Registerposterna uppdateras inte när Microsoft publicerar en säkerhetsuppdatering eller snabbkorrigering av Windows 2000, XP eller Server 2003 på nytt

Support for Windows XP has ended

Microsoft ended support for Windows XP on April 8, 2014. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Support for Windows Server 2003 ended on July 14, 2015

Microsoft ended support for Windows Server 2003 on July 14, 2015. This change has affected your software updates and security options. Learn what this means for you and how to stay protected.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
INLEDNING
När Microsoft publicerar en säkerhetsuppdatering eller en snabbkorrigering på nytt uppdateras inte registerposterna. Det är det förväntade resultatet. Det påverkar inte datorn där säkerhetsuppdateringen eller snabbkorrigeringen har installerats.
Mer Information
Tänk dig följande situation. En tidigare version av en säkerhetsuppdatering eller en snabbkorrigering är installerad på datorn. Du installerar en ny version av säkerhetsuppdateringen eller snabbkorrigeringen. Registernyckeln FileList för säkerhetsuppdateringen eller snabbkorrigeringen innehåller fortfarande de tidigare filversionerna och kontrollsummorna.

Installationsprogrammet till säkerhetsuppdateringen eller snabbkorrigeringen behandlar den nya installationen som en ominstallation. Därför uppdaterar installationsprogrammet inte registerposterna.

Microsoft Windows Update och Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) letar inte efter installerade korrigeringar i registret. Verktyg som undersöker registret förutsätter att den installerade filversionen är den version som finns angiven i registret eller en senare version. Därför slutar inte eventuella rapportverktyg eller igenkänningsverktyg att fungera när du installerar en ny version av en säkerhetsuppdatering eller en snabbkorrigering.
Egenskaper

Artikel-id: 901168 – senaste granskning 01/16/2015 09:07:48 – revision: 1.3

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft Windows XP for Itanium-based Systems Version 2003, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 1a, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Service Pack 1a, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB901168
Feedback