MS05-054: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS05-054 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen, Bulletinen innehåller bland annat filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser: Om du vill veta mer om den senaste Service Pack-versionen för Windows Server 2003 klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
889100 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Obs!

 • I den samlade uppdateringen 905915 ingår de kumulativa säkerhetskorrigeringarna som dokumenteras i säkerhetsbulletinen MS05-054. Uppdateringen innehåller också snabbkorrigeringar för Microsoft Internet Explorer som har publicerats efter säkerhetsbulletinerna MS04-004 och MS04-038.
 • Om den samlade uppdateringen 873377, den samlade uppdateringen 889669 eller snabbkorrigering av Internet Explorer som har publicerats efter säkerhetsbulletinen MS04-038 inte har installerats, och om du vill installera snabbkorrigeringarna som ingår i den samlade uppdateringen 905915, måste du följa instruktionerna i Microsoft Knowledge Base-artikeln 897225. I annat fall kommer alla snabbkorrigeringar av Internet Explorer som du har installerat att tas bort.
  897225 Installera snabbkorrigeringar som ingår i kumulativa säkerhetsuppdateringar för Internet Explorer
  Genom den samlade uppdateringen 905915 kontrolleras om en eller flera av filerna som uppdateras, tidigare har uppdaterats genom en snabbkorrigering av Internet Explorer. Installationsprogrammet identifierar emellertid bara snabbkorrigeringar som har publicerats efter säkerhetsbulletinen MS04-038, efter den samlade uppdateringen 873377 eller efter den samlade uppdateringen 889669. Om du har installerat den samlade uppdateringen 873377, den samlade uppdateringen 889669 eller en snabbkorrigering av Internet Explorer som har publicerats efter den samlade uppdateringen 873377, installerar installationsprogrammet för den samlade uppdateringen 905915 därför automatiskt snabbkorrigeringarna och säkerhetsuppdateringarna som ingår i den samlade uppdateringen 905915.
 • I och med denna utgivning finns det inte ett paket som är specifikt avsett för SMS-distributioner i följande blandade miljöer:
  • Microsoft Windows NT 4 och Microsoft Windows 2000 med Service Pack 4
  • Microsoft Windows NT 4 och Microsoft Windows XP med Service Pack 1
 • Internet Explorer 6 Service Pack 1 för Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 och Microsoft Windows XP Service Pack 1 kan distribueras i dessa miljöer. Denna Service Pack för Internet Explorer är endast avsedd för system med Windows 2000 Service Pack 4 eller Microsoft Windows XP Service Pack 1.
Följande programuppdateringar ingår i alla 905915-säkerhetsuppdateringspaket:
 • 904161 KORRIGERING: Felmeddelandet "Sidan kan inte visas" visas i Internet Explorer 5.01 under timmen innan att systemet körts kontinuerligt i 49,7 dagar. (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 905297 Internet Explorer 6 kan sluta svara om programmet används för att läsa in ett underordnat fönster (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
 • 908233 Microsoft Office InfoPath 2003 kan sluta svara om du upprepade gånger trycker på knappen Ta bort (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Kända problem

 • I Microsoft Windows XP med Service Pack 2 och i Microsoft Windows Server 2003 med Service Pack 1 visas programuppdateringar i Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen I Lägg till eller ta bort program visas uppdateringarna under namnet på produkten som uppdateras. I Windows XP Service Pack 2 visas uppdateringen i Lägg till eller ta bort program under Windows XP – Programuppdateringar. I Windows XP med Service Pack 2 visas inte "Installerad"-informationen för den här programuppdateringen i Lägg till eller ta bort program. Därför visas inte programuppdateringen enligt installationsordningen utan överst i listan Windows XP – Programuppdateringar.
 • När du har installerat denna säkerhetsuppdatering och försöker spela upp ett kapitel från vissa DVD-skivor med formatet WMV HD (Windows Media High Definition Video) i Windows Media Player, spelas kapitlet inte upp. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  884487 Det går inte att spela upp ett kapitel från en DVD-skiva med WMV HD-format i Windows Media Player
 • ActiveX-kontroller kanske inte läses in som förväntat i Internet Explorer. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  909889 ActiveX-kontroller kanske inte läses in som förväntat i Internet Explorer på grund av säkerhetsändringar som infördes med den kumulativa säkerhetsuppdateringen 896688 (MS05-052)
 • Webbsidor som innehåller ActiveX-kontroller kanske inte läses in som förväntat i Internet Explorer. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  909738 Webbsidor som innehåller anpassade ActiveX-kontroller kanske inte läses in som förväntat i Internet Explorer på grund av säkerhetsändringar som infördes med den kumulativa säkerhetsuppdateringen 896688 (MS05-052)
 • Användningen av monikers stöds inte längre i Internet Explorer. Om du vill veta mer om det här problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  906294 Användningen av monikers stöds inte längre i Internet Explorer när säkerhetsuppdateringarna i den kumulativa uppdateringen 896727 (MS05-038) har installerats
update security_patch security_update security bug flaw vulnerability malicious attacker exploit registry unauthenticated buffer overrun overflow specially-formed scope specially-crafted denial of service DoS TSE WinNT Win2000
Egenskaper

Artikel-id: 905915 – senaste granskning 12/09/2015 03:03:52 – revision: 3.4

Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 1, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 2000 Professional SP4, Microsoft Windows 2000 Server SP4, Microsoft Windows 2000 Advanced Server SP4, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01 SP4

 • kbnosurvey kbarchive kbwinserv2003sp2fix kbhotfixserver kbqfe kbsecurity kbsecbulletin kbsecvulnerability kbwinxppresp2fix kbbug kbfix kbwinserv2003presp1fix kbwin2000presp5fix kbwinnt400presp7fix kbpubtypekc KB905915
Feedback