Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

När ett nytt fönster öppnas i Internet Explorer visas bara en tom vit sida

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Symptom
Om du öppnar ett nytt fönster i Microsoft Internet Explorer 6 eller i Internet Explorer 7 visar det nya fönstret en tom vit sida. Det här problemet uppstår också när en HTML-sida öppnar ett nytt fönster i Internet Explorer. Dessutom visas följande felmeddelande när du försöker göra en sökning på sidan med kommandot Sök (på den här sidan):
Ett fel har uppstått i den här dialogrutan.
Fel 49: Gränssnittet har inte registrerats

I den här artikeln får du hjälp med att komma till rätta med problemet.

Om du vill att vi ska åtgärda problemet går du till avsnittet Lös det åt mig. Om du hellre vill lösa problemet själv går du till avsnittet Jag löser det själv.
Lös det åt mig
Om du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på länken Lös det här problemet. Klicka sedan på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i guiden.


Obs! Den här guiden finns bara på engelska men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.

Obs! Om du inte sitter vid datorn där problemet finns, kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på ett flashminne eller en cd-skiva och sedan köra den på rätt dator.

Gå nu till avsnittet Löste det här problemet?.
Jag löser det själv
Lös problemet genom att registrera om DLL-filerna som hör till Internet Explorer. Gör så här:
 1. Klicka på Start och sedan på Kör
 2. Skriv regsvr32 urlmon.dll i rutan Öppna och klicka på OK.
 3. Klicka på OK när följande meddelande visas:
  DllRegisterServer i urlmon.dll lyckades
 4. Upprepa steg 1-3 för resten av DLL-filerna genom att ersätta kommandot regsvr32 urlmon.dll i rutan Öppna med följande kommandon:
  • regsvr32 actxprxy.dll
  • regsvr32 shdocvw.dll
  • regsvr32 mshtml.dll
  • regsvr32 browseui.dll
  • regsvr32 jscript.dll
  • regsvr32 vbscript.dll
  • regsvr32 oleaut32.dll
Gå nu till avsnittet Löste det här problemet?.
Löste det här problemet?
Kontrollera om problemet har lösts. I så fall är du klar med den här artikeln. Om problemet inte är åtgärdat kan du kontakta supporten.
Orsak
Problemet uppstår om DLL-filerna som hör till Internet Explorer inte har registrerats på rätt sätt.
Egenskaper

Artikel-id: 902932 – senaste granskning 09/26/2011 05:53:00 – revision: 2.0

Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Home Edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium

 • kbmsifixme kbfixme kbtshoot kberrmsg kbprb KB902932
Feedback
I=4050&did=1&t=">