Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Excel 2000: 14 mars 2006

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS06-012 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen. Informationen består bland annat av filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplats:
Mer Information

Kända problem efter installationen

När du har installerat säkerhetsuppdateringen kan följande problem uppstå:
  • Det går inte att visa dialogrutan Spara som när är ett diagramblad är aktivt. När ett diagramblad är aktivt och du klickar på ikonen Spara, eller på Spara somArkiv-menyn, visas inte dialogrutan Spara som.
  • När diagrambladet är aktivt och du inte har sparat kalkylbladet, sparas inte arbetsboken när du klickar på ikonen Spara eller på Spara eller Spara somArkiv-menyn.
  • När du försöker avsluta Excel utan att spara arbetsboken tillfrågas du om du vill spara ändringarna. Om du klickar på Ja tillfrågas du upprepade gånger om du vill spara ändringarna.
  • Om det redan finns ett Excel-kalkylblad med namnet Book1.xls i den aktuella mappen kan du tillfrågas om du vill skriva över den befintliga arbetsboken. Om du klickar på Ja sparas inte arbetsboken.
Undvik de här problemen genom att klicka på kalkylbladet så att detta är aktivt i stället för diagrambladet. När du har klickat på kalkylbladet fungerar Spara-funktionen som den ska.
uppdatering säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering säkerhet bugg programfel fel säkerhetsproblem sårbar skadlig angripare utnyttja register oautentiserad buffertöverskridning specialutformad omfattning särskild denial of service DoS
Egenskaper

Artikel-id: 905757 – senaste granskning 02/04/2014 18:01:25 – revision: 2.1

Microsoft Excel 2000 Standard Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbupdate kbexpertisebeginner kbqfe kbsecurity kbsecvulnerability kbbug kbfix kbpubtypekc KB905757
Feedback