Beskrivning av säkerhetsuppdatering för PowerPoint 2000: 14 mars 2006

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS06-012 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen. däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplats:

Kända problem efter installationen

Cirkulationslistor kan försvinna från ett Microsoft PowerPoint 2000-dokument. Dessutom uppmanas du att spara dokumentet när du stänger filen. Detta problem uppstår om någon av följande förutsättningar föreligger:
  • Cirkulationslistan är skadad.
  • Cirkulationslistan har manipulerats.
uppdatering säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering säkerhet bugg programfel fel säkerhetsproblem sårbar skadlig angripare utnyttja register oautentiserad buffertöverskridning specialutformad omfattning särskild denial of service DoS
Referenser
Egenskaper

Artikel-id: 905555 – senaste granskning 02/04/2014 21:48:31 – revision: 1.3

  • Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition
  • kbnosurvey kbarchive kbpubtypekc kbprivacy kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbbug kbfix KB905555
Feedback