Valideringskontrollen WGA (Windows Genuine Advantage) slutförs inte när du försöker validera ditt exemplar av Windows XP eller Windows 2000 Professional

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Symptom
Tänk dig följande situation. Du försöker hämta en fil från Microsoft Download Center eller från webbplatsen Windows Update. Du uppmanas att genomföra WGA-valideringskontrollen (Windows Genuine Advantage) för att kontrollera att ditt exemplar av Microsoft Windows XP eller Windows 2000 Professional är en giltig kopia. Du klickar på Ja, validera Windows och fortsätt till hämtningen och klickar sedan på Fortsätt. Valideringsprocessen slutförs inte. Skärmen ändras inte och inga övriga felmeddelanden visas.
Orsak
Detta problem uppstår om du inte tillåter att ActiveX-kontroller körs på datorn. Microsoft Internet Explorer kan ha konfigurerats för att blockera ActiveX-kontroller på datorn.
Lösning
Du löser problemet genom att använda någon av följande metoder för att aktivera ActiveX-kontroller i Internet Explorer.

Metod 1

Viktigt! Dessa åtgärder kan öka säkerhetsriskerna och göra datorn eller nätverket mer sårbara för angrepp från angripare eller skadliga program som virus. Vi rekommenderar åtgärderna i den här artikeln för att program ska fungera som det är tänkt eller för att särskilda programfunktioner ska implementeras. Innan du gör ändringarna rekommenderar vi att du utvärderar vilka risker de medför i din miljö. Om du genomför de här åtgärderna bör du vidta lämpliga ytterligare åtgärder för att skydda datorn. Vi rekommenderar att du följer instruktionerna endast om det verkligen är nödvändigt.
 1. Starta Internet Explorer.
 2. Klicka på Internet-alternativVerktyg-menyn.
 3. Klicka på fliken Säkerhet i dialogrutan Alternativ och klicka sedan på Internet.
 4. Klicka på Anpassad nivå under Säkerhetsnivå för zonen.

  Obs! Du kan ha gjort andra inställningar än de som visas i dessa instruktioner. Om du har gjort egna inställningar återställer du inställningarna för ActiveX till dina egna linställningar efter att du har installerat ActiveX-kontrollen från WGA.
 5. Klicka på Prompt under ActiveX-kontroller och plugin-program för samtliga följande alternativ:
  • Hämta signerade ActiveX-kontroller
  • Kör ActiveX-kontroller och plugin-program
  • Kör skript på ActiveX-kontroller som markerats som säkra
 6. Klicka på OK, klicka på Ja och klicka sedan på OK.
 7. Försök nu att validera ditt exemplar av Windows XP igen.
 8. När du uppmanas att installera WGA-kontrollen kontrollerar du att utgivaren är Microsoft Corporation. Klicka sedan på Installera.
När ditt exemplar av Windows XP har validerats kommer du till den fil som du försöker hämta. Klicka på Hämta.

Metod 2

I Microsoft Windows XP Service Pack 2 visas ett meddelande om att en ActiveX-kontroll begärts i Informationsfältet. Informationsfältet finns under verktygsfältet i Internet Explorer. Gör så här för att installera WGA-kontrollen:
 1. Leta rätt på Informationsfältet som visar ett meddelande om att webbplatsen försöker köra en ActiveX-kontroll.
 2. Klicka på Informationsfältet och klicka sedan på Installera ActiveX-kontroll.
 3. Kontrollera att utgivaren är Microsoft Corporation i dialogrutan Säkerhetsvarning och klicka på Installera.
När installationen är klar kommer du till den sida där filen du vill hämta finns.

Metod 3

Viktigt! Dessa åtgärder kan öka säkerhetsriskerna och göra datorn eller nätverket mer sårbara för angrepp från angripare eller skadliga program som virus. Vi rekommenderar åtgärderna i den här artikeln för att program ska fungera som det är tänkt eller för att särskilda programfunktioner ska implementeras. Innan du gör ändringarna rekommenderar vi att du utvärderar vilka risker de medför i din miljö. Om du genomför de här åtgärderna bör du vidta lämpliga ytterligare åtgärder för att skydda datorn. Vi rekommenderar att du följer instruktionerna endast om det verkligen är nödvändigt.
Vissa program från andra leverantörer än Microsoft har säkerhetsfunktioner som blockerar ActiveX-innehåll. Om du kör något av dessa program måste du ställa in programmet så att ActiveX-kontrollen WGA accepteras. Du kan också behöva stänga av programmen tillfälligt. Efter att du har gjort ändringarna kan du installera WGA-kontrollen.

Viktigt! Om du stänger av säkerhetsfunktioner kommer datorn att vara sårbar för angrepp. Innan du stänger av eller tar bort säkerhetsprogram bör du vara medveten om vilka risker detta innebär. Att stänga av program från utomstående leverantörer är en kortsiktig lösning som du kan använda för att installera WGA-kontrollen. När du är klar med dessa steg bör du omedelbart aktivera säkerhetsprogramvaran igen.
Referenser
Mer information om Windows Genuine Advantage finns på följande webbplats:Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
892130 Beskrivning av Windows Genuine Advantage (WGA) (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
wga, genuine, advantage, validera, validering
Egenskaper

Artikel-id: 905226 – senaste granskning 09/14/2006 14:41:19 – revision: 2.2

Microsoft Windows Genuine Advantage, Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbtshoot kbprb KB905226
Feedback