MS06-003: Säkerhetsproblem i TNEF-avkodning i Microsoft Outlook och Microsoft Exchange möjliggör fjärrkörning av kod

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 902412
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS06-003. Säkerhetsbulletinen innehåller all relevant information om säkerhetsuppdateringen. Den här informationen däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Om du vill visa hela säkerhetsbulletinen finns på följande Microsoft-webbplatser:
Mer Information

Information om Service pack

Problem som åtgärdas genom den här säkerhetsuppdateringen har åtgärdats i Microsoft Office 2003 Service Pack 3 (SP3). Mer information om hur du skaffar den senaste service Packet för Microsoft Office 2003 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
870924 Hur du skaffar den senaste service Packet för Office 2003
uppdatering säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering säkerhet bugg programfel fel säkerhetsproblem angripare utnyttja register oautentiserad buffertöverskridning specialutformad omfattning specialutformad denial of service DoS TSE WinNT Win2000

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 902412 – senaste granskning 12/09/2015 02:44:36 – revision: 3.0

Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Office Outlook 2003

  • kbnosurvey kbarchive kboffice2003sp3fix kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbwinxppresp2fix kbbug kbfix kbwinserv2003presp1fix kbwin2000presp5fix kbwinnt400presp7fix kbmt KB902412 KbMtsv
Feedback