Användningen av monikers stöds inte längre i Internet Explorer när säkerhetsuppdateringarna i den kumulativa uppdateringen 896727 (MS05-038) har installerats

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du sänker säkerhetsnivån eller stänger av säkerhetsfunktioner på en dator. Du kan göra sådana ändringar för att undvika ett visst problem. Innan du gör ändringarna rekommenderar vi att du utvärderar vilka risker de medför i din miljö. Om du genomför den här lösningen bör du vidta lämpliga ytterligare åtgärder för att skydda datorn.

Viktigt! Denna artikel innehåller information om hur du redigerar registret. Säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Se till att du vet hur du återställer registret om det uppstår ett problem. Om du vill ha mer information om hur du säkerhetskopierar, återställer och förändrar registret klickar du på följande artikelnummer för att läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
256986 Beskrivning av registret i Microsoft Windows
Symptom
När du visar en webbsida som innehåller en moniker i ett av de program som beskrivs i avsnittet "Gäller för" kanske sidan inte fungerar som förväntat. Ett objekt som till exempel innehåller en Java-moniker kanske inte läses in.

Det här problemet kan uppstå efter installation av den kumulativa säkerhetsuppdateringen som dokumenteras i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
896727 MS05-038: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer
Lösning
Det går inte längre att använda anpassade monikers på grund av säkerhetsändringarna i den kumulativa säkerhetsuppdateringen 896727. En anpassad moniker används för att referera till och skapa en instans av en ActiveX-kontroll eller för att köra kod. Sådana monikers kan vara följande.
JAVA:
NEW:
SESSION:
Om Java-monikern i Microsoft Java Virtual Machine används, kan du använda någon av följande metoder för att aktivera användningen av anpassade monikers.

Metod 1: Program skrivna i Microsoft Visual J++

Om problemet uppstår och du har ett program som är skrivet i Microsoft Visual J++, kan du konvertera programmet till ett Microsoft Visual J#-program.

Det finns mer information om hur du konverterar Visual J++-program till Visual J# på följande MSDN-webbplatser (Microsoft Developer Network):

Metod 2: Program skrivet för Microsoft SDK för Java

Om programmet skrevs för Microsoft SDK för Java, kan du konvertera det till ett Visual J#-program.

Det finns mer information om hur du konverterar Visual J++-program till Visual J# på följande MSDN-webbplats:Obs! Andra program där den anpassade monikern används måste skrivas om så att beroendet av monikern tas bort.
Mer Information
Varning! Den här åtgärden kan göra datorn eller nätverket mer sårbara för angripare eller skadliga program som virus. Vi rekommenderar inte det här alternativet, men vi lämnar information så att du kan välja det om du så önskar. Använd detta alternativ på egen risk.

Varning! Det kan uppstå allvarliga problem vid felaktiga ändringar av registret med hjälp av Registereditorn eller någon annan metod. Dessa problem kan medföra att du måste installera om operativsystemet. Microsoft kan inte garantera att problemen kan lösas. Ändra registret på egen risk.

Obs! Med den här proceduren inaktiverar du en ändring som infördes i den kumulativa säkerhetsuppdateringen 896727 för att förhindra användningen av anpassade monikers. Efter de här åtgärderna fungerar webbsidor med monikers som förväntat. Vi rekommenderar emellertid inte ändringen, eftersom den medför att en del av säkerhetsuppdateringen inaktiveras. Du bör endast använda ändringen som tillfällig lösning tills du kan genomföra någon av metoderna i avsnittet "Lösning".

Du kan kringgå problemet och aktivera användningen av monikers genom att installera den kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer som beskrivs i säkerhetsbulletin MS05-052. Du måste även skapa eller ändra registernycklar. Gör så här:
 1. Hämta och installera den kumulativa säkerhetsuppdateringen för Internet Explorer som beskrivs i säkerhetsbulletin MS05-052. Det finns mer information om uppdateringen på följande Microsoft-webbplats:
 2. Klicka på Start, Kör, skriv regedit och klicka på OK.
 3. Leta rätt på och klicka på någon av följande registernycklar:
  • Om du vill aktivera användningen av monikers per användare klickar du på följande registernyckel:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\
  • Om du vill aktivera användningen av monikers per dator klickar du på följande registernyckel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\
 4. Peka på Ny/NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på Nyckel.
 5. Skriv FEATURE_LIMIT_MONIKERS och tryck på RETUR.
 6. Klicka på FEATURE_LIMIT_MONIKERS.
 7. Peka på Ny/NyttRedigera-menyn, och klicka sedan på DWORD-värde.
 8. Skriv iexplore.exe och tryck på RETUR.
 9. Klicka på ÄndraRedigera-menyn och skriv 0 och klicka sedan på OK.

  Obs! Med värdet 0 aktiveras monikers för Internet Explorer-processer. Med värdet 1 inaktiveras användningen av monikers.
 10. Avsluta Registereditorn.
Egenskaper

Artikel-id: 906294 – senaste granskning 01/16/2015 09:06:27 – revision: 2.3

Microsoft Internet Explorer 6.0 SP1, Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.5, Microsoft Internet Explorer 5.01 SP4

 • kbnosurvey kbarchive kbqfe kbfix kbbug kbpubtypekc kbhotfixserver KB906294
Feedback