Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av uppdatering för Access 2002: 18 oktober 2005

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Microsoft har publicerat en Service Pack-uppdatering för Microsoft Access 2002. I denna artikel finns information om hämtning av uppdateringen och länkar till en lista med åtgärdade problem.

Dessutom innehåller artikeln information om problem som kan uppstå vid installation av uppdateringen och hur du avgör om den har installerats eller inte.
INLEDNING
Microsoft har publicerat en uppdatering för Microsoft Access 2002. Med denna uppdatering tas vissa funktioner bort i Access 2002 som har kunnat användas för att lägga till, ta bort och redigera befintliga data i länkade Microsoft Excel-kalkylblad.
Mer Information

Information om uppdateringen

Tidigare dokumenterade problem i Microsoft Knowledge Base

Genom uppdateringen för Access 2002 (KB904018) korrigeras problemen som beskrivs i följande snabbkorrigeringspaket:
842780 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Access 2002 efter Service Pack 3: 2 juni 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
885235 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Access 2002 efter Service Pack 3: 10 september 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
888994 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Access 2002 efter Service Pack 3: 16 november 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
892095 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Access 2002 efter Service Pack 3: 4 februari 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
895469 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Access 2002 efter Service Pack 3: 3 mars 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Problem som inte tidigare har dokumenterats i Microsoft Knowledge Base

Genom uppdateringen för Access 2002 (KB904018) korrigeras följande problem som inte tidigare har dokumenterats i Microsoft Knowledge Base.

Access 2002 avslutas oväntat när du trycker på ALT + F11 på en dator med Microsoft Windows 98

Du kör Access 2002 på en dator med Windows 98. Visual Basic Editor (VBE) öppnas inte om du öppnar en databasfil (.mdb) och trycker på ALT + F11 för att öppna VBE. Dessutom avslutas Access 2002 oväntat.Det visas ett felmeddelande om körfel 5 när du försöker ändra egenskapen PaperBin

Följande felmeddelande visas när du försöker ange ett värde som är större än 256 för egenskapen PaperBin:
Körfel nr 5: Ogiltigt proceduranrop eller argument.


Poster filtreras inte i ett formulär när egenskapen FilterOn anges till True programmatiskt

Posterna filtreras inte när du anger egenskapen FilterOn som True programmatiskt i ett Access 2002-formulär. Det gör att alla poster kanske visas.

Kända problem

Kända problem efter installationen av uppdateringen

 • Det går inte att redigera, lägga till och ta bort data när du försöker uppdatera data i tabeller som är länkade till en Excel-arbetsbok i Access 2002.

  Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  904953 Det går inte att ändra och lägga till data i Access 2002- och Access 2003-tabeller som är länkade till en Excel-arbetsbok (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • Du uppmanas oväntat att starta som datorn efter installationen av en uppdatering för Microsoft Office.

  Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  905726 Du uppmanas oväntat starta om datorn efter installationen av en Service Pack-uppdatering för Office eller en Office-uppdatering. (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Installationsinformation

Hämta och installera uppdateringen

Klient- och administratörsversionerna samt instruktioner för installation och distribution finns på Microsoft Download Center. Gå till följande webbplats om du vill hämta uppdateringen från Microsoft Download Center:

Så avgör du om uppdateringen är installerad

Uppdateringen innehåller följande filversioner.
FilnamnFilversion
Msaccess.exe10.0.6771.0
Msaexp30.dll10.0.6776.0
Mscdm.dll10.0.0.6712
Du behöver inte installera den här uppdateringen om du har en senare version av filerna i tabellen.

Om du vill veta mer om hur du tar reda på vilken version av Access 2002 som finns på datorn klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
291331 Kontrollera Office XP-versionen

Information för administratörer om MSP-filer

Uppdateringen för administratörer består av en fullständig Microsoft Windows Installer-fil (MSP-fil) som är förpackad i en självextraherande körbar fil. I den här uppdateringen distribueras MSP-filerna i följande tabell:
Namn på MSP-filenBeskrivning
Msaccessop.mspGäller klientversionen av uppdateringen.
Msaccessff.mspGäller den fullständiga filversionen av uppdateringen.

Funktioner för ominstallation av vissa komponenter för administratörer

Om du uppdaterar administratörsinstallationspunkten samt cachelagrar och installerar om Access 2002 på klientdatorer kan du köra ett kommando med egenskapen REINSTALL=[lista med funktioner]. Egenskapen REINSTALL=[lista med funktioner] anger om du vill installera om specifika komponenter i Access 2002 från den administratörsavbildningen. För uppdateringen till Access 2002 (KB904018) är värdet för [lista med funktioner] följande:

För Access 2002
ACCESSFiles,OfficeWebComponents,ACCESSNonBootFiles,OfficeWebComponents10
För Access 2002-körningsbiblioteket
ACCESSFiles,OfficeWebComponents,ACCESSNonBootFiles

Om du vill installera om alla komponenter i Microsoft Office på klientdatorn kan du i stället använda parametern REINSTALL=ALL.

Office Admin Update Center for Office IT Professionals innehåller de senaste administratörsuppdateringarna och strategiska distributionsresurserna för alla versioner av Office. Mer information om Office Admin Update Center finns på följande Microsoft-webbplats:
access2002 access2k2 accessxp acc2002 acc2k2 accxp access office säkerhetskorrigering prestanda tillförlitlighet uppdatering hämta 2002 korrigering excel tabeller
Egenskaper

Artikel-id: 904018 – senaste granskning 12/09/2015 02:50:46 – revision: 1.0

Microsoft Access 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive atdownload kbfix kbupdate KB904018
Feedback