MS05-048: Säkerhetsproblem i Microsoft CDO-objekt (Collaboration Data Objects) kan möjliggöra fjärrkörning av kod

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Microsoft har publicerat säkerhetsbulletinen MS05-048 med all relevant information om säkerhetsuppdateringen. Bulletinen innehåller bland annat filmanifestinformation och distributionsalternativ. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser: Om du vill veta mer om den Windows-baserade versionen av problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
901017 Säkerhetsproblem i Microsoft CDO-objekt (Collaboration Data Objects) kan möjliggöra fjärrkörning av kod (Windows)
Om du vill veta mer om den Exchange-baserade versionen av problemet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
906780 Säkerhetsproblem i Microsoft CDO-objekt (Collaboration Data Objects) kan möjliggöra fjärrkörning av kod (Exchange)
CDO uppdatering säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering säkerhet windows exchange 2000 bugg programfel fel säkerhetsproblem sårbar skadlig angripare utnyttja oautentiserad registret oautentiserad buffertöverskridning specialutformad
Egenskaper

Artikel-id: 907245 – senaste granskning 01/16/2015 01:46:14 – revision: 1.2

Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Service Pack 4, Microsoft BackOffice Small Business Server 2000 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005, Microsoft Windows XP Media Center Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 2005, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition Service Pack 2 (SP2), Microsoft Exchange Server 2000 Service Pack 3

  • kbnosurvey kbarchive kbbug kbfix kbsecvulnerability kbqfe kbsecbulletin KB907245
Feedback