Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Samlad uppdatering 908250 är tillgänglig för datorer där samlad uppdatering 2 för Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 körs

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Microsoft har släppt Samlad uppdatering 908250. Den här samlade uppdateringen är avsedd för datorer med samlad uppdatering 2 för Microsoft XP Media Center Edition 2005. Samlad uppdatering 908250 kan hämtas på Microsoft Download Center och via Microsoft Windows Update.Om du vill veta mer om Samlad uppdatering 2 för Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 kan du klicka på följande artikelnummer och läsa Microsoft Knowledge Base-artikeln:
900325 Samlad uppdatering 2 för Windows XP Media Center Edition 2005
Mer Information

Lösta problem

Samlad uppdatering 908250 löser följande problem med Samlad uppdatering 2 för Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005:
 • DVB-T-kanaler visas i oordning i den elektroniska programguiden.

  Ett problem med att kanaler visades i oordning identifierades i områden där DVB-T-signaler är tillgängliga. Den här uppdateringen löser problemet. Om du hämtar den elektroniska programguiden innan du installerar den här uppdateringen kan du behöva installera den här uppdateringen, söka efter kanaler igen och sedan hämta en ny elektronisk programguide.
 • DVB-T-tjänster hittas inte.

  Ett problem med att tv-tjänster inte hittades efter att användare har valt DVB-T som signaltyp identifierades i områden där DVB-T-signaler är tillgängliga. Den här uppdateringen löser problemet.
 • Undertexter från text-tv försvinner när du använder transportkontroller.

  Ett problem med att undertexter från text-tv försvinner när användare använder transportkontroller som paus, snabbspolning framåt och bakåt eller uppspelning upp identifierades i områden med stöd för text-tv. Den här uppdateringen löser problemet.
 • Ett fel vid start av uppspelning uppstår vid återupptagning när en dator som du spelar upp en DVD på försätts i uppehålls- eller viloläge.

  Ett fel vid start av uppspelning uppstår vid återupptagning när en dator som du spelar upp en DVD på försätts i uppehålls- eller viloläge på vissa datorer. Denna uppdatering löser problemet.
 • Kompatibilitet med viss tv-programvara från andra leverantörer.

  Ytterligare tv-programvara från andra leverantörer medföljer vissa datorer. Med den här uppdateringen fungerar tv-programvara från andra leverantörer bättre med Samlad uppdatering 2 för Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005.
 • Stöd för ytterligare optiska medieenheter.

  När Samlad uppdatering 908250 har installerats stöder Samlad uppdatering 2 för Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Matsushita DVD RAM UJ-846s-enheter.

Samlad uppdatering 914548 ersätter Samlad uppdatering 908250

Samlad uppdatering 914548 för Windows XP Media Center Edition 2005 från april 2006 ersätter Samlad uppdatering 908250.

Gå in på följande webbplats om du vill hämta Samlad uppdatering 914548 för Windows XP Media Center Edition 2005:

Teknisk support för Media Center

Eftersom Microsoft Windows XP Media Center medföljer maskinvaruenheten eller datorn tillhandahåller maskinvarutillverkaren teknisk support och hjälp för programvaran. Tillverkaren kan ha anpassat installationen med unika komponenter, t.ex. särskilda enhetsdrivrutiner och ytterligare inställningar, för att maximera prestanda för tillverkarens maskinvara. Om du behöver teknisk hjälp med Windows XP Media Center Edition kan du kontakta tillverkaren direkt eftersom tillverkaren är bäst lämpad för att ge support för den programvara som tillverkaren har installerat på maskinvaran.

Du kan också gå in på webbplatsen för produktinformation för Windows XP Media Center Edition på följande Microsoft-webbplats: http://www.microsoft.com/sverige/windowsxp/mediacenter/default.mspx

De produkter från andra tillverkare som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Produkternas funktion eller tillförlitlighet kan därför inte garanteras.
Egenskaper

Artikel-id: 908250 – senaste granskning 12/09/2015 03:22:21 – revision: 2.2

Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005

 • kbnosurvey kbarchive atdownload kberrmsg KB908250
Feedback