Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Det går inte att öppna HTML-hjälpfiler från Internet Explorer efter att du har installerat säkerhetsuppdatering 896358 eller Windows Server 2003 Service Pack 1

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Symptom
Efter att du har installerat säkerhetsuppdatering 896358 eller Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) kan ett eller båda av följande symptom uppstå när du klickar på en länk till en HTML-hjälpfil (CHM-fil) i Internet Explorer:
 • Avsnitten i CHM-filen visas inte när du klickar på Öppna i stället för på Spara i dialogrutan Filhämtning.
 • Avsnitt i CHM-filen visas inte när du klickar på Spara i dialogrutan Filhämtningoch sedan försöker öppna filen.
Obs! Denna artikel innehåller information som kompletterar innehållet i följande Microsoft Knowledge Base-artiklar:
232077 Köra filer via hyperlänkar och dialogrutan Filhämtning
896054 Det går inte att öppna fjärrinnehåll genom att använda protokollet InfoTech efter att säkerhetsuppdatering 896358, säkerhetsuppdatering 840315 eller Windows Server 2003 Service Pack 1
896358 MS05-026: Ett säkerhetsproblem i HTML Help möjliggör fjärrkörning av kod
Orsak
Säkerhetsuppdatering 896358 och Windows Server 2003 SP1 innehåller ändringar i InfoTech-protokollet som blockerar möjligheten att visa fjärrinnehåll. Dessa ändringar minskar säkerhetsproblemen i HTML-hjälpen. Efter att du har installerat 896358 eller Windows Server 2003 SP1 behandlas filer i mappen Tillfälliga Internet-filer som innehåll från zonen Internet. Detta innebär att filer blockeras när du klickar på Öppna i dialogrutan Filhämtning. Dessutom kan Hantering av bifogade filer behandla en hämtad CHM-fil som en icke betrodd fil efter att du har installerat 896358 eller Windows Server 2003 SP1. Detta kan innebära att det inte går att öppna filen. Dessa effekter är förväntade och avsedda konsekvenser av att installera säkerhetsuppdateringen och/eller Windows Server 2003 SP1.
Lösning

Lösning för slutanvändare

Varning Om du uppmanas på en webbplats att öppna eller spara en CHM-fil bör du endast göra det om du verkligen behöver filen och om den webbplats där filen finns är betrodd.

Klicka på Spara i dialogrutan Filhämtning och ange var CHM-filen ska sparas. Använd sedan någon av följande metoder:

Metod 1

 1. Dubbelklicka på CHM-filen.
 2. Avmarkera kryssrutan Varna alltid innan den här filen öppnas i dialogrutan Öppna fil - Säkerhetsvarning.
 3. Klicka på Öppna.

Metod 2

 1. Högerklicka på CHM-filen och klicka sedan på Egenskaper.
 2. Klicka på Tillåt.
 3. Dubbelklicka på CHM-filen för att öppna den.

Lösning för systemadministratörer

Du löser problemet genom att använda någon av följande metoder.

Använd UNC-sökvägar och delade resurser för att länka till CHM-filer

Om intranätet använder HTTP URL-adresser för att länka till CHM-filer kan säkerhetsuppdatering 896358 förhindra att användare öppnar avsnitt i CHM-filen. Du kan lösa problemet genom att ersätta HTTP-sökvägen med en UNC-sökväg.

Så här gör du för att använda UNC-sökvägar i stället för HTTP-adresser:
 1. Kopiera CHM-filerna till en delad resurs som kan nås med en UNC-sökväg.

  En UNC-sökväg har följande format:
  \\productmanuals\helpfiles
 2. Använd värdet ItssRestrictions\UrlAllowList för att tillåta att system i intranätet öppnar CHM-filerna från den resursen.

  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  896054 Det går inte att öppna fjärrinnehåll genom att använda protokollet InfoTech efter att säkerhetsuppdatering 896358, säkerhetsuppdatering 840315 eller Windows Server 2003 Service Pack 1
 3. Uppdatera länkarna på intranätets webbsidor så att de använder UNC-sökvägar till CHM-filerna.
Obs! Denna metod fungerar endast för sidor som hämtas från zonen Intranät. Metoden fungerar inte för sidor som hämtas från zonen Internet.

Skriv om webbtillämpningar så att CHM-filer hämtas från rätt plats

På de webbsidor som länkar till CHM-filer lägger du till instruktioner som användaren kan läsa för att spara filen i stället för att öppna den direkt. Mer information finns i avsnittet "Lösning för slutanvändare".

Du kan också använda <META>-taggen DownloadOptions för att ta bort knappen Öppna från dialogrutan Filhämtning som visas efter att användaren har klickat på länken till CHM-filen. Placera denna tagg innanför <head>-taggen i HTML-sidan. Denna metod illustreras i följande exempel.
<head><META name="DownloadOptions" content="noopen"></head>
Mer information finns på följande Microsoft-webbplats:Obs! Användning av DownloadOptions <META>-taggen stöds endast i Microsoft Windows XP med Service Pack 2 och i Windows Server 2003 med Service Pack 1.
Mer Information

Översikt och exempel för systemadministratörer

Om du vill veta mer om säkerhetsuppdatering 896358 och hur du återaktiverar webbprogram som påverkas av uppdateringen, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
896358 MS05-026: Säkerhetsproblem i HTML-hjälp möjliggör fjärrkörning av kod

Internet Explorer

Om du vill veta mer om hur du öppnar filer via hyperlänkar i Internet Explorer, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
232077 Köra filer via hyperlänkar och dialogrutan Filhämtning
Om du vill veta mer om hur du använder säkerhetszoner i Internet Explorer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
174360 Så här använder du säkerhetszoner i Internet Explorer

Teknisk support för x64-baserade versioner av Microsoft Windows

På de datorer som kör x64-baserade versioner av Microsoft Windows kan du behöva använda de instruktioner som finns i avsnittet "Lösning" för att ändra i Registret. Du kan till exempel behöva ändra i en annan del av Registret, beroende på om du vill ändra 32-bitars- eller 64-bitarsfunktionaliteten. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
896459 Registerändringar i Windows x64-baserade operativsystem
Maskinvarutillverkarna tillhandahåller tekniskt stöd och hjälp för x64-baserade utgåvor av Windows. Det beror på att operativsystemet levererades tillsammans med maskinvaran. Maskinvarutillverkaren kan ha anpassat installationen av Windows med speciella komponenter. Dessa kan vara specifika drivrutiner eller inställningar som ger maximala prestanda för maskinvaran. Microsoft tillhandahåller assistans inom rimliga gränser vid behov av teknisk hjälp med en x64-baserade version av Windows. Du kan dock behöva kontakta tillverkaren direkt. Tillverkaren är mest lämpad att ge stöd för de program som han installerat på maskinvaran.

Om du vill ha produktinformation om Microsoft Windows XP Professional x64 Edition besöker du följande Microsoft-webbplats:Om du vill ha produktinformation om x64-utgåvor av Microsoft Windows Server 2003 besöker du följande Microsoft-webbplats:
Egenskaper

Artikel-id: 902225 – senaste granskning 11/07/2013 20:07:00 – revision: 5.0

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition

 • kbsecurity kbexpertiseinter kbexpertiseadvanced kbtshoot kbprb KB902225
Feedback