Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Vissa URL-scheman ignoreras när du använder URL-scheman i parametrarna för en ActiveX-kontroll för HTML-hjälp när du har installerat säkerhetsuppdatering 896358

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Se till att du vet hur du återställer registret om det uppstår ett problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar, återställer och ändrar registret klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows
Symptom
När du har installerat säkerhetsuppdateringen 896358 ignoreras vissa URL-scheman när du använder dem i parametrarna för en ActiveX-kontroll för HTML-hjälp.

Obs! Denna artikel innehåller information som kompletterar innehållet i följande Microsoft Knowledge Base-artiklar:
896358 MS05-026: Ett säkerhetsproblem i HTML Help möjliggör fjärrkörning av kod
Orsak
Det här problemet orsakas av ändringarna i säkerhetsuppdateringen 896358 för ActiveX-kontrollen för HTML-hjälp. Tidigare kunde du använda valfritt giltigt URL-schema i en parametertagg. Efter installation av säkerhetsuppdatering 896358 stöds endast följande URL-scheman:
 • file
 • http
 • https
 • ftp
 • its
 • ms-its
 • mk:@msitstore
 • hcp
Microsoft genomförde ändringen för att minska säkerhetsproblemen i HTML-hjälpen.
Lösning
Varning! Följderna av att installera säkerhetsuppdateringen är förväntade och avsiktliga. I det här avsnittet beskrivs lösningen för att återaktivera ytterligare scheman för verksamhetskritiska program Lösningen kan göra datorn mer sårbar för de hot som åtgärdas med säkerhetsuppdateringen 896358. Det säkraste tillvägagångssättet är att inte använda denna metod. Om du måste kringgå problemet bör du endast aktivera de URL-format som du verkligen behöver.

Varning! Det kan uppstå allvarliga problem vid felaktiga ändringar av registret med hjälp av Registereditorn eller någon annan metod. Dessa problem kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.

Du kan använda registret om du vill återaktivera URL-scheman som ska användas i parametrarna för ActiveX-kontrollen för HTML-hjälp. Exempelvis kanske du vill aktivera URL-scheman som news och mailto i en Se även-kontroll. Om du gör det kan funktioner för diskussionsgrupper och e--post startas via Se även-kontrollen. Följande .reg-fil återaktiverar dessa URL-scheman.

Obs! Du kan klistra in följande text i en textredigerare, t. ex. Anteckningar. Sedan kan du spara filen med filnamnstillägget .reg.
REGEDIT4[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp][HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions]"ProtocolAllowList"="news:;mailto:"

Distribuera registernycklar i en domän

Vi rekommenderar att du distribuerar inställningarna i exemplen som finns tidigare i artikeln som startskript med hjälp av Grupprincip. Du kan också distribuera dessa inställningar som inloggningsskript. Den här metoden är emellertid mindre lämplig på grund av behörighetsbegränsningar.

Följande åtgärder är ett exempel på hur inställningarna i det första exemplet kan distribueras som ett startskript för Grupprincip.
 1. Klistra in följande text i en textredigerare, t. ex. Anteckningar.
  REGEDIT4[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp][HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\HTMLHelp\1.x\HHRestrictions]"ProtocolAllowList"="news:;mailto:"
 2. Spara filen. Döp filen till AllowTrustedProtocols.reg.
 3. Klistra in följande text i en textredigerare, t. ex. Anteckningar.
  REGEDIT.EXE /S AllowTrustedProtocols.reg
 4. Spara filen. Döp filen till AllowTrustedProtocols.bat.
 5. Importera kommandofilen till grupprincipobjektet. så här:
  1. Kopiera kommandofilen och .reg-filen till GUID:t i \\DomainName\SysVol\DomainName\Policies\för den markerade GPO-mappen i\Machine\Scripts\Startup.
  2. Gör följande på datorn där du vill köra grupprincipobjektet: Klicka på Start, Kör, skriv dsa.msc och klicka på OK.
  3. Högerklicka på domänen och klicka sedan på Egenskaper.
  4. Klicka på Grupprincip och sedan på Ny.
  5. Skriv önskat namn på principen och tryck på RETUR.
  6. Klicka på Redigera.
  7. Expandera Datorkonfiguration, Windows-inställningar, klicka på Skript (start/avslut), dubbelklicka på Autostart i den högra rutan och Lägg till i dialogrutan Startegenskaper.
  8. Leta upp och klicka på följande fil: AllowTrustedProtocols.bat.
  9. Klicka på Lägg till.
  10. Klicka på OK, Ja, OK och sedan på OK igen.
Mer Information
Den här artikeln innehåller information som kompletterar Microsoft Knowledge Base-artikeln 896358.

Översikt och exempel för systemadministratörer

Om du vill veta mer om säkerhetsuppdatering 896358 och hur du återaktiverar webbprogram som påverkas av uppdateringen, klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
896358 MS05-026: Ett säkerhetsproblem i HTML Help möjliggör fjärrkörning av kod

Gruppprincip

Mer information om Grupprincip finns på följande Microsoft-webbplatser:

Teknisk support för x64-baserade versioner av Microsoft Windows

På de datorer som kör x64-baserade versioner av Microsoft Windows kan du behöva använda de instruktioner som finns i avsnittet "Lösning" för att ändra i Registret. Du kan till exempel behöva ändra i en annan del av Registret, beroende på om du vill ändra 32-bitars- eller 64-bitarsfunktionaliteten. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
896459 Registerändringar i Windows x64-baserade operativsystem (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Maskinvarutillverkarna tillhandahåller tekniskt stöd och hjälp för x64-baserade utgåvor av Windows. Det beror på att operativsystemet levererades tillsammans med maskinvaran. Maskinvarutillverkaren kan ha anpassat installationen av Windows med speciella komponenter. Dessa kan vara specifika drivrutiner eller inställningar som ger maximala prestanda för maskinvaran. Microsoft tillhandahåller assistans inom rimliga gränser vid behov av teknisk hjälp med en x64-baserade version av Windows. Du kan dock behöva kontakta tillverkaren direkt. Tillverkaren är mest lämpad att ge stöd för de program som han installerat på maskinvaran.

Om du vill ha produktinformation om Microsoft Windows XP Professional x64 Edition besöker du följande Microsoft-webbplats: Om du vill ha produktinformation om x64-utgåvor av Microsoft Windows Server 2003 besöker du följande Microsoft-webbplats:
MS05026 Winx64 Windowsx64 64bitars 64-bitars
Egenskaper

Artikel-id: 905215 – senaste granskning 03/10/2006 17:40:00 – revision: 3.1

 • Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 4
 • Microsoft Windows 2000 Service Pack 3
 • Microsoft Windows 2000 Datacenter Server
 • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
 • Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium)
 • Microsoft Windows XP for Itanium-based Systems Version 2003
 • Microsoft Windows Millennium Edition
 • Microsoft Windows 98 Second Edition
 • kbtshoot kbsecurity kbprb KB905215
Feedback