nätverksklienter som försöker ansluta till nätverksresurser på en Windows 2000-server (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)LAN-tjänster
822402Domänkontrollanter svarar först efter lång tid på en inloggningsbegäran eller svarar inte alls (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)LAN-tjänster
823272Klientprogram slutar svara i väntan på fillåsning (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)LAN-tjänster
823644En Windows 2000-dator med Microsoft Baseline Security Analyzer startar oväntat om (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)LAN-tjänster
823747Windows 2000 Terminal Server slutar svara och en svart skärm visas (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)LAN-tjänster
824152Windows slutar svara vid försök att komma åt en symbolisk länk till en NFS-resurs (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)LAN-tjänster
825760Stoppfelet 0x00000076 eller 0x000000CB visas när ett program för säkerhetskopiering avslutas (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)LAN-tjänster
825783Stora loggfiler visas inte i Loggboken (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)LAN-tjänster
825820Stoppfel "0x00000076" eller "0x000000CB" inträffar när Windows 2000 Server försöker köra en process på en fjärrserver (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)LAN-tjänster
826482Data skrivs inte fullständigt till filer på en nätverksresurs efter att filernas attribut har ställts in i Windows 2000 Service Pack 4 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)LAN-tjänster
827655Kommandot "net use" fungerar inte och ger upphov till fel 58 (ERROR_BAD_NET_RESPONSE) i Windows 2000 SP4 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)LAN-tjänster
829155Kontosökningsfunktioner fungerar inte i Windows 2000 Server (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)LAN-tjänster
829246Händelseloggar är skadade (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)LAN-tjänster
830901Händelse-ID 2022 loggas och en dator med Windows 2000 kan sluta svara (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)LAN-tjänster
831128Felmeddelandet "STOP 0x00000027 in mrxsmb.sys" visas vid försök att kopiera filer till en nätverksansluten lagringsenhet (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)LAN-tjänster
832723Domänkontrollanter saknas i bläddringslistan i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)LAN-tjänster
834145Ett felmeddelande visas när kommandot NET SEND används i Messenger-tjänsten i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)LAN-tjänster
835144En primär domänkontrollant med Windows 2000 Server svarar inte på en domänkontrollant eller arbetsstation med Windows NT 4.0 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)LAN-tjänster
835596Inget utskriftsmeddelande erhålls när ett utskriftsjobb skickas till Windows 2000 Server (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)LAN-tjänster
837196Windows 2000 kan inte ställa in rätt tid vid anslutning till flera NTP-servrar (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)LAN-tjänster
839406Skrivoperationer till en delad mapp på en dator med Windows 2000 via en fiberkanalanslutning går långsammare än förväntat (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)LAN-tjänster
839540Stoppfel 0x0000007f EXCEPTION_DOUBLE_FAULT i Windows 2000 Server (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)LAN-tjänster
841395Domänkontrollanten registrerar inte posterna _GC, _KERBEROS och _KPASSWD DNS när en Windows 2000-server startar (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)LAN-tjänster
842804Grupprincipbehandling fungerar inte och händelserna 1030 och 1058 loggas i programloggen för en domänkontrollant (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)LAN-tjänster
843418Prestanda försämras vid åtkomst till nätverksresurser eller vid användning av Microsoft Access i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)LAN-tjänster
867778Stoppfel "Stop 0X0000000A" i Ntoskrnl.exe på en dator med Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)LAN-tjänster
871004Fjärrfiler skadas när Visual Studio 6.0 SP5 används på en dator med Windows 2000 SP4 för att öppna och ändra fjärrfiler som lagras med hjälp av den dynamiska vyn Rational ClearCase (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)LAN-tjänster
872790Det går inte att ansluta till en klusterfilresurs i Windows 2000 Server (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)LAN-tjänster
884587Stoppfel 0x96 visas i Windows 2000 Server (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)LAN-tjänster
885458Felmeddelandet "Händelseloggfilen är skadad" visas vid försök att visa programloggen i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)LAN-tjänster
887598En dator med Windows 2000 blir långsammare och kan sedan sluta svara när den används för att komma åt nätverksdelade mappar på en Windows 3.11-dator (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)LAN-tjänster
829359Felmeddelandet "Fel 1722" visas när funktionen NetUserGetLocalGroups() används av ett program i Windows Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)LANAPI
824867KORRIGERING: Funktionen WideCharToMultiByte konverterar inte japanska sammansatta tecken på rätt sätt (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Lokalisering
830852Dåliga prestanda i flertrådade program som anropar strängjämförelsefunktioner (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Lokalisering
267316KORRIGERING: Prestandaövervakningsräknare går förlorade på klustret under återställning vid fel i Message Queuing (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Microsoft Messaging Queue
310526KORRIGERING: Message Queuing 2.0 startar eller installeras inte på en domänkontrollant (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Microsoft Messaging Queue
821144Message Queuing slutar svara på grund av ett dödläge i MQSEC.DLL (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Microsoft Messaging Queue
822727Åtkomstfel i Message Queuing Replication-tjänsten under initiering (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Microsoft Messaging Queue
822835Händelse-ID 2085 "Det gick inte att skapa meddelandefilen ..." (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Microsoft Messaging Queue
824375Stoppfelmeddelande vid försök att överföra en klusternod till en annan nod (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Microsoft Messaging Queue
824801"Åtkomstfel" visas när Message Queuing ansluter till en fjärrserver som kör Message Queuing men inte skickar etablerat paket (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Microsoft Messaging Queue
825004Det går inte att sortera köer efter kolumner i Message Queuing-MMC (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Microsoft Messaging Queue
826820Åtkomstfel inträffar när Message Queuing-tjänsten läser säkerhetsbeskrivningen (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Microsoft Messaging Queue
826929Konkurrenstillstånd under en fjärrläsningsoperation medför ett stoppfel (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Microsoft Messaging Queue
827493Transaktionsmeddelanden kan rensas efter omstart av motorn om LQS-filerna saknas (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Microsoft Messaging Queue
828946Message Queuing-meddelanden adresseras felaktigt till SPX-destinationsköer (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Microsoft Messaging Queue
830475Message Queuing-program fungerar inte i Mqoa.dll med ett åtkomstfel (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Microsoft Messaging Queue
830639Åtkomstfel i MSMQ-tjänsten (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Microsoft Messaging Queue
831742Felmeddelandet "Åtkomstfel i mqsvc" visas vid start av en dator med Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Microsoft Messaging Queue
833512Det går inte att skicka meddelanden med Message Queuing till en målkö efter IP-adressändringar (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Microsoft Messaging Queue
833888Message Queuing-replikering fungerar inte efter överflyttning från Message Queue Server 1.0 till Message Queuing 2.0 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Microsoft Messaging Queue
834251KORRIGERING: Message Queuing-replikeringstjänsten startar inte automatiskt när datorn startar (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Microsoft Messaging Queue
834819KORRIGERING: Händelsemeddelande "4216" visas i Loggboken vid åtkomstfel i Microsoft Message Queuing 2.0 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Microsoft Messaging Queue
835961Felmeddelandet "label_buffer_too_small" visas efter ett misslyckat anrop till funktionen MSMQQueue.Receive eller MQReceiveMessage (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Microsoft Messaging Queue
839258KORRIGERING: Message Queuing-meddelanden samlas i en transaktionskö (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Microsoft Messaging Queue
841721Meddelande om åtkomstfel visas när administrations-API:er begär kötillståndsinformation i Message Queuing (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Microsoft Messaging Queue
842839KORRIGERING: Felmeddelandet "Det gick inte att återställa kontrollpunkt för kontrollpunkten" visas för händelse 2078 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Microsoft Messaging Queue
870985KORRIGERING: Kernel-poolminne tar slut när många klienter ansluter till Message Queuing (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Microsoft Messaging Queue
891874KORRIGERING: Ett åtkomstfel kan inträffa när Message Queuing 2.0-körningsfilen (Mqrt.dll) laddas i ett COM+-program (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Microsoft Messaging Queue
308337Felmeddelandet "Följande systemfel har inträffat: 85. Det lokala enhetsnamnet används redan" visas (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)MUP
824288Stoppfel 0x1E i Mup.sys efter installation av Windows 2000 SP4 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)MUP
833328Enheter som är mappade till en DFS-resurs kopplas inte bort vid utloggning från en Terminal Services-session i Windows 2000 Server (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)MUP
872812Felmeddelandet "CONF.EXE har skapat ett fel och kommer att stängas av Windows" visas vid start av NetMeeting eller ett konferensprogram från en annan tillverkare som skapats genom NetMeeting-SDK (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)NetMeeting
891714NetMeeting avslutas oväntat när användaren är ansluten till ett möte på en T.120 MCU-server i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)NetMeeting
840049Problem uppstår vid anslutning till en Novell NetWare-server från en dator med Client Service for NetWare och Windows 2000 Professional eller Windows XP (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Netware, File/Print Svc (FPNW)
826219Det går inte att ta bort eller uppdatera en NDIS-mellandrivrutin som kräver en Notify Object-DLL i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Nätverkskonfiguration
816989Modem ringer inte upp anslutningen när flera modem är installerade (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Verktyg för nätverkshantering
843357Användaren kopplas oväntat bort från VPN-session efter flera minuter (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Verktyg för nätverkshantering
824136Felmeddelande visas när du högerklickar på en fil, eller problem uppstår när vissa filer öppnas i Autodesk- eller Discreet-produkter (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)OLE
825654Dokument indexeras inte i indexeringstjänsten i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)OLE
832615Ett meddelande om åtkomstfel visas vid försök att öppna eller visa egenskaperna för en Visio-fil på en Windows 2000-dator (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)OLE
831711KORRIGERING: En WebDAV-begäran till IIS orsakar ett internt 500-serverfel (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Övriga
821653Meddelanden skickas inte om avsändaren tillhör för många grupper (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Partnerföretag
831185Tidsbegränsningsproblem, minnesläckor eller andra problem uppstår när en Windows 2000-server är värd för en virtuell NNTP-server (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Partnerföretag
822368KORRIGERING: USB-enhet visas med gult utropstecken (kod 31) i Windows Enhetshanteraren (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)PLug and play/Energisparfunktioner
822568USB-enhet identifieras inte efter start av datorn (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Plug and play/Energisparfunktioner
841382En dator med Windows 2000 slutar svara, det går inte att logga in i Windows eller processoranvändningen för systemprocessen närmar sig 100 procentPlug and play/Energisparfunktioner
842644Händelse-ID 256 loggas i systemhändelseloggen efter installation av säkerhetsuppdateringen MS04-011 på en dator med Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Plug and play/Energisparfunktioner
816560Det går inte att spara utskriftsinställningar (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Utskrift
820550Utskriftshanterartjänst kraschar när ett utskriftsjobb skickas, och ett meddelande med händelse-ID 7031 loggas i systemloggen (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Utskrift
824339Förbättrad rapportering av Händelse-ID 61-meddelanden för identifiering av skrivarkö eller skrivarenhet (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Utskrift
826026Dokument från Terminal Server-användare som mappar LPT1 till olika skrivare kommer ut på samma skrivare (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Utskrift
827953Datorn kraschar och stoppfel 0x50 visas vid försök att skriva ut ett dokument (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Utskrift
828153Registreringsdatafilen UsrClasses tas inte bort under utloggning på grund av en intermittent referensläcka i Spoolsv.exe (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Utskrift
831754Felmeddelande visas vid försök att skriva ut på en delad nätverksskrivare i en Terminal Server-session (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Utskrift
836720Skrivardrivrutinfiler uppdateras inte på en skrivarserver med Windows 2000 Server (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Utskrift
837585Flera övergivna Csrss.exe-processer orsakar prestandaproblem på en Windows 2000-terminalserver (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Utskrift
837841Åtkomstfel i Spoolsv.exe vid utskrift från ett anpassat program på en Windows 2000-dator (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Utskrift
840371Hög processoranvändning från utskriftshanteraren när en användare loggar ut från en session på en terminalserver med Windows Server 2003 eller Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Utskrift
842743Det går inte att skriva ut på en skrivare med LDP-utskriftstjänst (Line Printer Daemon) (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Utskrift
843259En begränsad användare kan inte längre skriva ut till en delad skrivare från en terminalserversession efter omstart av utskriftshanterartjänsten i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Utskrift
884897Utskriftsfunktioner som vattenmärken, n-up och sortera fungerar inte vid utskrift till en Novell-, IPP- eller annan partiell utskriftsprovider i Windows 2000, Windows XP eller Windows Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Utskrift
886664Anpassade formulär uppdateras inte när användare ansluter till en utskriftshanterarresurs på en klusternod med Windows 2000 Server (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Utskrift
888808Användare som loggar in som icke-administratörer på en dator med Windows 2000 med Service Pack 3 eller Service Pack 4 kan inte uppdatera cachelagrade skrivarformulär (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Utskrift
893611Meddelande om åtkomstfel visas vid försök att lägga till eller ta bort en skrivarport i Microsoft Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Utskrift
827531Slumpmässiga 1168-händelsemeddelanden loggas efter installation av Windows 2000 Service Pack 4 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Replikering
842394Felmeddelandet "Händelse-ID 1168" loggas i Loggboken på en Windows 2000-domänkontrollant (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Replikering
815295Endast två klienter kan skapa en TCP-anslutning efter installation av SQL Server 2000 SP2 eller SP3 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Routning
817892Det går inte att ansluta till en Windows-server med NAT om klientkällporten är 1723 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Routning
828876Fjärråtkomst avbryts oväntat i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Routning
829788Felet "Stop 0xC2 (BAD_POOL_CALLER)" uppstår periodvis på en server med Routning och fjärråtkomst och aktiverat NAT i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Routning
838141Ett programfel uppstår när Route.exe används i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Routning
883669Transmission Control Protocol-datapaket överförs inte på en Network Address Translation-server med Windows 2000 Server (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Routning
817298Services.exe avslutas oväntat och startar om den primära domänkontrollanten (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)RPC (Remote Procedure Call)
819960KORRIGERING: Filen DLLHost.exe slutar svara efter FailFast-tillstånd i Windows 2000 Server SP3 och Windows 2000 SP3 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)RPC (Remote Procedure Call)
821264CPU-användningen är oväntat hög efter att en virtuell Exchange-server flyttas till en annan klusternod (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)RPC (Remote Procedure Call)
829589KORRIGERING: RPC i Windows 2000 Server returnerar slumpmässigt felmeddelandena "åtkomst nekad" eller "ogiltig säkerhet" till klienten (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)RPC (Remote Procedure Call)
833816Anslutningar med personifiering under olika identiteter fungerar inte i Windows 2000 Advanced Server SP4 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)RPC (Remote Procedure Call)
841524FindFirstFile-API:n returnerar felaktigt felkoden ERROR_NO_MORE_FILES (18) när en OS/2 Warp-serverresurs söks från en Windows 2000-dator (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)SDK (Software Development Kit)
325551Användarprincipen kan inte uppdateras efter en cachelagrad inloggning (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
329433Återkallat certifikat väljs om en certifikatutfärdare i kedjan har två certifikat (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
329816Det går inte att använda principer som har redigerats med en dator med Multilingual User Interface Pack (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
811802Användare som autentiseras med MIT Kerberos v5 har inte tillgång till Active Directory-resurser (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
812944Mappad enhet för arbetsmapp kopplas bort en kort stund när Aktivitetshanteraren startas (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
816813Windows kan inte stängas av programmässigt vid utloggning från datorn (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
817433Delegerade behörigheter är inte tillgängliga och arv inaktiveras automatiskt (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
818024Begränsa sökning efter isolerade namn i externa betrodda domäner med hjälp av registerposten LsaLookupRestrictIsolatedNameLevel (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
818134Miljövariabeln %HOMEDRIVE% pekar inte på partitionen som är värd för användarprofilerna (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
818173Autentisering misslyckas periodvis (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
821102Grupprinciper används inte när en användare lägger till en punkt till sina UPN-referenser under inloggning (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
821425Meddelande om komplexitetskrav för lösenord innehåller inte uppgift om krav på teckengrupper (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
821449Windows skickar gammalt lösenord till en annan nätverksprovider när lösenordet ändras under inloggning (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
821873Skrivbord låses inte vid borttagning av USB-smartkortsläsare (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
822360Dr. Watson-fel i Lsass.exe med händelse-ID 4097 vid inloggning i en Active Directory-domänmiljö (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
822377Felgranskningshändelse-ID 628 visas när lokal domängruppmedlem ändrar lösenordet för ett annat konto (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
822598Tjänståterställningsalternativet för körning av en fil fungerar inte när filen har tillägget .bat eller .cmd (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
822751Meddelande om fel 1783 (RPC_X_BAD_STUB_DATA) visas när EnumDependentServices-funktionen används (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
823146Windows 2000-klienter visar inte inloggningsbanderoller som skapas i en Windows Server 2003-princip på rätt sätt (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
823954Felmeddelande: "Det valda certifikatet kan inte användas för NetMeeting-samtal" visas när ett personligt certifikat med stark kryptering används med Microsoft Netmeeting 3.01 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
824110Felmeddelande om ändring av lösenord visas när en dator låses upp (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
824302Du kan inte logga inte eftersom domänen >Domännamn> inte är tillgänglig (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
824905Granskningsfelmeddelanden med händelse-ID 677 och 673 loggas upprepade gånger till säkerhetsloggen för domänkontrollanter med Windows 2000 och Windows Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
826133Användare av ett inaktiverat konto uppmanas att byta lösenord innan meddelandet "Ditt konto har spärrats" visas (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
826452Meddelandet "Okänt konto" visas vid tilldelning av en behörighet till en fil eller tillägg av en medlem i en grupp (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
827181Det går inte att ansluta en Windows 2000-klient till en Windows Server 2003-domän (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
827209Felmeddelandet "Fel 1783" visas när Subinacl.exe används för att ange behörigheter (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
827684Storleken av filen Scepol.log ökar över gränsen 1 MB (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
828297Minnesläcka i Lsass.exe (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
828323Arbetsstation låses inte när ett smartkort tas bort i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
828684Användare som autentiseras med MIT Kerberos v5 har inte tillgång till Active Directory-resurser (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
828692Kerberos-principändringar uppdateras inte på Windows 2000-domänkontrollanter (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
828865KORRIGERING: Felmeddelande om att ingen domän hittades visas vid aktivering av en COM+-komponent i Windows 2000 Service Pack 3 om UPN (User Principal Name) innehåller tecknet "@" (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
830264Stoppfel "Granska misslyckade försök" vid försök att skapa ett förtroende (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
830847Användare med utgångna lösenord kan fortfarande logga in på domänen om FQDN är exakt åtta tecken långt i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
830869Användare loggas ut när ett program anropar ExitWindowsEx-funktionen, även om datorn är låst (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
831571Uppmaning att ändra lösenordet visas i Windows XP och Windows 2000 trots att lösenordet redan har ändrats (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
831895Shutdown.exe stänger inte av eller startar om en dator med Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
832484KORRIGERING: TCP/IP-anslutningar används vid DCOM-kommunikation (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
832572En uppdatering introducerar NO_AUTH_REQUIRED-flaggan till UserAccountControl-egenskapen i Windows Server 2003 och Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
832821Fel 161 vid användning av kommandot runas i en Terminal Services-session (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
833123Windows 2000 tar lång tid att starta och Terminal Services kan vara i ett felaktigt tillstånd (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
833281En inkrementell säkerhetskopia innehåller oförändrade filer och är större än väntat i Windows 2000 och Windows Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
834294Lsass-åtkomstfel i Windows 2000-domänkontrollanter på grund av Ticket Granting Service-kontrollsummeinitieringsfel (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
834424SECEDIT-kommandot anger inte åtkomstkontrollistor för alla mappar som anges i en säkerhetsmall (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
834792Mappen %homedrive% visas på Windows 2000-skrivbordet (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
835517Minnesläcka efter installation av Microsoft Windows 2000 Server Service Pack 4 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
835901En principinställning för begränsade grupper tar inte bort säkerhetsidentifierare i Windows 2000 Server (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
837142Säkerhetshändelse 681 genereras vid försök att logga in med UPN-referenser i Windows XP eller Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
838065Objektnamn från säkerhetslogg är inte relevanta i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
838156Ett utestängt administratörskonto låses upp om rätt autentiseringsuppgifter skickas till Windows 2000 Server (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
838887Felresultatet "ERROR_NO_SUCH_DOMAIN" visas när ett program anropar AuthzInitializeContextFromSid-funktionen på en Windows 2000 Server-dator (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
839905Det går inte att logga in på ett domännätverkskonto från en Windows 2000-dator (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
840723Det går inte att upprätta en SSL-anslutning (Secure Sockets Layer) genom Microsoft SChannel (Secure Channel) med hjälp av standardklientcertifikatet i Windows 2000 Server (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
840837Anslutningssäkerhet identifieras inte på rätt sätt i Internet Explorer 6 eller Internet Explorer 5 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
840916Felmeddelandet "Du har inte behörighet att ändra lösenord" visas vid försök att ändra ett Windows NT 4.0 Server-domänlösenord på en dator med Windows 2000 Professional (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
841037NTLM-autentisering avbryts oväntat i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
841617Felmeddelandet "Det går inte att hitta nätverksnamnet" visas vid försök att ansluta till en SMB/CIFS-server (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
841632Felmeddelandet "403.13-klientcertifikat återkallat" visas efter installation av säkerhetsuppdateringen MS04-11 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
841844Enhet C anges som hemenhet när ett centralt användarkonto används för inloggning i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
842350Smartkortsmeddelandet "Datorn är låst" är felaktigt (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
842638Händelse-ID 1036 loggas på en dator med Windows 2000 där Services for UNIX körs (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
842742Ett lokalt administratörskonto kan låsa upp en arbetsstation som har låsts av ett domänadministratörskonto (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
843404När en säkerhetsprincipinställning för tilldelning av användarrättigheter ändras kan en MMC-process bli långsammare eller sluta svara (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
843548Miljövariablerna HOMEPATH och HOMEDRIVE pekar inte längre på rätt plats när det redan finns en beständig enhetsmappning i Windows 2000 Professional (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
884889Felmeddelandet "STOP: 0xC0000244 {Granskning misslyckades}" visas om en dator med Windows 2000 Service Pack 3 eller Service Pack 4 stängs av (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
885275Felmeddelandet "Det går inte att hitta meddelandetexten för meddelandenumret 0x%1" visas vid försök att logga in på en Windows Server 2003-domän med en Windows 2000 Service Pack 4-dator (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
890852Ett åtkomstfel kan inträffa och Store.exe kan sluta svara i Windows 2000 Server med SP3 eller SP4 när Exchange Server 2000 eller Exchange Server 2003 är installerat (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
890953Felmeddelandet "Det går inte att ändra lösenordet eftersom domänen inte är tillgänglig" visas på en dator med Windows XP eller Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Säkerhet
293778Program med flera sökvägar kan medföra att disksignaturen ändras (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Serverkluster
816869Åtkomstfel när klustertjänsten startas (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Serverkluster
871236Det finns nya händelseloggmeddelanden för klustertjänstkontot i Windows Server 2003 Service Pack 1 och Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 Service Pack 4 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Serverkluster
872970Kvorumloggfilen skadas i en Windows 2000 Advanced Server-klustermiljö (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Serverkluster
812933Mappade enheter visas inte för anslutning eller frånkoppling i UtforskarenGränssnitt
813909Windows-skrivbordet visas inte på rätt sätt efter att "Age Of Empires II" har avslutats (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Gränssnitt
818651En fil hittas inte vid sökning efter en fil som innehåller accenttecken (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Gränssnitt
819499PROGRAMFEL: Läget Windows klassisk i Utforskaren ger felaktigt värde för markerade objekt (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Gränssnitt
821739Filer tas bort när de dras mellan olika platser i Utforskaren (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Gränssnitt
822601Felmeddelande när en fil dras mellan DFS-resurser i Windows (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Gränssnitt
827345DFS-resurser fylls långsamt i Utforskaren (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Gränssnitt
831565Mappade nätverksenheter och installerade CD-ROM-enheter visas inte i söklistan "Sök i" i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Gränssnitt
832427Mappnamn uppdateras inte när Explorer.exe körs som ett publicerat program i en Citrix Metaframe XP-session på en Windows 2000-terminalserver (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Gränssnitt
833546Musikonen visas inte på Kontrollpanelen på klientdatorer i en Windows 2000-domän (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Gränssnitt
834806Genvägsmeny i Internet Explorer på en dator med Windows 2000 stängs inte med kortkommandot SKIFT+F10 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Gränssnitt
837754Felmeddelandet "Filen kan inte kopieras" visas vid inloggning med en central profil i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Gränssnitt
839654Länkar i listan "Se även" i Utforskaren fungerar inte i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Gränssnitt
840955Felgranskningshändelser loggas oväntat i säkerhetshändelseloggen vid sökning efter en fil i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Gränssnitt
883498Ett säkerhetsmeddelande visas vid varje försök att använda Hypertext Templates-funktionen för att anpassa mappar i Windows Server 2000 Service Pack 4 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Gränssnitt
883509Sökresultatprocessen slutar svara vid sökning efter en fil som innehåller DBCS-tecken i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Gränssnitt
817429Minnesläcka i Schemaläggaren när program eller processer schemaläggs för en lång tids körning (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Systemhantering
817534At.exe-kommando körs inte i varje instans som det är schemalagt för i schemaläggaren (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Systemhantering
822849En Windows 2000-domänkontrollant har en minnesläcka i den Wmiw-växlade pooltaggen (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Systemhantering
830176Kommandot "AT/Delete/Yes" tar inte bort alla AT-jobb (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Systemhantering
843281En schemalagd aktivitet inträffar inte när guiden Schemalagda aktiviteter används för att schemalägga en aktivitet som det lokala systemkontot kör på en Windows 2000-dator (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Systemhantering
871245Felmeddelandet "Cannot delete this scheduled job" (Det här schemalagda jobbet kan inte tas bort) visas vid försök att ta bort en schemalagd aktivitet i Windows 2000Systemhantering
873405Felmeddelandet "Det uppdrags-ID som angivits för AT-kommandot finns inte" returneras av funktionen NetScheduleJobDel vid borttagning av en schemalagd aktivitet i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Systemhantering
884028Utforskaren slutar svara vid försök att öppna mappen Schemalagda aktiviteter på en dator med Windows 2000 Server (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Systemhantering
832097Enhetsbeteckningar tilldelas igen efter borttagning av Dell OpenManage Array Manager (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Systemlagringstjänster
836662Windows 2000 tilldelar USB-diskettenhet dubbla enhetsbeteckningar (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Systemlagringstjänster
872949En USB-enhet tilldelas flera enhetsbeteckningar i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Systemlagringstjänster
817532En tråd i Csrss.exe-processen använder konsekvent 25 procent av CPU-resurserna på en Windows 2000-server (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Terminal Server
822834Bufferthanterarfel medför hög CPU-användning i Winlogon.exe- och Spoolsv.exe-processer på en Windows 2000-terminalserver (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Terminal Server
824309Mycket långa in- och utloggningstider vid försök att ansluta till Citrix MetaFrame eller Citrix 1.8 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Terminal Server
828326Det tar längre tid än väntat att logga ut från en Terminal Services-session i Windows 2000 eller Windows Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Terminal Server
839918Snabbkorrigering ger möjlighet att bestämma om en användare ska kunna spara ett lösenord för Anslutning till Fjärrskrivbord i Windows XP eller Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Terminal Server
843261Det går inte att använda grupprincipinställningar för att konfigurera centrala Terminal Services-användarprofiler på en Windows 2000-terminalserver (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Terminal Server
843564Skärmsläckaren startar inte i en Windows 2000 Terminal Services-konsolsession (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Terminal Server
887550Det går inte att öppna dialogrutan Windows-säkerhet genom att trycka på CTRL+ALT+END med en Terminal Services-skuggsession (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Terminal Server
887961Terminal Services-skrivbordet är tomt vid inloggning på en fjärrdator med Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Terminal Server
891076En händelse som loggas i säkerhetsloggen innehåller inte Terminal Services-klientens IP-adress eller datornamn (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Terminal Server
813056TCP/IP-stacken tillåter inte att en anslutning förblir i FINWAIT-2-tillstånd mer än 300 sekunder (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)TRANSPORT
818635En bärbar dator kan inte förnya sin IP-adress från en DHCP-server när datorn har tagits bort från en dockningsstation (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)TRANSPORT
820765Datorn slutar periodvis att svara och fel 0x000000C2 uppstår (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)TRANSPORT
822226Prestandaräknarvärdet för kölängd - utdata är inte tillförlitligt på datorer med SMP-arkitektur (Symmetric Multiprocessing) (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)TRANSPORT
823273Rpcss.exe-processen upptar 60 procent av CPU-tiden och prestanda påverkas (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)TRANSPORT
825995Fjärr-NetBT-cacheposter har TTL-värden på 601 sekunder (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)TRANSPORT
827536IP-multicast-överföring skickas inte på rätt sätt från Windows 2000, Windows XP eller Windows Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)TRANSPORT
829120Felmeddelandet "Stop 0xD1" visas vid försök att upprätta en TCP/IP-session (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)TRANSPORT
830392Snabba återöverföringar utlöses felaktigt när SACKS (Selective Acknowledgments) aktiveras (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)TRANSPORT
830878Datorn skickar ett gratuitous ARP-paket efter det att gratuitous ARP-funktion har inaktiverats (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)TRANSPORT
834940Systemövervakaren visar höga värden för prestandaräknaren Kölängd - utdata i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)TRANSPORT
837771Windows 2000 Server slutar svara om TCPDispatch-funktionen returnerar felaktig status för IRP (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)TRANSPORT
840155Datorn överför för många ARP-paket när en stor fil kopieras från en nätverksfilresurs i Windows 2000 SP4 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)TRANSPORT
841194Felmeddelandet "Stop 0x000000D1" visas i Netbt.sys-drivrutinen på en dator med Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)TRANSPORT
841963Felmeddelandet "Stop 0xD1" visas i Netbt.sys-drivrutinen på en dator med Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)TRANSPORT
842168Inkommande ARP-paket skriver över statiska poster i ARP-cachen i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)TRANSPORT
883516Stoppfel 0x19 eller 0x50 visas i filen Tcpip.sys på en dator med Windows 2000 Server (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)TRANSPORT
890856UDP-paket är inte synliga i Windows 2000 för ett program där rena sockets används (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)TRANSPORT
891632Användare drabbas av fördröjningar i röstkommunikation eller direktuppspelad video efter det att registervärdet SynAttackProtect har ställts in i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)TRANSPORT
824390Det går inte att logga in på en Windows NT 4.0-resursdomän från en Windows 2000-klient (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Användarprofil
830464Centrala profiler installeras inte på rätt sätt av Grupprincip om filerna NTuser.dat och NTuser.pol inte synkroniseras (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Användarprofil
831215En ny mapp skapas för centrala profiler efter installation av Windows 2000 SP4 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Användarprofil
834878Windows Installer-paket installeras inte på rätt sätt på en Windows 2000-server där Terminal Services körs i programserverläge (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Användarprofil
890212Felmeddelandet "Det här programmet måste installeras innan du kan använda det" visas vid försök att starta ett program som har installerats med hjälp av Windows Installer i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Användarprofil
817465Felmeddelandet "Det gick inte att initiera Diskdefragmenteraren" visas vid defragmentering av en NTFS-enhet på en dator med Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Verktyg, system
831375Säkerhetsbeskrivare som används identifieras och tas felaktigt bort av CHKDSK i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Verktyg, system
824910STOP 0x0000001E-fel på Windows 2000-server när en NTVDM-process körs (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)VDM
827652Periodvisa överföringsproblem i MS-DOS-baserade kommunikationsprogram efter uppgradering till Windows 2000 SP3 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)VDM
840214Terminal Server-användare drabbas av sämre prestanda vid körning av 16-bitarsprogram (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)VDM
88782016-bitarsprogram som körs visas inte i Aktivitetshanteraren efter installation av säkerhetsuppdateringen MS04-032 på en dator med Windows XP eller Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)VDM
816542Low Fragmentation Heap-algoritmfunktionen från Windows XP är tillgänglig för Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Win 32 Base
823684En tjänst som gör ett anrop till SetProcessWorkingSetSize-funktionen fungerar inte i Windows Server 2003 och Windows 2000 Server (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Win 32 Base
828325Samtidiga QueryDosDevice-funktionsanrop för hämtning av alla enheter returnerar inte rätt resultat (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Win 32 Base
830031CreateToolhelp32Snapshot()-funktionen orsakar en minnesläcka på en dator med Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Win 32 Base
831712CreateToolhelp32Snapshot-funktionen utlöser en minnesläcka i en målprocess (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Win 32 Base
831877Flera minnesläckor i tjänsten Remote Registry vid användning av prestandaräknare (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Win 32 Base
832791Händelse 2020-fel loggas när filer överges i Modified-No-Write-listan (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Win 32 Base
833613Felmeddelandet "Dina ändringar kunde inte sparas" visas vid försök att spara ändringar av en Excel-fil som delas i ett nätverk på en Windows 2000-dator (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Win 32 Base
839427Felmeddelandet "Stop 0x1E" visas på en dator med Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Win 32 Base
814135Fel knappbeskrivningstext visas (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Win 32 GDI
822779Felmeddelande: Det gick inte att skriva ut filen - datafältet som har skickats till ett systemanrop är för litet (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Win 32 GDI
824281Felet BAD_POOL_CALLER Stop 0xC2 uppstår vid utskrift i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Win 32 GDI
825060Felmeddelandet "Stop 0x05" visas vid användning av ett flertrådat program i Windows 2000 Server (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Win 32 GDI
826518Initieringsfelmeddelandet "User32.dll misslyckades" visas eller användargränssnittet uppdateras inte på rätt sätt (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Win 32 GDI
828146Felmeddelandet "stop: 0x000000d5 (allvarligt systemfel)" visas vid försök att visa privata tecken i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Win 32 GDI
828514Återkommande "Stop 0x1E"-felmeddelande (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Win 32 GDI
829808Stoppfel 0xd5 i modulen Win32k.sys (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Win 32 GDI
833649En terminalserver där Windows 2000 Server körs slutar oväntat att svara och felmeddelandet "STOP 0x0000001E" visas (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Win 32 GDI
834745Felmeddelandet "0x0000001E (KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED)" visas på en Windows 2000-server med Terminal Services (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Win 32 GDI
836084Stoppfelmeddelandet "0x0000001e" visas vid utloggning från en Terminal Services-session på en Windows 2000-dator (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Win 32 GDI
837384Felmeddelandet "Stop: 0x0000000A (00000063, 0000001c, 00000000, parameter4)" visas på en Windows 2000-dator (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Win 32 GDI
840997EMF-bildfiler som har skapats i Adobe Illustrator kan inte visasWin 32 GDI
841054Felmeddelandet "Stop 0x0000001E" visas vid utloggning från en Windows 2000 Server-terminalserver (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Win 32 GDI
842092Det går inte att visa EMF-bildfiler som har skapats i Adobe Illustrator trots installation av en snabbkorrigering (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Win 32 GDI
842584Felmeddelandet "STOP 0x0000001E" visas i drivrutinen Win32k.sys på en Windows 2000-skrivarserver (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Win 32 GDI
872804Bilder återges långsamt vid arbete med EMF-filer på en fjärrserver i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Win 32 GDI
884540Text skrivs ut med fel teckensnitt vid utskrift av dokument till en Windows 2000-skrivarserver (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Win 32 GDI
890749Bilden skrivs inte ut vid användning av EngStretchBlt-funktionen eller Graphics::DrawImage-metoden för utskrift till en PCL-5-skrivare i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Win 32 GDI
891431Felmeddelandet "Stop 0x0000001E" visas på en blå skärm i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Win 32 GDI
884865En rektangel som ritas med ExtTexOut-funktionen visas inte efter kopiering till ett program där Windows-metafilformatet används i Windows Server 2003, Windows XP och Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Win 32 GDI+
884562EMF-filer (Enhanced Metafiles) spelas upp långsamt eller inte alls i Windows XP eller Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Win 32-metafiler
810807En ny systemloggspost skapas inte om skrivbordsheapen uttöms i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Win 32-användare
814789Windows slutar svara och felmeddelandet "Stop Error 0x7F" visas (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Win 32-användare
816769Internet Explorer låser sig när filer öppnasWin 32-användare
817354Stoppfel 0x1E på en tungt belastad server (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Win 32-användare
819535Felmeddelandet "Stop 0x0000001e" visas vid minimering eller maximering av ett underordnat fönster (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Win 32-användare
821107Olika program slutar svara ibland (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Win 32-användare
822428Tecken går förlorade i Anteckningar vid användning av en kortläsare eller ett tangentbord i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Win 32-användare
824337Datorskärmen uppdateras inte korrekt om det underordnade fönstret till ett halvgenomskinligt överordnat fönster flyttas (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Win 32-användare
832338Ett stort skärmområde medför skador på skrivbordsmönster i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Win 32-användare
833443En insättningspunkt visas inte på förväntad plats vid användning av redigeringskontroller där högerställd eller centrerad formatmall används (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Win 32-användare
835481Stoppfel "0x00000050" visas när användar-ID och lösenord för Pointsec har angetts i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Win 32-användare
836044En Microsoft Windows 2000-server slutar svara oväntat vid växling mellan programfönster (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Win 32-användare
838283Menyer i skrivbordsprogram visas på fel sätt om en process överskrider sin GDI-objektkvot i Windows XP eller Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Win 32-användare
839229Flera webb- eller Component Object Model-baserade program slutar svara på en dator med Windows Server 2003 eller Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Win 32-användare
841692Stadig ökning av privata byte för DDE-programmet som övervakar strängreferenser i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Win 32-användare
843254Stoppfelmeddelandet "0x0000001E (0x1E)" visas i Win32k.sys på en Windows 2000 Server-dator (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Win 32-användare
883635En Windows 2000 Server-dator stängs av på ett onormalt sätt efter att skärmsläckaren för Windows-inloggning startar (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Win 32-användare
884846"STOP 0x93"-fel vid tillägg eller borttagning av en nätverksenhet i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Win 32-användare
889081En Windows 2000 Server-baserad terminalserver slutar svara och CPU-användningen för systemprocessen närmar sig 100 procent vid anslutning till den Windows 2000 Server-baserade terminalservern (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Windows NT-klient
826216KORRIGERING: Winhttp.dll orsakar en minnesläcka när integrerad Windows-autentisering misslyckas (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Winhttp
827042KORRIGERING: Skadade data returneras från datorer med mer än en processor när ServerXMLHTTP-objektet används för att skicka flera asynkrona begäranden (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Winhttp
834692Felmeddelandet "WinHTTP Assertion failed" visas vid körning av ett program där WinHTTP-tjänster används i Windows XP eller Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Winhttp
837161KORRIGERING: Program läcker två händelsehanterare varje gång en HTTP-begäran görs från programmet (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Winhttp
839045Socket-program avslutas med ett WSAEWOULDBLOCK-fel i Windows 2000 Server (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)WinSock
884843Socket-program returnerar inte meddelandehändelser för WSAEnumNetworkEvents-funktionsanropet i Windows 2000 Server SP4 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)WinSock
842591Ett meddelande om åtkomstfel visas när ett 16-bitarsprogram anropar SETUPAPI!SetupDiBuildDriverInfoList-funktionen på en Windows 2000-dator (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)WOW
890067MS-DOS-program fungerar inte som förväntat på en dator med Windows 2000 med Service Pack 3 eller Windows 2000 med Service Pack 4 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)WOW
891577En Terminal Services-session till en Windows 2000-dator slutar svara om en användare loggar ut efter att ha avslutat ett 16-bitars Windows-program (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)WOW
892521KORRIGERING: Sökning på en nätverksresurs i Windows 2000 ger oanvändbara resultat (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Gränssnitt
843284JPEG-bild visas två gånger i ett Office 2003-dokument vid utskrift i Windows 2000 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)Win 32 GDI

Säkerhetsbulletininformation

Samlad uppdatering 1 för Windows 2000 SP4 ersätter programuppdateringen som beskrivs i säkerhetsbulletinen MS05-019. Om du vill veta mer om säkerhetsbulletinen MS05-19 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
893066 MS05-019: Säkerhetsproblem i TCP/IP möjliggör fjärrkörning av kod och DoS-angrepp
w2k patch, UR1
Egenskaper

Artikel-id: 900345 – senaste granskning 12/09/2015 02:38:01 – revision: 8.6

Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4, Microsoft Windows 2000 Professional SP4, Microsoft Windows 2000 Server SP4

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB900345
Feedback