Ta bort och installera om .NET Framework 2.0 manuellt

This article may contain a link to the Windows Installer Cleanup utility (MSICUU2.exe). If you were directed to this article to solve a problem by using the Windows Installer Cleanup utility, please contact your software manufacturer for installation support on the product, or see the following Microsoft Knowledge Base article for steps to troubleshoot uninstallation issues with products that use Windows Installer:


2438651
How to troubleshoot problems that may occur when you install, uninstall, or upgrade a program on a Windows-based computer
Meddelande
Den här artikeln kan innehålla en länk till Windows Installer Cleanup-verktyget (MSICUU2.exe). Om du dirigerades till den här artikeln för att lösa ett problem med hjälp av Windows Installer Cleanup-verktyget, kontaktar du programtillverkaren för att få hjälp med installationen. Du kan också läsa följande Microsoft Knowledge Base-artikel där det finns anvisningar för hur du felsöker avinstallationsproblem med produkter som använder Windows Installer:

Sammanfattning
Du kan använda metoderna som beskrivs i den här artikeln för att felsöka installationsproblem i Microsoft .NET Framework version 2.0. I den här artikeln diskuteras installationer på Microsoft Windows Server 2003, Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) eller Windows XP Service Pack 2 (SP2). Metoderna som beskrivs i den här artikeln innefattar bland annat att registrera om Microsoft Windows Installer och reparera, ta bort och installera om .NET Framework. Om du vill använda dessa metoder bör du vara bekant med .NET Framework 2.0, Registereditorn och Windows Installer. En av dessa metoder kräver dessutom att du ändrar registret på datorn.
INLEDNING
I den här artikeln beskrivs felsökning steg för steg av problem som kan uppstå när du installerar .NET Framework 2.0.

Om Microsoft Windows Installer är felaktigt registrerat i Windows-registret kan installationsprogrammet för .NET Framework 2.0 inte komma åt vissa Windows Installer-komponenter. I artikeln beskrivs hur du löser problemet genom att avregistrera och registrera Windows Installer på nytt.

Det kanske inte alltid är möjligt fullständigt ta bort .NET Framework 2.0 med verktyget Lägg till/ta bort program i Kontrollpanelen. I den artikeln beskrivs också hur du löser problemet genom att reparera .NET Framework 2.0 eller genom att manuellt ta bort .NET Framework 2.0 från datorn och sedan installera om det.

Krav

Följande lista innehåller rekommenderad maskinvara, programvara, nätverksinfrastruktur och Service Pack-uppdateringar som du behöver:
 • Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 (SP3) eller Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2)
 • Microsoft .NET Framework 2.0.
  Hämta Microsoft. NET Framework Version 2.0 Redistributable Package på följande Microsoft-webbplats:
Obs! Du måste använda ett konto som är medlem i gruppen Lokala administratörer på datorn där .NET Framework 2.0 körs för att kunna felsöka installationsproblem med .NET Framework 2.0.

I den här artikeln förutsätts att du är bekant med följande:
 • Microsoft .NET Framework 2.0
 • Registereditorn
 • Windows Installer

Avregistrera och registrera om Windows Installer

Den här åtgärden löser de flesta situationerna. Den här åtgärden påverkar inte heller de installerade program där Windows Installer används.
 1. Avregistrera Windows Installer. Klicka på Start, Kör, skriv msiexec /unregister i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 2. Registrera Windows Installer. Klicka på Start, Kör, skriv msiexec /regserver i rutan Öppna och klicka sedan på OK.

Reparera .NET Framework 2.0

Följande är tre olika sätt att reparera .NET Framework.

Använda kommandot Reparera på cachefilen för Windows Installer

Gör så här för att reparera .NET Framework 2.0 med cachefilen för Windows Installer:
 1. Klicka på Start, Kör, skriv installer i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 2. På menyn Visa i Windows Installer klickar du på Detaljerad lista, högerklickar på kolumnrubriken Namn och klickar på Kommentar.
 3. Högerklicka på den cachelagrade Windows Installer-filen som har kommentaren Microsoft .NET Framework 2.0 RTL x86 enu och klicka sedan på Reparera.
 4. Avsluta Windows Installer när reparationen har slutförts.

Kör .NET Framework 2.0 Redistributable Package vid en kommandotolk

Gör så här för att reparera .NET Framework 2.0 med kommandotolken:
 1. Leta upp filen Dotnetfx.exe som du använde för att installera .NET Framework 2.0. Använd någon av följande metoder:
  • Om du installerade .NET Framework 2.0 från en CD- eller DVD-skiva sätter du in installations-CD:n i CD- eller DVD-enheten.
  • Om du installerade .NET Framework 2.0 från hårddisken hämtar du installationsprogrammet för .NET Framework 2.0 till hårddisken.
  • Om du installerade .NET Framework 2.0 från en nätverksenhet återansluter du till nätverksenheten.
 2. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv cmd i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
 3. Kör följande kommando i kommandotolken:
  %InstallationPath%\dotnetfx.exe /t:%temp% /c:"msiexec.exe /fvecms %temp%\netfx.msi"
Obs! %InstallationPath% är en platshållare för sökvägen till filen Dotnetfx.exe som du hittade i steg 1.

Ta bort och installera om .NET Framework 2.0 manuellt

Viktigt! Den här artikeln innehåller information om hur du redigerar registret. Det kan uppstå allvarliga problem om du gör detta felaktigt. Följ därför instruktionerna noga, och säkerhetskopiera registret innan du gör några ändringar i det. Då kan du återställa registret om det uppstår problem. Om du vill veta mer om hur du säkerhetskopierar och återställer registret, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows


Viktigt! Dessa åtgärder kan öka säkerhetsriskerna och göra datorn eller nätverket mer sårbara för angrepp från angripare eller skadliga program som virus. Vi rekommenderar åtgärderna i den här artikeln för att program ska fungera som det är tänkt eller för att särskilda programfunktioner ska implementeras. Innan du gör ändringarna rekommenderar vi att du utvärderar vilka risker de medför i din miljö. Om du genomför de här åtgärderna bör du vidta lämpliga ytterligare åtgärder för att skydda datorn. Vi rekommenderar att du följer instruktionerna endast om processen verkligen är nödvändig.
 1. Ta bort .NET Framework 2.0 från Windows Installer-cachen:
  1. Klicka på Start, Kör, skriv installer i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
  2. Klicka på Detaljerad listaVisa-menyn i Windows Installer.
  3. Högerklicka på kolumnrubriken Namn och klicka sedan på Kommentarer.
  4. Högerklicka på den cachelagrade Windows Installer-filen som har kommentaren Microsoft .NET Framework 2.0 RTL x86 enu och klicka sedan på Avinstallera.
  5. Avsluta Windows Installer när avinstallationen har slutförts.
 2. Ta bort följande från datorn manuellt. Obs! De här objekten kanske inte finns på datorn, beroende på .NET Framework-installationens aktuella tillstånd.
  • Mappen URTTemp
  • Filen Mscoree.dll
  • Mappen v2.0.50727
  Gör så här:
  1. Klicka på Start, Kör, skriv system32 i rutan Öppna och klicka sedan på OK. Innehållet i mappen System32 visas i Utforskaren.
  2. Leta upp och ta bort mappen URTTemp.
  3. Leta upp och ta bort filen mscoree.dll.

   Obs! Om .NET Framework 1.1 eller .NET Framework 1.0 också är installerat på datorn och du inte tänker installera om .NET Framework 2.0 måste du reparera .NET Framework 1.1 eller .NET Framework 1.0. Om du vill ha mer information kan du läsa avsnittet "Reparera .NET Framework" i följande Microsoft Knowledge Base-artikel:
   824643 Felsöka installationsproblem med Microsoft.NET Framework 1.1 i Windows XP eller Windows 2000 (Detta kan vara på engelska)
  4. Klicka på Start, Kör, skriv microsoft.net i rutan Öppna och klicka sedan på OK. Innehållet i mappen Microsoft.NET visas i Utforskaren.
  5. I mappen Microsoft.NET dubbelklickar du på mappen Framework.
  6. I mappen Framework tar du bort mappen v2.0.50727.
  7. Stäng mappen Framework.
 3. Ta bort relevanta registernycklar manuellt:
  1. Starta Registereditorn genom att klicka på Start, Kör, skriv regedit i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
  2. Leta upp och ta bort följande registernycklar i Registereditorn.

   Obs! De här registernycklarna kanske inte finns på datorn, beroende på .NET Framework-installationens aktuella tillstånd.
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\NET Framework Setup\NDP\v2.0.50727
   • HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\.NETFramework\policy\v2.0
  3. Avsluta Registereditorn.
 4. Använd Windows Installer CleanUp (Msizap.exe) för att ta bort Windows Installer-information från registret. Windows Installer Software Development Kit-komponenterna (Msizap.exe) finns i SDK (Microsoft Windows Software Development Kit).

  Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:
  Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
  Microsoft har genomsökt den här filen med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

  Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  290301 Beskrivning av Windows Installer CleanUp
  Gör så här för att ta bort Windows Installer-information från registret:
  1. Klicka på Start, klicka på Kör, skriv cmd i rutan Öppna och klicka sedan på OK.
  2. Vid kommandotolken letar du upp katalogen som innehåller Windows Installer CleanUp och kör sedan följande kommando:
   Msizap TP {7131646D-CD3C-40F4-97B9-CD9E4E6262EF}
  3. Starta om datorn.
 5. Inaktivera alla antivirus- och brandväggsprogram som är installerade på datorn. Använd verktyget för systemkonfiguration (Msconfig.exe) för att genomföra en ren start. Inaktivera alla tjänster som du inte behöver.

  När du använder verktyget för systemkonfiguration i diagnostiskt läge aktiverar du tjänsten Windows Installer igen på fliken Tjänster.

  Starta verktyget för systemkonfiguration genom att klicka på Start, Kör, skriv sedan msconfig i rutan Öppna och klicka på OK.
 6. Ta bort innehållet i mappen Temp:
  1. Klicka på Start, Kör, skriv %Temp% i rutan Öppna och klicka på OK. Innehållet i mappen Temp visas i Utforskaren.
  2. I mappen Temp klickar du på Markera allaRedigera-menyn.
  3. Klicka på Ta bortArkiv-menyn.

   Obs! Ta bort så många filer och mappar som möjligt från mappen Temp.
 7. Installera om .NET Framework 2.0. Hämta Microsoft .NET Framework Version 2.0 Redistributable Package på följande Microsoft-webbplats: Obs! Om du inte vill installera om .NET Framework 2.0 och .NET Framework 1.1 eller .NET Framework 1.0 är installerade på datorn måste du reparera .NET Framework 1.1 eller .NET Framework 1.0. Du måste reparera dessa installationer för att ersätta filen Mscoree.dll och mappen URTTemp.
Referenser
Mer information finns på följande Microsoft Developer Network-webbplatser (MSDN):
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 908077 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 11/01/2012 16:51:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft .NET Framework 3.5, Microsoft .NET Framework 3.0, Microsoft .NET Framework 2.0

 • kbmsicuu2 kbresolve kbsweptvs2008 kbtshoot kbhowtomaster KB908077
คำติชม