Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Excel 2002: 14 mars 2006

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS06-012 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen. Informationen består bland annat av filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Problem som korrigeras i säkerhetsuppdateringen

Förutom problemen som beskrivs i säkerhetsbulletinen åtgärdas problemen som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base i och med säkerhetsuppdateringen för Microsoft Excel 2002 (KB905755):
 • 840316 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Excel 2003 efter Service Pack 1: 20 augusti 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 841366 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Excel 2002 efter Service Pack 3: 13 maj 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 843197 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Excel 2002 efter Service Pack 3: 11 juni 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 867806 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Excel 2002 efter Service Pack 3: 17 juni 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 870751 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Excel 2002 efter Service Pack 3: 24 juni 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 873323 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Excel 2002 efter Service Pack 3: 16 juli 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 885236 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Excel 2002 efter Service Pack 3: 30 augusti 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 885844 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Excel 2002 efter Service Pack 3: 20 september 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 886673 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Excel 2002 efter Service Pack 3: 24 september 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 888405 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Excel 2002 efter Service Pack 3: 12 november 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 889184 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Excel 2002 efter Service Pack 3: 31 oktober 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 890057 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Excel 2002 efter Service Pack 3: 19 november 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 891440 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Excel 2002 efter Service Pack 3: 16 december 2004 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 892097 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Excel 2002 efter Service Pack 3: 10 januari 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 892395 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Excel 2002 efter Service Pack 3: 15 januari 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 893168 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Excel 2002 efter Service Pack 3: 31 januari 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 894789 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Excel 2002 efter Service Pack 3: 24 februari 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 896996 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Excel 2002 efter Service Pack 3: 5 april 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 897322 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Excel 2002 efter Service Pack 3: 21 april 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 899590 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Microsoft Excel 2002 efter Service Pack 3: 20 maj 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 899907 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Excel 2002 efter Service Pack 3: 25 maj 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 900810 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Microsoft Excel 2002 efter Service Pack 3: 3 juni 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 901020 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Excel 2002 efter Service Pack 3: 10 juni 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 903038 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Excel 2002 efter Service Pack 3: 28 juni 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 904644 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Excel 2002 efter Service Pack 3: 15 juli 2005, återutgiven 6 september 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 904941 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Excel 2002 efter Service Pack 3: 9 augusti 2005, återutgiven 6 september 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 905207 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Excel 2002 efter Service Pack 3: 6 september 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 905210 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Excel 2002 efter Service Pack 3: 22 augusti 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 908987 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Excel 2002 efter Service Pack 3: 12 oktober 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 910323 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Excel 2002 efter Service Pack 3: 11 november 2005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 913374 Beskrivning av snabbkorrigeringspaket för Excel 2002 efter Service Pack 3: 13 januari 2006 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
uppdatering säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering säkerhet bugg programfel fel säkerhetsproblem sårbar skadlig angripare utnyttja register oautentiserad buffertöverskridning specialutformad omfattning särskild denial of service DoS
Egenskaper

Artikel-id: 905755 – senaste granskning 02/01/2014 04:24:11 – revision: 1.1

Microsoft Excel 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbchart kbfilter kbformula kbfunctions kbfunclookup kbxlslink kbhtml kbopenfile kbpivottable kbautomation kbprogramming kbquery kbformat kberrmsg kbprint kbexpertisebeginner kbbug kbqfe kbfix kbsecurity KB905755
Feedback