Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Outlook 2000: 14 mars 2006

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletin MS06-012 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, däribland filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplats:

Säkerhetsuppdatering för Office 2000 Multilanguage Pack

Det finns ett säkerhetsproblem i Microsoft Outlook 2000 som kan möjliggöra körning av skadlig kod när ett e-postmeddelande med avsiktligt skadligt innehåll öppnas. Denna uppdatering löser problemet när Outlook 2000 används med ett Office 2000 Multilanguage Pack. Du kan hämta säkerhetsuppdateringen på följande Microsoft-webbplats:

Säkerhetsuppdatering Outlook 2000 English Multilanguage Pack

Det finns ett säkerhetsproblem i Microsoft Outlook 2000 som kan möjliggöra körning av skadlig kod när ett dokument med avsiktligt skadligt innehåll öppnas. Denna uppdatering kan installeras om du använder Outlook 2000 med Outlook 2000 English Multilanguage Pack. Du kan hämta säkerhetsuppdateringen på följande Microsoft-webbplats:
uppdatering säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering säkerhet bugg programfel fel säkerhetsproblem sårbar skadlig angripare utnyttja register oautentiserad buffertöverskridning specialutformad omfattning särskild denial of service DoS
Referenser
Egenskaper

Artikel-id: 905646 – senaste granskning 01/16/2015 09:09:19 – revision: 1.3

  • Microsoft Office 2000 Standard Edition
  • Microsoft Office 2000 with MultiLanguage Pack
  • kbnosurvey kbarchive kbpubtypekc kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbbug kbfix KB905646
Feedback