Beskrivning av uppdatering för Office 2003: 8 november 2005

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Sammanfattning
Microsoft har publicerat en uppdatering för Microsoft Office 2003. Denna artikel innehåller information om hur du hämtar uppdateringen, problem som uppdateringen åtgärdar, problem som kan uppstå efter att uppdateringen installerats samt hur du avgör om uppdateringen är installerad.
INLEDNING
Microsoft har publicerat en uppdatering för Microsoft Office Excel 2003 och för Microsoft Office Word 2003. Denna uppdatering korrigerar ett möjligt problem där ett tillägg, en smart tag eller ett smart dokument inte läses in om det använder Microsoft .NET Framwork 2.0.

Obs! Denna korrigeringsfil ingår inte i Office 2003 Service Pack 2 eller Office 2003 Service Pack 3.

Information för Microsoft Visual Studio 2005-användare

Denna uppdatering korrigerar ett problem som förhindrar att hanterade tillägg, smarta dokument och smarta taggar som skapats med Visual Studio 2005 fungerar i Office 2003.

Om du vill ha mer information om detta problem och hur du distribuerar en korrigering tillsammans med Visual Studio 2005-lösningar för Office 2003 som gör att lösningar fungerar, klickar du på följande artikelnummer för att läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
908002 Tillägg, smarta dokument och smarta taggar som skapats med Microsoft Visual Studio 2005 fungerar inte i Office (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Mer Information

Information om uppdateringen

Lista över problem som korrigeras i uppdateringen

Uppdateringen för Office 2003 (KB907417) åtgärdar följande problem som tidigare inte dokumenterats i Microsoft Knowledge Base.
Anpassade Office 2003-lösningar körs inte efter att du installerar Microsoft Visual Studio Tools for Office 2003
När du försöker köra en Microsoft Office 2003-lösning som skapats med Microsoft Visual Studio .NET, går det inte att köra lösningen. Problemet kan bero på att Microsoft .NET-policyn som tillåter att lösningen körs inte läses in efter att du installerat Visual Studio Tools for Office 2003.

Kända problem

Kända problem som kan uppstå efter att du har installerat uppdateringen

Efter att du har installerat den här uppdateringen kan vissa lösningar för Word 2003 eller Excel 2003 som skapats i Visual Studio Tools for Office 2003 avslutas oväntat (krascha) under vissa omständigheter. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
908003 KORRIGERING: Office 2003 kraschar om du försöker stänga ett Word- eller Excel-dokument från en WinForm-kontroll i en lösning som skapats med Visual Studio 2003 Tools for the Microsoft Office System (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska).

Så här tar du bort uppdateringen

När du har installerat uppdateringen kan du inte ta bort den. Om du vill använda en tidigare installation där uppdateringen inte har installerats tar du bort Office 2003. Installera sedan Office 2003 igen från original-CD:n eller från den ursprungliga installationsplatsen.

Om du vill veta mer om hur du tar bort Office-uppdateringar klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
903771 Information om möjligheten att avinstallera Office-uppdateringar (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Installationsinformation

Hämta och installera uppdateringen

Klient- och administratörsversionerna samt instruktioner för installation och distribution finns på Microsoft Download Center. Gå till följande webbplats om du vill hämta uppdateringen från Microsoft Download Center:

Så avgör du om uppdateringen är installerad

Uppdateringen innehåller följande filversioner.
FilnamnVersion
Otkloadr.dll7.10.5077.0
Du behöver inte installera den här uppdateringen om du har en senare version av filerna i tabellen.

Du kan söka efter filen Otkloadr.dll på hårddisken. Gör så här:

Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows gäller nedanstående instruktioner kanske inte din dator. I så fall hittar du anvisningar i produktdokumentationen.
  1. Klicka på Start och sedan på Sök.
  2. I rutan Sökresultat klickar du på Alla filer och mappar under Sökassistenten.
  3. Skriv Otkloadr.dll i rutan Hela eller del av filnamnet:, och klicka sedan på Sök.
  4. Högerklicka på filen i listan, och klicka sedan på Egenskaper.
  5. Kontrollera vilken filversion som är installerad på datorn på fliken Version.

Information för administratörer om MSP-filer

Uppdateringen för administratörer består av en fullständig Microsoft Windows Installer-fil (MSP-fil) som är förpackad i en självextraherande körbar fil. Följande MSP-fil distribueras i den här uppdateringen:
Otkloadr.msp

Funktioner för ominstallation av vissa komponenter för administratörer

Om du uppdaterar administratörsinstallationspunkten samt cachelagrar och installerar om Office 2003 på klientdatorer kan du köra en kommandorad som innehåller egenskapen REINSTALL=[lista över funktioner]. Med egenskapen REINSTALL=[lista över funktioner] anger du att särskilda komponenter i Office 2003 ska installeras om från den administrativa avbildningen. För Office 2003-uppdatering KB907417 är värdet för [lista över funktioner] som följer.
WORDNonBootFiles,EXCELNonBootFiles
Du kan också ersätta parametern REINSTALL=ALL för att installera om alla Microsoft Office-komponenter på klientdatorn.

Detaljerade instruktioner för uppdatering av administratörsavbildning och klientdatorer finns i "Uppdatera klientdatorer från en uppdaterad administratörsavbildning" i "Distribuera Service Pack-uppdateringar för Office 2003-produkter". Mer information om distribution av Service Pack-uppdateringar för Office 2003 finns på följande Microsoft-webbplats:Office Admin Update Center for Office IT Professionals innehåller de senaste administrativa uppdateringarna och strategiska distributionsresurserna för alla versioner av Office. Mer information om Office Admin Update Center finns på följande Microsoft-webbplats:
office2003 office2k3 off2003 off2k3 excel2003 excel2k3 xl2003 xl2k3 word2003 word2k3 wd2003 wd2k3 smart dokument tagg lösning tillägg whidbey visual studio 2005 hanterad distribution distribuera .net .net 2.0 clr office säkerhet korrigeringsfil prestanda pålitlighet uppdatering hämta 2003 fix otkloader efter sida kompatibilitet vsto gemensamt språk vid körning verktyg för office
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 907417 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 08/13/2008 00:41:36 - ฉบับแก้ไข: 5.1

Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office Students and Teachers Edition 2003, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Office Word 2003

  • kboffice2003sp3fix kbvba kbautomation kbprogramming kbqfe kbbug kbfix kbupdate atdownload KB907417
คำติชม