Beskrivning av uppdatering av skräppostfilter för Outlook: Augusti 2005

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Microsoft har släppt en uppdatering av skräppostfiltret för Microsoft Office Outlook 2003 (KB902953). I den här artikeln beskrivs uppdateringen.
INLEDNING
Genom den här valfria uppdateringen får skräppostfiltret för Microsoft Outlook 2003 en mer aktuell definition av vilka e-postmeddelanden som ska betraktas som skräppost. Uppdateringen publicerades i augusti 2005.
Mer Information

Information om uppdateringen

Tidigare uppdateringar som ersätts av den här uppdateringen

Uppdateringen av skräppostfiltret för Outlook 2003 ersätter följande uppdateringar:

895658 Beskrivning av uppdatering av skräppostfilter för Outlook 2003: Juli 2005

Installationsinformation

Hämta och installera uppdateringen

Uppdateringen finns på Microsoft Download Center. Hämta den här uppdateringen genom att besöka den här Microsoft-webbplatsen:

Hur du tar reda på om uppdateringen har installerats

Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows gäller nedanstående instruktioner kanske inte din dator. I så fall hittar du anvisningar i produktdokumentationen.
 1. Klicka på Start och sedan på Sök.
 2. I rutan Sökresultat klickar du på Alla filer och mappar under Sökassistenten.
 3. Skriv Outlfltr.dat i rutan Hela eller del av filnamnet:, och klicka sedan på Sök.
 4. Högerklicka på Outlfltr.dat i listan över filer, och klicka sedan på Egenskaper.
 5. Kontrollera vilken version av filen Outlfltr.dat som är installerad på datorn på fliken Version.
Uppdateringen innehåller filer med de versioner som framgår av följande tabell.
  Datum    Tid  Version      Storlek  Filnamn  --------------------------------------------------------  2005-07-21 23:40 1.3.2914.0  3,355,136 Outlfltr.dat  2005-06-24 18:32 1.4.2607.0  307,424  Outlfltr.dll   

Du behöver inte installera den här uppdateringen om den version av Outlfltr.dat som finns på datorn har ett senare datum än datumet i tabellen.

Information till administratörer om .msp-filer

Service Pack-versionen för administratörer består av en fullständig Microsoft Windows Installer-korrigeringsfil (MSP-fil) som är förpackad i en självextraherande körbar fil. Följande fil distribueras i detta Service Pack:
Outlfltr.msp

Funktioner för ominstallation av vissa komponenter för administratörer

Om du uppdaterar administratörsinstallationspunkten samt cachelagrar och installerar om Outlook 2003 på klientdatorer kan du köra en kommandorad som innehåller egenskapen REINSTALL=[lista över funktioner].

Egenskapen REINSTALL=[list of features] anger om du vill installera om specifika komponenter i Outlook 2003 från den administrativa avbildningen. För denna uppdatering är värdet på egenskapen REINSTALL=[list of features] som följer:

OUTLOOKFiles
Om du vill installera om alla komponenter i Microsoft Office på klientdatorn kan du i stället använda parametern REINSTALL=ALL.

Detaljerade anvisningar för uppdatering av en administratörsavbildning och klientdatorer finns i "Updating clients from a patched administrative image" i "Distributing Office 2003 Product service packs" Om du vill läsa mer om distribution av Service Packs för Office 2003, besök följande Microsoft-webbplats::Office Admin Update Center for Office IT Professionals som innehåller de senaste administrativa uppdateringarna och de strategiska distributionsuppdateringarna för alla versioner av Office. Mer information om Office Admin Update Center finns på följande Microsoft-webbplats:
Outlook, Office, säkerhet, korrigeringsfil, prestanda, tillrölitlighet, uppdatering, hämtning, 2003, korrigering, skräp, e-post, filter
Egenskaper

Artikel-id: 902953 – senaste granskning 01/16/2015 09:05:28 – revision: 1.4

 • Microsoft Office Outlook 2003
 • kbnosurvey kbarchive KB902953
Feedback