Säkerhetsuppdatering 896428 lägger till en registernyckel som låter Telnet-klienten visa fler miljövariabler i Windows Server 2003 och Windows XP

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
INLEDNING
Microsofts säkerhetsuppdatering 896428 (MS05-033) begränsar de miljövariabler som Telnet-klienten kan visa i Microsoft Windows Server 2003 och Microsoft Windows XP. Säkerhetsuppdateringen lägger emellertid också till en ny registernyckel som gör att du kan ange fler miljövariabler som Telnet-klienten kan visa.
Mer Information

Säkerhetsuppdatering 896428 lägger till följande registerundernyckel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\TelnetClient\AllowedEnvVariables
Telnet-klienten låter bara servern begära följande miljövariabler:
 • USER
 • DISPLAY
 • SYSTEMTYPE
 • ACCT
 • JOB
 • PRINTER
 • SFUTLNTMODE
 • SFUTLNTVER
Med hjälp av registernyckeln AllowedEnvVariables kan du ange fler miljövariabler som kan visas av Telnet-klienten. Den nya nyckeln skapas som ett MULTI_SZ-registervärde.
Egenskaper

Artikel-id: 900934 – senaste granskning 01/16/2015 16:37:48 – revision: 1.1

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Media Center Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Tablet PC Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
 • Microsoft Windows XP Professional x64 Edition
 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbtshoot kbsecurity KB900934
Feedback