Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Aktivera spårning i Microsoft Dynamics CRM

INLEDNING
I den här artikeln beskrivs hur du aktiverar spårning i Microsoft Dynamics CRM.
Mer Information
Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
I Microsoft Dynamics CRM kan du skapa spårningsfiler för övervakning av åtgärder som utförs med Microsoft CRM. Spårningsfiler är användbara för felsökning av felmeddelanden eller andra problem i Microsoft CRM.

Du kan skapa ohanterade och hanterade spårningsfiler. Vilken information som ingår i ohanterade respektive hanterade spårningsfiler avgörs av obligatoriska och valfria registerposter som skapas manuellt. Registerposterna skapas på Microsoft CRM-servern eller på datorn där Microsoft CRM-klienten för Microsoft Office Outlook körs efter installation av Microsoft CRM eller Microsoft CRM-klienten för Outlook.

I Microsoft Dynamics CRM 2011 kan du även aktivera spårning med hjälp av Windows PowerShell-appletar. Mer information finns i avsnittet "Aktivera spårningsinställningar via Windows PowerShell".

Obligatoriska registerposter

Följande registerposter är obligatoriska. Mer information om registerposterna finns i "Platser för registerposter" i den här artikeln.
NamnTypDatavärdeObs!
TraceEnabledDWORDVärdet 0 eller 1Med värdet 0 inaktiveras spårning. Med värdet 1 aktiveras spårning.
TraceDirectorySträng C:\CRMTraceRegisterposten TraceDirectory anger katalogen för spårningsloggfilerna. Katalogen måste finnas, och användaren som startar Microsoft CRMAppPool måste ha fullständig behörighet för den. När du installerar Microsoft CRM är standardanvändaren NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE. Den här posten är enbart obligatorisk för Microsoft Dynamics CRM 3.0. För senare versioner är spårningskatalogen inställd på installationsplatsen för Microsoft Dynamics CRM-programfiler, C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Trace
TraceRefresh DWORDEtt tal mellan 0 och 99.När data ändras används spårningsinställningarna i de andra spårningsregisterposterna.

Valfria registerposter

Följande registerposter är valfria.
NamnTypDatavärdeObs!
TraceCategoriesSträng eller flera strängarCategory.Feature:TraceLevelRegisterposten TraceCategories är en kombination av en kategori, en funktion och en spårningsnivå. Du kan ange flera kategorier, funktioner och spårningsnivåer. Skilj varje kombination åt med ett semikolon. En lista med kategorier, funktioner och spårningsnivåer samt exempel på giltiga kombinationer finns i avsnittet "Spårningsnivåvärden".
TraceCallStackDWORDVärdet 0 eller 1Om värdet 0 används ingår inte anropsstacken i spårningsfilen. Om värdet 1 används ingår anropsstacken i spårningsfilen.
TraceFileSizeLimitDWORDEn storlek mellan 1 och 100 MBRegisterposten TraceFileSizeLimit anger spårningsfilernas maximala storlek. När gränsen nås skapas nya filer.
Om du inte skapar valfria registerposter används standarddatavärden. Mer information om standarddatavärden finns i "Standarddatavärden för valfria registerposter". Om du skapar registerposter men inte anger datavärden för dem fungerar inte spårning.

Aktivera spårningsinställningar via Windows PowerShell

Obs! De här ändringarna som görs i Windows PowerShell uppdaterar inte registret. De här ändringarna uppdaterar tabellerna DeploymentProperties och ServerSettingsProperties i databasen MSCRM_CONFIG.

Registrera cmdlets

 1. Logga in på administratörskontot på Microsoft Dynamics CRM-servern.
 2. I ett Windows PowerShell-fönster skriver du följande kommando:
  Add-PSSnapin Microsoft.Crm.PowerShell
Det här kommandot lägger till snapin-modulen Microsoft Dynamics CRM Windows PowerShell i aktuell session. Snapin-modulen registreras under installation och konfiguration av Microsoft Dynamics CRM-servern.

Om du vill ha en lista över de aktuella inställningarna skriver du följande kommando:
Get-CrmSetting TraceSettings
Utdata liknar följande:

CallStack   : TrueCategories  : *:ErrorDirectory   : c:\crmdrop\logsEnabled    : FalseFileSize   : 10ExtensionData : System.Runtime.Serialization.ExtensionDataObject

Ange spårningsinställningar

 1. Skriv följande kommando:
  $setting = Get-CrmSetting TraceSettings
 2. Skriv följande kommando och aktivera spårning:
  $setting.Enabled=$True
 3. Skriv följande kommando när du vill ange spårningsinställningar:
  Set-CrmSetting $setting
 4. Skriv följande kommando när du vill få en aktuell lista över spårningsinställningar:
  Get-CrmSetting $setting
Om du vill inaktivera spårning via Windows PowerShell följer du de här stegen, förutom att du använder följande kommando i steg 2:
$setting.Enabled=$False
Note Exempelkommandona för varje värde ska ha följande format:

$setting.Enabled=$EnabledValue ($True eller $False)

$setting.CallStack=$StackValue ($True eller $False)

$setting.Categories="*:Verbose"

$setting.Directory="C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\Trace"

$setting.FileSize=10


Utdata bör se ut så här:

CallStack   : TrueCategories  : *:ErrorDirectory   : c:\crmdrop\logsEnabled    : TrueFileSize   : 10ExtensionData : System.Runtime.Serialization.ExtensionDataObject

Plats för spårningsloggfilen i Microsoft Dynamics CRM 4.0 och Microsoft Dynamics CRM 2011

När du skapar en spårningsfil i Microsoft Dynamics CRM 4.0 eller Microsoft Dynamics CRM 2011 ignoreras registernyckeln TraceDirectory. För spårning i Microsoft Dynamics CRM 4.0- och Microsoft Dynamics CRM 2011-servern skapas spårningsloggfilen i följande mapp:
Enhet:\Program\Microsoft Dynamics CRM\Trace
För spårning i Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten för Microsoft Office Outlook och i Datamigreringshanteraren för Microsoft Dynamics CRM 4.0 skapas spårningsloggfilen i följande mapp om du inte har Samlad uppdatering 7 eller en senare kumulativ uppdatering:
Enhetsnamn:\Documents and Settings\ InstallingUser \Application Data\Microsoft\MSCRM\Traces

För spårning i Microsoft Dynamics CRM 2011- och Microsoft Dynamics CRM 4.0-klienten för Microsoft Office Outlook och i Datamigreringshanteraren för Microsoft Dynamics CRM 4.0, skapas spårningsloggfilen i följande mapp om du har Samlad uppdatering 7 eller en senare kumulativ uppdatering installerad:
Enhetsnamn:\ InstallingUser \Local Settings\Application Data\Microsoft\MSCRM\Traces

Platser för registerposter

Spårningsregisterposter för Microsoft CRM-servern finns i följande registerundernyckel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\MSCRM
Spårningsregisterposter för Microsoft CRM-klienten för Outlook finns i följande registerundernyckel:
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\MICROSOFT\MSCRMClient
Spårningsregisterposterna för Datamigreringshanteraren för Microsoft Dynamics CRM SSRS finns i följande registerundernyckel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\MSCRMBidsExtensions
Spårningsregisterposterna för Datamigreringshanteraren för Microsoft CRM finns i följande registerundernyckel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT\DATA MIGRATION WIZARD

Fullständig lista över kategorivärden för registerposten TraceCategories

Microsoft Dynamics CRM 2011

 • ADUtility
 • Program
 • Application.Outlook
 • DataMigration
 • Distribution
 • Deployment.Provisioning
 • Deployment.Sdk
 • Undantag
 • Etm
 • Live
 • Live.AggregationDataExport
 • Live.PartnerInteraction
 • Live.Platform
 • Live.Portal
 • Live.Provisioning
 • Live.Support
 • Live.SyncDaemon
 • Övervakning
 • NewOrgUtility
 • ObjectModel
 • ParameterFilter
 • Plattform
 • Platform.Async
 • Platform.ImportExportPublish
 • Platform.Import
 • Platform.Metadata
 • Platform.Sdk
 • Platform.Soap
 • Platform.Sql
 • Platform.Workflow
 • Rapporter
 • Sandbox
 • Sandbox.AssemblyCache
 • Sandbox.LoadBalancer
 • Sandbox.CallReturn
 • Sandbox.EnterExit
 • Sandbox.StartStop
 • Sandbox.Performance
 • Sandbox.Monitoring
 • SchedulingEngine
 • ServiceBus
 • Delat
 • SharePointCollaboration
 • Lösningar
 • Unmanaged.Outlook
 • Unmanaged.Platform
 • Unmanaged.Sql
 • VisualiseringarMicrosoft Dynamics CRM 4.0

 • *
 • Application.*

  I kategorin Application.* ingår följande:
  • Application.Outlook
 • Undantag
 • ObjectModel
 • ParameterFilter
 • Platform.*

  I kategorin Platform.* ingår följande:
  • Platform.ImportExportPublish
  • Platform.Sdk
  • Platform.Metadata
  • Platform.Sql
  • Platform.Workflow
  • Platform.Soap
  • Platform.Async
 • SchedulingEngine.*
 • Unmanaged.*

  I kategorin Unmanaged.* ingår följande:
  • Unmanaged.Outlook
  • Unmanaged.Platform
  • Unmanaged.Sql

Spårningsnivåvärden

Fullständig lista över giltiga spårningsnivåvärden för TraceLevel

 • Off (Av)
 • Error (Fel)
 • Warning (Varning)
 • Info
 • Verbose (Detaljerad)
Obs! Ett meddelande loggas endast om spårningsnivån för kategorin är lika med eller högre än meddelandets nivå. Vid spårningsnivån Warning loggas till exempel meddelanden med nivån Warning och Error. Vid spårningsnivån Info loggas meddelanden med nivån Info, Warning och Error. Vid spårningsnivån Verbose loggas alla meddelanden. Spårningsnivån Verbose bör endast användas under kortare perioder.

Exempel på kombinationer av kategori och spårningsnivå

 • *:Verbose

  Obs! Med kombinationen *:Verbose loggas alla meddelanden i alla kategorier. Kombinationer med *:Verbose bör endast användas under korta perioder.
 • Application.*:Error

  Obs! Med kombinationen Application.*:Error loggas alla meddelanden med nivån Error för kategorin Application.*.
 • Platform.*:Warning

  Obs! Med kombinationen Platform.*:Warning loggas alla meddelanden med nivån Warning eller Error för kategorin Platform.*.

Standarddatavärden för valfria registerposter

 • TraceCategories: *:Error
 • TraceCallStack: 0
 • TraceFileSizeLimit: 5

Spårning för Microsoft Dynamics CRM E-mail Router

Så här aktiverar du spårning för Microsoft Dynamics CRM E-mail Router

Så aktiverar du schemalagd spårning för Microsoft Dynamics CRM Server

Så här aktiverar du schemalagd spårning för Microsoft Dynamics CRM


Så här aktiverar du spårning för Microsoft Dynamics CRM för Outlook-klienten


Så här aktiverar du spårning för Microsoft Dynamics CRM för Outlook-klienten

Log Trace Error Report Unmanaged Managed verbose
Egenskaper

Artikel-id: 907490 – senaste granskning 09/05/2013 13:30:00 – revision: 4.0

Microsoft Dynamics CRM 2011, Microsoft Dynamics CRM 4.0, Microsoft Dynamics CRM 3.0

 • kbcrmv3c kbmbsmigrate kbinfo KB907490
Feedback