Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Supportlivscykel för Microsoft Software Update Services 1.0

INLEDNING
Microsoft kommer att ge support på SUS (Software Update Services) 1.0 till och med tisdagen den 10 juli 2007. Därefter är produktsupport och uppdateringar för SUS 1.0 inte längre tillgängliga.

WSUS (Windows Server Update Services) 2.0, som är efterföljaren till SUS 1.0, stöder uppdatering av fler Microsoft-produkter och har stabila hanterings- och rapporteringsfunktioner. WSUS 2.0 kan hämtas på följande Microsoft-webbplats: Dessutom är WSUS 3.0 nu tillgängligt, men SUS 1.0 kan inte uppgraderas eller migreras till WSUS 3.0. Migrering från SUS 1.0 till WSUS 2.0 stöds. En fullständig uppgradering på plats stöds från WSUS 2.0 till WSUS 3.0. Du måste avinstallera Software Update Services 1.0 innan du installerar WSUS 3.0. WSUS 3.0 kan hämtas på följande Microsoft-webbplats:
Mer Information
WSUS (Windows Server Update Services) är nästa version av SUS (Software Update Services). WSUS är en utveckling av SUS med följande egenskaper:
 • Mer detaljerad och flexibel uppdateringshantering
  • Möjlighet att uppdatera vissa datorer eller datorgrupper
  • Sökfunktioner som ger möjlighet till kontroll av uppdateringsstatus och behov
  • Rapportering
  • Möjlighet att lagra innehåll på WSUS-servern eller Microsoft Update

   Obs! Godkännanden är bara tillgängliga när WSUS används.
  • Flexibel klientstyrning av incheckningsfrekvens, hämtningsalternativ och installationsfunktioner
  • Ett användargränssnitt med fullständiga funktioner, däribland flera vyer och detaljerad uppdateringsinformation
 • Ökad nätverks- och bandbreddseffektivitet
  • Intelligent hämtning: uppdateringar hämtas inte från Microsoft Update förrän de har godkänts
  • BITS (Background Intelligent Transfer Service) 2.0 för minskat utnyttjande av bandbredd vid hämtning av uppdateringar och synkronisering av servrar
  • Mindre Xpress-paketstöd för mindre utnyttjande av nätverksbandbredd
  • Stöd för export eller import av uppdateringar via frånkopplade servrar och fjärrservrar
 • Enklare distribution och utökningsbarhet
  • Flexibla distributionsalternativ
  • Flexibla databasalternativ
  • Utökningsbarhet via API:n och via exempel
  • Migreringsstöd och verktyg som underlättar uppgraderingen från SUS 1.0 till WSUS
  • Omfattande distributions- och driftsdokumentation som uppdateras dynamiskt över tid
Microsoft har skapat en WSUS-uppgraderingsväg för befintliga SUS-kunder med en stegvis vägledning som kan hämtas på följande Microsoft-webbplats:När du installerar WSUS installeras även WSUSutil.exe, som hjälper dig att överföra SUS-innehåll och godkännanden till WSUS.

Mer information om WSUS finns på följande Microsoft-webbplats:
Egenskaper

Artikel-id: 905682 – senaste granskning 08/13/2008 00:35:31 – revision: 5.1

 • Microsoft Software Update Services
 • kbinfo KB905682
Feedback