Beskrivning av verktyget Arpidfix.exe

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
INLEDNING
Den här artikeln beskriver verktyget Arpidfix.exe.
Mer Information
Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) och Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) innebar att en ny funktion lades till i Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen. Denna ny afunktion förändrar hur korrigeringar visas för användare. Den nya funktionen består av kryssrutan Visa uppdateringar som avgör om uppdateringar ska visas eller döljas. Om uppdateringar visas sorteras de baserat på det datum då uppdateringen installerades, med den äldsta uppdateringen överst i listan.

Funktionen för installationsdatum fungerar inte för uppdateringar som skapts med Update.exe version 6.1. Dessa uppdateringar visas högst upp i listan, före de sorterade posterna. Update.exe är installationsprogrammet för programuppdateringar i Windows. Uppdateringarna visas överst i listan eftersom de paket som skapades med Update.exe version 6.1 saknar attributet Installed On i sina registernycklar. Utan attributet Installed On kan tvetydigheter om denna installation uppstå. Problemet kommer att korrigeras i och med nästa version av Update.exe. I väntan på nästa version har verktyget Arpidfix.exe skapats för att visa uppdateringar korrekt. Detta gäller endast uppdateringar som skapats med den aktuella versionen av Update.exe. Verktyget Arpidfix.exe är en utökning av funktionerna hos Update.exe version 6.1 och har integrerats i alla paket som skapats med Update.exe version 6.1. En fördel med verktyget Arpidfix.exe är att det även definierar attributet Installed On för de senast installerade Windows-programuppdateringarna.

Verktyget Arpidfix.exe är en fristående körbar fil (exe). När Arpidfix.exe körs kommer lämpliga värden för Installed On att läggas till registernycklarna för installerade uppdateringar. När dialogrutan Lägg till eller ta bort program öppnas kommer därför lämpliga registernycklar att läsas av, och sedan kan uppdateringarna sorteras korrekt, baserat på datum.

Obs!
  • Verktyget Arpidfix.exe lägger endast till attributet Installed On för Windows-programuppdateringar. Det är inte säkert att andra uppdateringar eller program har attributet Installed On. Program eller uppdateringar som saknar attributet Installed On korrigeras inte av verktyget Arpidfix.exe.
  • Verktyget Arpidfix.exe körs enbart när uppdateringar tillämpas. Verktyget Arpidfix.exe finns inte på måldatorn. Arpidfix.exe finns inte tillgängligt som ett fristående verktyg. Verktyget Arpidfix.exe görs endast tillgängligt tillsammans med vissa uppdateringar som släpps under den andra halvan av 2005.
Egenskaper

Artikel-id: 904630 – senaste granskning 01/16/2015 01:40:43 – revision: 2.2

Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows XP Service Pack 2

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB904630
Feedback