Problem som är korrigerade i Exchange Server 2003 Service Pack 2

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
INLEDNING
Artikeln innehåller en aktuell lista över artiklar i Microsoft Knowledge Base (KB) med beskrivningar av de problem som har korrigerats i Microsoft Exchange Server 2003 Service Pack 2 (SP2). Klicka på respektive artikelnummer när du vill visa en viss Microsoft Knowledge Base-artikel. Mer information om hur du skaffar Exchange Server 2003 Service Pack 2 får du genom att klicka på följande artikelnummer och läsa Microsoft Knowledge Base-artikeln:
836993 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Exchange Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Viktigt! Filen Viktigt för Exchange Server 2003 SP2 innehåller information om nya problem som inte behandlades i dokumentationen som medföljde Exchange Server 2003 SP2. Läs filen Viktigt med information som är väsentlig för datorns konfiguration innan du installerar Exchange Server 2003 SP2.

Filen Viktigt för Exchange Server 2003 SP2 finns på följande Microsoft-webbplats:
Mer Information

Problem som korrigeras i Service Pack-versionen

302935 Exchange Server 5.5 eller Exchange Server 2003 kan ge trunkerad meddelandetext om CDO-programmet körs som en tjänst (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
821595 Information i fältet Hemlig kopia kan visas i inbäddad e-post i Exchange Server 5.5 eller i Exchange Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
823515 POP-tjänsten slutar oväntat att svara på frontdatorn där Exchange 2000 Server eller Exchange Server 2003 körs (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
823799 Vidarebefordrade meddelanden kan tas bort som en dubblett i Exchange Server 5.5 eller i Exchange Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
829989 Textformateringsproblem uppstår i ett meddelande som skickas flera gånger genom Exchange-kopplingen för Lotus Notes (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
830369 En post i loggen för meddelandespårning läggs inte till av X.400-kopplingen när du vidarebefordrar ett e-postmeddelande från Exchange 2000 Server till en annan e-postserver via en X.400-koppling (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
831260 Felmeddelandet "\WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM är skadad" visas när du försöker starta om Exchange 2000-servern eller Exchange Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
833607 100 procent av CPU-kraften används av tjänsten Microsoft Exchange Information Store på Exchange 2000 Server eller Exchange Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
833745 Ständigt aktuella meddelanden i Exchange Server 2003 fungerar inte på den mobila enheten (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
834320 Det går inte att ta bort en bifogad fil från ett anpassat formulär i Outlook Web Access i Exchange 2000 eller Exchange 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
835643 Bifogade filer med filnamn som innehåller utökade ASCII-tecken kan inte hämtas med hjälp av kommandot FETCH (BODYSTRUCTURE) i Exchange 2000 Server eller Exchange Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
835992 Ett e-postmeddelande kan inte formateras korrekt när en mottagare skickar e-postmeddelandet från en dator med Exchange Server 2003 till en annan Exchange-mottagare (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
836857 Ett e-postmeddelande flyttas till mappen Utkast när du försöker skicka det med hjälp av Outlook Web Access för Exchange Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
836862 En CDO-tråd kan gå in i en oändlig loop när du försöker skapa en avtalad tid i Exchange Server 5.5 eller Exchange Server 2003 programmatiskt (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
836883 Felkoden 0x80040301 visas när du försöker flytta en postlåda i Exchange 2000 Server eller Exchange Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
837041 Tjänsten Recipient Update i Exchange Server 2003 kan orsaka flera inkorrekta X.400-proxyadresser (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
837893 Fältet ÄndratAv uppdateras inte korrekt i Exchange 2000 Server eller Exchange Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
838415 Du kan inte visa en bifogad fil i ett e-postmeddelande med Outlook Web Access i Exchange Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
838644 Meddelanden i den fördröjda leveranskön orsakar prestandaproblem på en dator med Exchange 2000 eller Exchange 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
838922 En klusternod i Exchange 2000 Server eller Exchange Server 2003 växlar över till en annan nod och HTTP-tjänsten stoppas när du lägger till fler än 28 värdhuvuden i Internet Services Manager (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
839138 Tjänsten Message Transfer Agent fortsätter att acceptera meddelanden efter att hårddisken som innehåller mappen MTADATA slutar att fungera i Exchange Server 5.5 eller Exchange Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
839316 Avtalade tider som renderas av Cdohtml.dll visas fel med en timme under oktober 2004 för tidszonen GFT i Exchange 2000 Server och Exchange Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
839483 Valideringen av kryptografiska signaturer slutförs inte korrekt i ett transportobjekt som tar emot händelser på Exchange 2000 Server eller på Exchange Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
840055 Arkiv slutar svara i Exchange 2000 Server eller Exchange Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
840123 Tjänsten Microsoft Exchange Information Store kraschar när en användare av ett Internet Message Access-protokoll, version 4rev1, försöker lista gemensamma mappar från en server som kör Exchange Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
840504 En minnesläcka kan uppstå i ett anpassat program om MAPILogon-funktionen och MAPILoggoff-funktionen kontinuerligt anropas för Exchange 2000 Server- eller Exchange Server 2003-postlådor (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
840668 Många Lotus Notes-proxyadresser visas i egenskaperna för ett användarkonto i en domän där Exchange Server 2003 finns installerat (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
840719 Ett externt e-postkonto kan skicka e-postmeddelanden till en distributionsgrupp på en Exchange-server (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
841443 Meddelandeklassen för en "freedoc"-fil som vidarebefordras av en regel för gemensamma mappar från IPM.Document till IPM.Note i Exchange 2000 Server eller Exchange Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
841843 Den andra HTTP-resursen slutar att fungera när du flyttar en Exchange-resursgrupp som innehåller två HTTP-resurser till en annan klusternod (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
842227 Programmet för sammanslagning av postlådor byter namn på specialmappar till källmappens namn i Exchange Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
842577 Microsoft Exchange-kopplingen för Lotus Notes-tjänsten slutar fungerar när du skickar ett e-postmeddelande som innehåller ett länkat objekt i Exchange 5.5 eller i Exchange 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
842631 En uppdatering för att konfigurera timeoutinställningarna för överflyttningsguiden i Exchange Server 2003 är tillgänglig (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
842710 Processen för tjänsten Exchange Information Store kan sluta svara när du kör programmet Information Store Integrity Checker i Exchange 2000 Server eller i Exchange Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
843226 CPU-användningen ökar och prestandaproblem uppstår när SSL används i Outlook Web Access för att ansluta till en Exchange 2003-dator i ett kluster (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
867446 Övervakningsmeddelanden för routningsgrupper fungerar inte och händelse-ID 9098 loggas efter att du har konfigurerat meddelanden i Exchange Server 2003 Service Pack 1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
867475 När du öppnar serien för återkommande avtalade tider i OWA kanske alla avtalade tider har schemalagts till att starta en timme senare än den ursprungliga starttiden i Exchange 2000 och Exchange 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
867571 Reglerna för gemensamma mappar kan inte tillämpas i Exchange Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
867740 Du kan inte mata in tecken från DBCS-teckenuppsättningar i fältet "Använd det här namnet" i egenskaperna för gemensamma mappar i Exchange 2000 eller Exchange Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
870585 Du får en "5.2.1"-rapport om att meddelanden inte kunde levereras när du skickar ett e-postmeddelande till en gemensam mapp i Exchange Server 2003 eller Exchange 2000 Server (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
872822 Ett globalt objekt som tar emot händelser när du har startat om Microsoft Exchange Information Store-tjänsten i Exchange Server 2003 Service Pack 1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
873434 E-postmeddelanden skannas inte med det intelligenta meddelandefiltret i Exchange på Exchange Server 2003-datorn (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
875525 När du använder Outlook Web Access-klienten för att öppna en komprimerad bifogad fil (.zip) som du har hämtat från en dator med Exchange Server 2003 skadas filen (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
875543 Active Directory-kopplingen för Microsoft Exchange Server 2003 kan inte replikera ett Microsoft Windows NT-användarkonto som är associerat med en Exchange Server 5.5-postlåda till Microsoft Windows Server 2003 Active Directory (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
875573 Du kan inte spara ett e-postmeddelande som en fil från Outlook Web Access i Exchange Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
883312 När du flyttar en användares postlåda till en annan Exchange Server 2003-server visas visningsnamnet för användarens postlåda och ordningen på mapparna i mapplistan felaktigt (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
883351 När en hanteringsprincip för postlådor skapas för ett postlådearkiv och ändras senare så att ett annat postlådearkiv används tillämpas principen på båda postlådearkiven i Exchange Server 2003 Service Pack 1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
883419 Felmeddelandet "En ogiltig DN-syntax har angetts" kan visas när du försöker använda funktionen för dataåterställning för att återställa en postlåda från en återställningsgrupp i Exchange Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
883490 E-postformatet i Outlook åsidosätter Internet-meddelandeformatet som har angetts på Exchange Server 2003-datorn (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
883938 Omdirigeringshistorik inkluderas inte med namnet på den ursprungliga mottagaren vid ORAR-omdirigering i Exchange Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
883940 Adresslängdsutfyllnad kan felberäknas när Exchange Server 2003 validerar egenskapen PR_REDIRECTION_HISTORY (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
884064 När du ändrar medlemskapet i en Microsoft Exchange Server 5.5-distributionslista kan ändringar gå förlorade (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
884477 En bifogad fil med ett krypterat filnamn som innehåller JIS-tecken (Japanese Industry Standards) kan skadas i Exchange 2000 eller Exchange 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
884767 Vissa mappobjekt kopieras inte till målmappen när du kopierar en mapp från en gemensam mapp på översta nivån till en annan gemensam mapp på översta nivån i Exchange Server 2003-miljön (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
884863 Uppdatering till Exchange 2000 Server och till Exchange Server 2003 gör att loggning av programhändelser vid borttagning av gemensamma mappar läggs till (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
884881 När mottagaren öppnar meddelandet saknas den bifogade filen eller bilden (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
885465 En uppdatering för konfiguration av Exchange ActiveSync i Exchange Server 2003 Service Pack 1 så att fält som synkroniseras av en klientenhet inte längre valideras är tillgänglig (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
885660 Brödtexten i e-postmeddelandet saknas när Exchange Notes-kopplingen används av en Lotus Notes-klient för att skicka ett e-postmeddelande till en Exchange-användare (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
885903 Du kan inte ändra ett inbäddat e-postmeddelande som vidarebefordrades som en bifogad fil av en serverregel i Exchange 2000 Server eller Exchange Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
885924 Felmeddelandet "Det gick inte att visa mappen" visas när en Outlook 2003-användare försöker öppna en annan användares mapp (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
886688 En återkommande avtalad tid som hör till en mötesförfrågan kan tas bort från mottagarens kalender i Exchange 2000 Server eller i Exchange Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
886757 En avsändares e-postadress visas för en mottagare som två olika adresser om avsändarens visningsnamn innehåller ett komma och utökade tecken i Exchange 2000 eller i Exchange 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
886760 Vissa återkommande avtalade tider som Exchange Server 2003-användare har accepterat eller skapat visas inte i ledig/upptagen-informationen i deras kalendrar (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
886811 DAV-frågor i informationsarkivet för meddelandeegenskaper ger felet 0x80004005 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
886816 Processen för IIS-admintjänsten (Inetinfo.exe) kan krascha när du försöker starta SMTP-tjänsten eller montera arkivet för gemensamma mappar i Exchange 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
886948 Alla kalenderobjekt flyttas inte över med överflyttningsguiden i Exchange Server 2003 Service Pack 1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
887192 Outlook Express-användare kan inte synkronisera diskussionsgruppsdata för Exchange Server 5.5 när du flyttar diskussionsgruppsdata till en virtuell NNTP-server i Exchange Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
887577 E-postinformation kanske inte flyttas över på ett korrekt sätt med överflyttningsguiden i Exchange Server när du flyttar över IBM Lotus Notes-postlådor till Microsoft Exchange Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
887595 När du använder ett CDO-baserat program för godkännande av mötesförfrågan för en rad återkommande möten kan mötena tas bort i Exchange Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
887612 Du kan omdirigeras till fel sida när du loggar ut från Exchange 2003 och sedan loggar in igen genom att öppna Outlook Web Access i samma webbläsarfönster (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
888315 Outlook Web Access slutar att svara och IIS-admintjänsten kraschar oväntat på en dator där Exchange 2003 Service Pack 1 körs (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
888416 Du kan inte konfigurera Exchange 2003 så att det enkla visningsnamnet visas i utgående meddelanden (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
888614 Du kan inte använda tilläggsmodulen Active Directory - användare och datorer för att skapa en e-postproxyadress när e-postproxyadressen innehåller parenteser i Exchange 2000 eller Exchange 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
888619 Värdet för egenskapen PR_ACCESS som returneras med metoden DAV PROPFIND är alltid skrivskyddat i Exchange Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
889160 En användare som är ansluten till en frontserver med Exchange 2003 genom ett IMAP4-klientprogram för e-post kan kopplas från oväntat från sessionen (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
889171 IIS-webbplatser startas inte automatiskt efter att servern eller Internet-publiceringstjänster startas om i Exchange 2000 Server eller Exchange Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
889180 Övervakningsverktygen i Exchange System Manager kan felaktigt rapportera att SMTP-köer har en kritisk kölängd i Exchange Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
889316 Felmeddelandet "WMS inaktivt: lsmexout.exe - programfel" visas och Exchange-kopplingen för Lotus Notes avslutas oväntat i Exchange Server 5.5 eller Exchange Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
889525 Ett e-postmeddelande blir kvar i utkorgen och loggfilerna för Exchange Server-transaktioner växer när en Entourage-användare försöker skicka ett meddelande som överskrider storleksgränsen i Globala inställningar (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
889528 Du kan inte utföra en säkerhetskopiering online av databaserna med informationsarkiv på en dator med Exchange Server 2003 Service Pack 1, och händelse-ID 217 loggas (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
889680 Användare kan återställa borttagna objekt i Outlook 2003, även om du har konfigurerat Exchange Server 2003 så att borttagna objekt inte sparas (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
890059 En URL som innehåller DBSC-tecken kan skadas i ett e-postmeddelande i OWA (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
890633 Felmeddelandet "Internt serverfel" visas när du försöker spara en avtalad tid i en kalender som finns i en gemensam mapp i Outlook Web Access (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
890739 Status för en X.400-köschemaläggning som har konfigurerats till Alltid ändras till Frusen i Exchange Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
890763 I TILL-rutan i ett e-postmeddelande visas endast frågetecken i Exchange Server 5.5 eller i Exchange Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
891390 Tjänsten Recipient Update uppdaterar säkerhetsbeskrivningen för en distributionslista som innehåller dolda medlemmar i Exchange 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
891428 Du får inga resultat när du försöker använda CDOEX i ett program för objekt som tar emot händelser i Exchange 2000 Server eller Exchange Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
891429 Endast efternamn visas i fälten Till, Kopia och Från när du använder den japanska versionen av Outlook Mobile Access för att visa e-postmeddelanden som finns på en dator där Microsoft Exchange Server 2003 med Service Pack 1 körs (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
891438 Inetinfo.exe kan avslutas när Exchange Server 2003 använder SMTP, SSL och alternativet för avsändarfiltrering (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
891504 När du försöker flytta eller ta bort en mapp som innehåller många undermappar i Outlook slutar Microsoft Exchange Information Store-tjänsten att svara och händelse 9673 loggas på Exchange Server 2003-datorn (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
891572 Om du använder Outlook för att flytta ett meddelande som ett annat meddelande är bifogat i till den gemensamma mappen får du felmeddelandet "det går inte att flytta objekt" i Exchange 2000 och Exchange 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
891643 Namnet på den bifogade filen kan skadas när du tar emot ett e-postmeddelande med en bifogad fil från Exchange Server 2003 med hjälp av Outlook (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
891706 Överflyttningsguiden i Exchange Server kan oväntat sluta svara när du använder den för att flytta över en Lotus Notes-postlåda till Exchange Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
891780 Ett e-postmeddelande som skickas till en Lotus Notes-användare visas felaktigt när du skickar det från en japansk version av Exchange Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
891789 Storleken på postlådor eller mappar är felaktig i Exchange System Manager, det går inte att flytta postlådor och läskvitton för olästa meddelanden levereras inte i Exchange 2000 Server eller Exchange Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
891850 En andra rapport för meddelanden som inte kan levereras skickas inte i Exchange 2003 när du skickar ett krypterat meddelande från Lotus Notes till Exchange 2003 med hjälp av Exchange-kopplingen för Lotus Notes (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
891860 Händelse-ID 8146 loggas i programloggen var femte minut efter att det uppstår LDAP-kommunikationsproblem i MSADC-komponenten i Exchange 2003 Service Pack 1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
892231 Felmeddelandet MAPI_E_CALL_FAILED visas när du försöker få åtkomst till egenskaperna eller metoderna för en mapp i Exchange 2000 Server eller Exchange Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
892397 Du kan inte använda Outlook Express för att hämta ett e-postmeddelande och du får ett händelsemeddelande i programloggen (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
892485 Förfrågningar om informationshämtning för vissa gemensamma mappar slutförs aldrig på datorn med Exchange 2000 Server eller Exchange Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
892524 Du kan inte spara eller ta bort en återkommande avtalad tid från en kalender som finns på en dator med Exchange Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
892560 Mallhanteraren saknas när en deltagare accepterar en uppdaterad mötesförfrågan med hjälp av CDO 1.21 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
893000 Referenser som används av Windows Management Service ökar med tiden i en klustrad Exchange Server 2003-miljö (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
893245 Felaktig information om olästa e-postmeddelanden som finns i gemensamma mappar i Outlook kan visas i fönstret Favoritmappar i en Exchange 2000 Server- eller Exchange Server 2003-miljö (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
893378 Felmeddelandet "Det finns inte tillräckligt med ledigt minne" visas när du försöker ändra behörigheterna för en gemensam mapp i Exchange System Manager (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
894094 Du kan koppla från MTA-resursen, men du kan inte ansluta MTA-resursen igen när du har startat om ett Windows-baserat kluster (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
894389 Mottagare av ett vidarebefordrat meddelande kanske kan se mottagare i fältet Hemlig kopia i Exchange 2000 Server eller Exchange Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
894461 Felmeddelandet "Åtkomst nekad" kan visas när du hanterar en underuppsättning med attribut för användarobjekt i Active Directory - användare och datorer (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
894470 Ett möte tas bort från Kalendern i Outlook efter att du har accepterat mötet och sedan tar bort mötesförfrågan (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
894788 En sökning ger ibland felaktiga resultat när du använder ett program som skickar NNTP-kommandon för att söka i en diskussionsgrupp på Exchange Server 2003-datorn (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
894795 Ett meddelande som överskrider den konfigurerade storleksgränsen skickas till en server som kör Exchange Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
894923 W3SVC-tjänsten stoppas när den virtuella Exchange-servern växlar över till en annan nod i Exchange Server 2003 Service Pack 1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
895407 I Exchange Server 2003 går meddelandeleveransen till lokala postlådor och till externa postlådor långsammare än du förväntar dig när du har konfigurerat leveransbegränsningar baserat på distributionsgrupper (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
895471 Händelse-ID 9307 visar ett felaktigt värde för antalet meddelanden som flyttas eller tas bort med processen för hantering av postlådor i Exchange Server 2003 eller Exchange 2000 Server (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
895476 Outlook kan ta emot en hel hämtning i stället för en inkrementell hämtning när offlineadressboken i Outlook hämtas i Exchange Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
895541 I Microsoft Exchange Server 2003 kanske mottagaren inte kan ta emot e-postmeddelandet när du skickar ett e-postmeddelande till en X.400-mottagare vars e-postadress innehåller en viss teckenkombination (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
895588 De ursprungliga mottagarna i fältet Hemlig kopia är synliga när en annan MAPI-klient än Outlook används för att svara på eller vidarebefordra ett e-postmeddelande i Exchange Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
896355 Outlook kan ta emot en full hämtning av offlineadressboken när belastningen på tjänsten Recipient Update i Exchange Server 2003 är hög (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
896897 Microsoft Exchange System Attendant-tjänsten kan krascha i Exchange 2003 Service Pack 1 när du har ändrat en Lotus Notes-adress som replikeras av Microsoft Exchange-kopplingen för Lotus Notes (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
897707 En minnesläcka i minnet för den icke växlingsbara poolen kan uppstå när du monterar fler än 20 databaser i Exchange Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
872963 Microsoft Exchange Information Store-tjänsten kraschar ibland efter att du har installerat Exchange Server 2003 Service Pack 1 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
883522 E-postmeddelanden som innehåller ett virus bevaras i den lokala SMTP-leveranskön efter att du har konfigurerat det intelligenta meddelandefiltret (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
883543 S/MIME-kontrollen laddas inte i Outlook Web Access när du kör Exchange Server 2003 OWA-klienten på en dator med Windows XP Service Pack 2 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
887809 System Attendant-tjänsten slutar att svara och användare kan inte logga in på en dator med Exchange Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
891968 Beskrivning av en snabbkorrigering som gör att en händelse kan loggas i Exchange Server 2003 när en användare tar bort en gemensam mapp (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
911836 Prestanda för e-postklienter kan minska och samtidigt loggas händelse 623 i programloggen när du tar emot ett stort meddelande i Exchange Server 2003 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
841561 Felmeddelandet "500 - Internt serverfel" visas när en användare försöker komma åt en klustrad Exchange Server 2003-server med hjälp av Outlook Web Access (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
894549 MS05-021: Säkerhetsproblem i Exchange Server 2003 och Exchange 2000 Server möjliggör fjärrkörning av kod
890056 Felmeddelandet "Ogiltig loggversion" visas när du använder kommandot ESEUTIL /K på en mapp med transaktionsloggar i Exchange Server 2003 SP1 S890056 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
892514 Microsoft Exchange Information Store-tjänsten kan sluta svara när du försöker säkerhetskopiera databasfilerna i Exchange 2003 med hjälp av ett program som använder tjänsten Volume Shadow Copy (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Egenskaper

Artikel-id: 906669 – senaste granskning 12/09/2015 03:11:12 – revision: 6.4

Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition, Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbexpertiseinter kbqfe kbinfo kbfix KB906669
Feedback